Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

2023. évi határozatok Nyomtatás

- 1/2023. (I.26.) Kt. számú határozata A 2023. január 26. napján megtartott rendes, nyílt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 2/2023. (I. 26.) Kt. számú határozata Az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról

- 3/2023. (I.26.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása

- 4/2023. (I.26.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása

- 5/2023. (I.26.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye az iskolák felvételi körzethatárainak tervezetéről

- 6/2023. (I. 26.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 3602/1 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan használati szerződésének megszüntetéséről

- 7/2023. (I.26.) Kt. számú határozata Az energiaválság költségvetési hatásainak kezeléséről szóló intézkedési terv módosítása

- 8/2023. (I.26.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzetben helyettesítő gyermekorvos kérelmének elbírálása

- 9/2023. (I.26.) Kt. számú határozata A TISZATÉR Társulással kötendő bérleti szerződésről

- 10/2023. (I.26.) Kt. számú határozata Veres István Attilával beépítetlen önkormányzati ingatlanokra kötött bérleti szerződés módosításáról

- 11/2023. (I.26.) Kt. számú határozata a tiszavasvári 636 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanra Deme Dániellel kötött bérleti szerződés módosításáról

- 12/2023. (I.26.) Kt. számú határozata Az OTP Bank Nyrt.-vel a Találkozások Háza épületében lévő helyiség bérletére kötött bérleti szerződés utólagos jóváhagyásáról

- 13/2023. (I.26.) Kt. számú határozata A „Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése” című TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárásának lezárásáról

- 14/2023. (I.26.) Kt. számú határozata A „Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése” című TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 azonosítószámú pályázat újabb közbeszerzési eljárásának kiírásáról

- 15/2023. (I.26.) Kt. számú határozata A 2023. január 26. napján megtartott rendes, zárt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 16/2023.(I.26.) Kt. számú határozata A Kornisné Központ intézményvezetője kinevezésének módosításáról

- 17/2023.(I.26.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője kinevezésének módosításáról

- 18/2023.(I.26.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője kinevezésének módosításáról

- 19/2023.(I.26.) Kt. számú határozata Papp Csaba Géza, Fazekas László mezőőr kinevezéseinek utólagos jóváhagyásáról

- 20/2023.(I.26.) Kt. számú határozata Bakti Péter mezőőr kinevezésének módosításáról

- 21/2023.(I.26.) Kt. számú határozata Fazekas László mezőőr kinevezésének módosításáról

- 22/2023.(I.26.) Kt. számú határozata Szaniszló Pál Ferenc mezőőr kinevezésének módosításáról

- 23/2023.(I.26.) Kt. számú határozata Papp Csaba Géza mezőőr kinevezésének módosításáról

- 24/2023. (I.26.) Kt. sz. határozata Volosinóczki Béla képviselő kizárása döntéshozatalból

- 25/2023. (I.26.) Kt. számú határozata Tájékoztatás a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. ellen indult végrehajtási eljárásról

- 26/2023. (II.14.) Kt. számú határozata A 2023. február 14. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 27/2023. (II.14.) Kt. számú határozata Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2024-2026 évekre vonatkozóan

- 28/2023. (II.14.) Kt. számú határozata Döntés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának „Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről” szóló rendelet-tervezethez tett módosító javaslatáról

- 29/2023. (II.14.) Kt. számú határozata a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról (mely egyben az 1/2023. (II. 14.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 30/2023. (II. 14.) Kt. számú határozata Fogyatékos személyek otthona és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásaihoz 2023. évi finanszírozás kezdeményezéséről

- 31/2023. (II.14.) Kt. számú határozata Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel megkötött, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatási szerződés utólagos jóváhagyása

- 32/2023. (II.14.) Kt. számú határozata Tulajdonosi hozzájárulás megadása ügyeleti ellátás érdekében

- 33/2023. (II.14.) Kt. számú határozata „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 5. közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntés

- 34/2023. (II.23.) Kt. számú határozata A 2023. február 23. napján megtartott rendes, nyílt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 35/2023. (II.23.) Kt. számú határozata Döntés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának „A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 21/2021 (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló rendelet-tervezethez tett módosító javaslatáról

- 36/2023. (II.23.) Kt. számú határozata A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 21/2021 (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 37/2023. (II.23.) Kt. számú határozata A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított bentlakásos szociális ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási önköltségről

- 38/2023. (II.23.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

- 39/2023. (II.23.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

- 40/2023. (II.23.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 41/2023. (II.23.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Sportegyesület 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

- 42/2023. (II.23.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Fúvószenekari Alapítvány 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

- 43/2023. (II.23.) Kt. számú határozata a Vasvári Hírmondó 2022. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról

- 44/2023. (II.23.) Kt. számú határozata a Szabadidős Programszervező Egyesület 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 45/2023. (II.23.) Kt. számú határozata A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. 500.000 Ft működési célú támogatás felhasználásáról szóló beszámolója

- 46/2023.( II.23.) Kt. sz. határozata a Mezőőri Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

- 47/2023.( II.23.) Kt. sz. határozata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2023/2024-es nevelési évre történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról

- 48/2023. (II. 23.) Kt. számú határozata A gyermekétkeztetés szerződés módosításáról

- 49/2023. (II. 23.) Kt. számú határozata A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó díjak meghatározásáról

- 50/2023. (II.23.) Kt. sz. határozata A támogató szolgálat feladategység növeléséről

- 51/2023. (II.23.) Kt. számú határozata Rojkó-Med Kft.-vel az ügyeleti ellátás biztosítására kötött szerződések megszűnéséről

- 52/2023. (II.23.) Kt. számú határozata „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című BMÖGF/587-1/2021. iktatószámú Támogatói Okirat 1. sz. módosításának utólagos elfogadása

- 53/2023. (II.23.) Kt. számú határozata „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat Támogatói Okirat 4. sz. módosításának utólagos elfogadásáról

- 54/2023. (II.23.) Kt. számú határozata Az “Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat 5. közbeszerzési eljárásának lezárásáról

- 55/2023. (II.23) Kt. számú határozata Tiszavasvári Dessewffy kastély Történelmi emlékhellyé vagy emlékponttá nyilvánítása

- 56/2023. (II. 23.) Kt. számú határozata Tiszavasvári sportlétesítmények használati díjainak felülvizsgálatáról (3/2023. (II. 23.) sz. Tiva-Szolg. Kft. alapítói határozat)

- 57/2023. (II.23.) Kt. számú határozata a víziközmű működtetői vagyon részét képező munkagépek hasznosításáról

- 58/2023. (II.23.) Kt. számú határozata Fizioterápiás feladatellátásra megkötött szerződés módosításáról (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2/2023. (II.23.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 59/2023. (II.23.) Kt. számú határozata Orvosi ügyeleti feladatellátásra vonatkozó szerződések megkötése az Országos Mentőszolgálattal

- 60/2023. (II.23.) Kt. számú határozata Önkormányzati tulajdonban lévő Scoda Octavia személygépjármű értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásról

- 61/2023. (II.23.) Kt. sz. határozata Szőke Zoltán polgármester kizárása döntéshozatalból

- 62/2023. (II.23.) számú határozata Polgármesterre vonatkozó cafetéria szabályzat elfogadásáról

- 63/2023.(II.23) Kt. sz. határozata A polgármester 2023. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyásáról

- 64/2023. (II.23.) Kt. sz. határozata Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének módosított pályázati felhívása

- 65/2023. (II.23) Kt. számú határozata TOP 1.4.1.-15-SB1-2016-00032 kódszámú „Varázsceruza Óvoda Infrastrukturális fejlesztés” című pályázat közbeszerzésével kapcsolatos közbenső döntés

- 66/2023. (II.23.) Kt. számú határozata A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződésének 3. módosításának utólagos elfogadásáról

- 67/2023. (II.23.) Kt. számú határozata A 2023. február 23. napján megtartott rendes, zárt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 68/2023. (II.23.) Kt. sz. határozata Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésére érkezett pályázat elbírálása

- 69/2023. (II.23.) Kt. számú határozata Rontó Tibor Tiszavasvári, Kossuth u. 3. II/7. sz. alatti bérlő nyílászárók cseréjére vonatkozó bérbeszámítási kérelméről

- 70/2023. (III.2.) Kt. számú határozata A 2023. március 2. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 71/2023. (III. 2.) Kt. számú határozata A gyermekétkeztetés szerződés módosításáról

- 72/2023. (III.2.) Kt. számú határozata Az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény első alkalommal történő benyújtásáról

- 73/2023. (III.2.) Kt. számú határozata „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című támogatásból megvalósuló Gyepmesteri telep kialakítása tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 74/2023. (III.2.) Kt. számú határozata „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat műszaki ellenőrzés tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntés

- 75/2023. (III.2.) Kt. számú határozata A „Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése” című TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárásának lezárásáról

- 76/2023. (III.13.) Kt. számú határozata A 2023. március 13. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 77/2023. (III.13.) Kt. számú határozata Tájékoztató a HBVSZ Zrt-vel kapcsolatban indított végelszámolás jelenlegi állásáról, záró dátumáról, a cég önkormányzatok felé fennálló tartozások rendezésére tett javaslatairól

- 78/2023. (III.13.) Kt. számú határozata A HBVSZ Zrt. „v.a” képviseletében eljáró végelszámoló követelésállományának átadásáról szóló javaslatairól

- 79/2023. (III.13.) Kt. számú határozata A Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésével kapcsolatos véleményezésről

- 80/2023. (III.24.) Kt. számú határozata A 2023. március 24. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 81/2023.(III.24.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 82/2023.(III.24.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 83/2023.(III.24.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2023. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 84/2023.(III.24.) Kt. számú határozata Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2023. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 85/2023.(III.24.) Kt. számú határozata A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 86/2023.(III.24.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Bölcsőde 2023. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 87/2023.(III.24.) Kt. számú határozata A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2023. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról (amely a 4/2023.(III.24.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 88/2023. (III.24.) Kt. számú határozata A Kornisné Központ által biztosított szociális ellátások szolgáltatási önköltségeiről

- 89/2023. (III.24.) Kt. számú határozata A bölcsődei szolgáltatási önköltségről

- 90/2023. (III.24.) Kt. számú határozata „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című támogatásból megvalósuló Gyepmesteri telep kialakítása tárgyban közbeszerzési eljárás lezárásáról

- 91/2023. (III.24.) Kt. számú határozata A 2023. március 24. napján megtartott rendkívüli zárt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 92/2023. (III. 24.) Kt. számú határozata A Morotva-Víz-Energia Kft. közvilágítás korszerűsítéshez kapcsolódó kérelméről

- 93/2023. (IV27.) Kt. számú határozata A 2023. április 27. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 94/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kossuth u. 6. sz. alatti társasház függőfolyosójának felújításáról

- 95/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata Döntés az OTP Bank Nyrt. által nyújtott indikatív folyószámla vezetési ajánlattal kapcsolatban

- 96/2023. (IV.27.) Kt. sz. határozata Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete Nyitott Ház Anya-Gyermek Segítőotthon 2022. évi szakmai beszámolójáról

- 97/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról

- 98/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

- 99/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról (mely egyben az 5/2023. (IV. 27.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 100/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról (mely egyben a 6/2023. (IV. 27.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 101/2023. (IV.27.) Kt. sz. határozata A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi szakmai beszámolóról

- 102/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata Esélytér Intézményfenntartó igénybejelentése

- 103/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata Tájékoztató a 2023. évi közfoglalkoztatási programokról (amely a 7/2023.(IV.27.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 104/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata A „Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos elfogadása

- 105/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata A „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című pályázat műszaki ellenőrzés közbeszerzésével kapcsolatos közbenső döntés módosításáról

- 106/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat műszaki ellenőrzés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

- 107/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

- 108/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata A „Belterületi utak fejlesztése” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos elfogadása

- 109/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata Az „Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010 kódszámú pályázat Támogatási szerződésének utólagos elfogadása

- 110/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel megkötött, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatási szerződés módosítása

- 111/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt többletköltségek támogatásáról szóló elszámolás elfogadásáról

- 112/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata Önkormányzati tulajdonú üres lakások értékesítéséről

- 113/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata Tájékoztatás a Dessewffy kastély épületnek vagyonkezelési jogáról történő lemondási szándékról, valamint a telekmegosztás szükségességéről

- 114/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata a Dessewffy kastély épületnek vagyonkezelési jogáról történő lemondási szándékról, valamint a telekmegosztás szükségességéről

- 115/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata A TISZATÉR Társulással és a TISZATÉR LEADER Egyesülettel kötendő bérleti szerződésről

- 116/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával a Tiszavasvári, Ady E. 8. sz. alatti önkormányzati irodákra kötendő bérleti szerződésről

- 117/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Ady E. 8. sz. alatti önkormányzati épület 2023. május 01. napjától történő hasznosításáról

- 118/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti önkormányzati épület 2023. április 16. napjától történő hasznosításáról

- 119/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata Dancsné Orosz Katalin tiszavasvári 10492 helyrajzi számú önkormányzati zártkerti út egy részének aszfaltozására vonatkozó kérelméről

- 120/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 0106 helyrajzi számú külterületi önkormányzati út melletti fasor gyérítésének engedélyezéséről

- 121/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata Az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 6000 és 5997 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

- 122/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata Tájékoztatás urológiai szakrendelés szüneteléséről

- 123/2023.(IV.27.) Kt. sz. határozata Telefon használati szabályzat elfogadásáról

- 124/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 125/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” program beruházásával kapcsolatos döntés Bölcsőde épületének bővítése és felújítása közbeszerzési eljárásának megindításáról

- 126/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata A 2023. április 27. napján megtartott rendes, zárt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 127/2023. (IV.27.) Kt. sz. határozata Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésére érkezett pályázat elbírálása

- 128/2023.(IV.27.) Kt. számú határozata Fazekas Diána Tiszavasvári, Ady E. u. 14. 3/1. sz. alatti bérlakásra történő bérlőkijelöléséről

- 129/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata Balogh Margit bérlő Tiszavasvári, Egység u. 2. sz. alatti bérlakás tetőjavítására vonatkozó bérbeszámítási kérelméről

- 130/2023. (IV.27.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 131/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A 2023. május 25. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 132/2023. (V.25.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város 2022. évi közrend- és közbiztonságáról szóló éves jelentésről

- 133/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári III. számú felnőtt háziorvosi körzettel kapcsolatos döntés meghozataláról

- 134/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójáról (amely a 8/2023. (V.25.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 135/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervéről (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9/2023. (V.25.) számú alapítói döntése)

- 136/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés alapján végzett 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 10/2023. (V.25.) számú alapítói döntése)

- 137/2023. (V.25.) Kt. sz. határozat Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

- 138/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ étkezési feladatainak átszervezéséről (mely egyben a 11/2023. (V. 25.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 139/2023. (V.25.) Kt. sz. határozata Tiszavasvári Bölcsőde 2022. évi szakmai beszámolóról

- 140/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben a 2023/2024-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározásáról

- 141/2023. (V.25.) Kt. számú határozata Járóbeteg - és ügyeleti ellátás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló

- 142/2023. (V.25.) Kt. számú határozata Az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény második alkalommal történő benyújtásáról

- 143/2023. (V.25.) Kt. számú határozata Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátásáról

- 144/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A gyermekétkeztetés szerződés módosításáról

- 145/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében megkötött feladatellátási szerződés utólagos jóváhagyásáról

- 146/2023. (V.25.) Kt. sz. határozata Volosinóczki Béla képviselő kizárása döntéshozatalból

- 147/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári strandfürdőben 2013 óta megvalósult vagyongazdálkodási feladatok célellenőrzés eredménye végrehajtásáról

- 148/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Sportegyesület Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtandó TAO támogatás felhasználására vonatkozó módosítási kérelmeiről

- 149/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződés 6. számú módosításának utólagos elfogadása

- 150/2023. (V.25.) Kt. számú határozata Dr. Kádár István felnőtt háziorvos felmondásáról

- 151/2023. (V.25.) Kt. számú határozata Békepárti határozat megerősítéséről

- 152/2023. (V.25.) Kt. számú határozata Építésügyi igazgatási feladatok átvételéről szóló megállapodás módosításáról

- 153/2023. (V.25.) Kt. számú határozata a Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 18/1 és 18/3 helyrajzi számú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről

- 154/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A Magyar Állam tulajdonában lévő tiszavasvári 582/8, 582/10 és 582/15 helyrajzi számú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről

- 155/2023. (V.25.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 156/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A HUNG-2023 kódszámú a nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása című pályázat benyújtásának utólagos támogatásáról

- 157/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával kötendő szerződés jóváhagyásáról

- 158/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A HBVSZ Társulás 2023. december 31. napjával történő megszüntetéséről

- 159/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A Nyírségi Szociális Centrummal a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93. sz. alatti ingatlanra a kötendő megállapodásról

- 160/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A 2023. május 25. napján megtartott rendes, zárt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 161/2023. (V.25.) Kt. számú határozata az „Év Pedagógusa” Kitüntetői Díj odaítéléséről

- 162/2023. (V.25.) Kt. számú határozata „Vasvári Pál” Gyermekdíj odaítéléséről

- 163/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Gépállomás u. 18/5. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítéséről

- 164/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 3170/4 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

- 165/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 5578 és 5574 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról

- 166/2023. (V.25.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kodály Z. u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról

- 167/2023. (V.25.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű zárt határozatok végrehajtásáról

- 168/2023. (VI.12.) Kt. számú határozata A 2023. június 12. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 169/2023. (VI.12.) Kt. számú határozata Szándéknyilatkozat a fogyatékos személyek otthona feladat ellátásáról

- 170/2023. (VI.12.) Kt. számú határozata Járóbeteg szakellátás és nem szakorvosi ellátás jövőbeni működtetéséről mely egyben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 12/2023. (VI.12.) alapítói határozata

- 171/2023. (VI.12.) Kt. számú határozata Együttműködési megállapodás megkötése a Magyarországi Magiszter Alapítvánnyal Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház működtetése érdekében

- 172/2023. (VI.12.) Kt. számú határozata Kisvárosok Szövetségének 2022. évi pénzügyi beszámolója elfogadásáról

- 173/2023. (VI.29.) Kt. számú határozata A 2023. június 29. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 175/2023. (VI.29.) Kt. számú határozata A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2023. évi Támogató Okiratok jóváhagyásáról

- 176/2023. (VI.29.) Kt. számú határozata A 28/2023. 03.14. HBVSZ határozat utólagos elfogadásáról

- 177/2023. (VI.29.) Kt. számú határozata A HBVSZ Zrt. „v.a.” 2023. június 30-án tartandó közgyűlés napirendi pontjainak elfogadásáról

- 179/2023. (VI.29.) Kt. számú határozata Pályázat benyújtása a VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú „Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című pályázatra

- 180/2023. (VI.29.) Kt. számú határozata Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat 1. és 2. számú Vállalkozási szerződés módosításának utólagos elfogadása

- 181/2023. (VI.29.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város településrendezési eszközeinek módosítása Lidl áruház megvalósítása érdekében

- 182/2023. (VI.29.) Kt. számú határozata „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat marketing és kommunikációs tevékenység tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntés

- 183/2023. (VI.29.) Kt. számú határozata Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” elnevezésű RRF-1.1.2-21-2022-00101 azonosítószámú támogatásból megvalósuló Bölcsőde bővítés és felújítás kivitelezése tárgyban közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról

- 184/2023. (VI.29.) Kt. számú határozata A BM/7567-2/2022. iktatószámú Támogatói Okirat 1. számú módosításának utólagos elfogadása

- 185/2023. (VI.29.) Kt. számú határozata A védőnői ellátás átadás-átvételére vonatkozó megállapodásról

- 186/2023. (VI.29.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére a 2023/24-es bajnoki évre (13/2023. (VI. 29.) sz. Tiva-Szolg. Kft. alapítói határozat)

- 187/2023. (VI.29.) Kt. számú határozata Vágóhíd úti műfüves focipálya használati szabályzatáról (14/2023. (VI. 29.) sz. Tiva-Szolg. Kft. alapítói határozat)

- 188/2023. (VI.29.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 637 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanrész távközlési bázisállomás céljára történő bérbeadásáról

- 189/2023. (VI.29.) Kt. számú határozata Az OTP Bank Nyrt.-vel a Találkozások Háza épületében lévő helyiség bérletére kötött bérleti szerződés megszüntetéséről

- 190/2023. (VIII.3.) Kt. számú határozata A 2023. augusztus 3. napján megtartott rendes, nyílt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 191/2023. (VIII.03.) Kt. számú határozata A “Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” című RRF-1.1.2-21-2022-00101 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárásának lezárásáról

- 192/2023. (VIII.03.) Kt. számú határozata A “Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” című RRF-1.1.2-21-2022-00101 azonosítószámú pályázat 2. közbeszerzési eljárásának megindításáról

- 193/2023. (VIII.03.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti társasház felújításáról

- 194/2023. (VIII.3.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzéséről

- 195/2023.(VIII.03.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

- 196/2023. (VIII.03.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2023/2024-es nevelési évben

- 197/2023. (VIII. 03.) Kt. számú határozata Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi szakmai beszámolójáról és a 2023. évi munkatervéről

- 198/2023. (VIII. 3.) Kt. számú határozata A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó többletfinanszírozás kezdeményezéséről

- 199/2023. (VIII.3.) Kt. számú határozata Az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény harmadik alkalommal történő benyújtásáról

- 200/2023. (VIII.3.) Kt. számú határozata A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződésének 4. módosításának utólagos elfogadásáról

- 201/2023. (VIII.3.) Kt. számú határozata Beszámoló a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2022. évben végzett tevékenységéről

- 202/2023. (VIII.3.) Kt. számú határozata Önkormányzati tulajdonú üres ingatlanok ismételt meghirdetése pályázat útján történő értékesítésre

- 203/2023. (VIII.03.) Kt. számú határozata A NYÍREHAB-TEX Nonprofit Kft. klímaberendezés beszerelésére vonatkozó bérbeszámítási kérelméről

- 204/2023. (VIII.03.) Kt. számú határozata Az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 6000 és 5997 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

- 205/2023. (VIII.03.) Kt. számú határozata Forgalomszabályozó eszközök kihelyezése

- 206/2023.(VIII.03.) Kt. sz. határozata A polgármester 2023. évi szabadság igénybevételéről

- 207/2023. (VIII.03.) Kt. számú határozata Előszerződés kötése a Tiszavasvári III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására

- 208/2023. (VIII.3.) Kt. számú határozata A 2023. augusztus 3. napján megtartott rendes, zárt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 209/2023. (VIII.3.) Kt. sz. határozata Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésére érkezett pályázat elbírálása

- 210/2023. (VIII.03.) Kt. számú határozata A „Pethe Ferenc” Kitüntető Díj odaítéléséről

- 211/2023. (VIII.3.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 1679/2/A/8 hrsz-ú önkormányzati gépkocsi-tároló értékesítéséről

- 212/2023. (VIII.3.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 1679/2/A/9 hrsz-ú önkormányzati gépkocsi-tároló értékesítéséről

- 213/2023. (VIII.03.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kossuth u. 3. 1/6. sz. alatti önkormányzati lakás Bóz Erika részére történő bérbeadásáról

- 214/2023. (VIII.03.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kossuth u. 3. 3/10. sz. alatti önkormányzati lakás Kabai Vivien részére történő bérbeadásáról

- 215/2023.(VIII.03.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kossuth u. 6. I/1. sz. alatti bérlakás Nyíregyházi Tankerületi Központ részére történő bérbeadásáról

- 216/2023. (VIII.03.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kossuth u. 6. 1/6. sz. alatti önkormányzati lakás Fehér Krisztina részére történő bérbeadásáról

- 217/2023. (VIII.31.) Kt. számú határozata A 2023. augusztus 31. napján megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 218/2023. (VIII. 31.) Kt. számú határozata Önkormányzati ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházása az Esélytér Intézményfenntartó részére

- 219/2023. (VIII.31.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetés lezárása és a vonatkozó 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet eljárási egyeztetésében beérkezett vélemények elfogadása

- 220/2023. (VIII.31.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása

- 221/2023. (VIII.31.) Kt. számú határozata „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

- 222/2023. (VIII.31.) Kt. számú határozata „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat marketing és kommunikációs tevékenység tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

- 223/2023. (VIII.31.) Kt. számú határozata „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosítószámú pályázat kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról

- 224/2023. (VIII.31.) Kt. számú határozata „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonosítószámú pályázat kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról

- 225/2023. (VIII.31.) Kt. számú határozata Komplex felzárkózási program keretében 2023. évi szakmai program megvalósítására kiadott Támogatói Okirat utólagos elfogadásáról

- 226/2023. (VIII.31.) Kt. számú határozata Pályázat benyújtása a Dessewffy kastély felújítására

- 227/2023. (VIII.31.) Kt. számú határozata A 2023. augusztus 31. napján megtartott rendkívüli, zárt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 228/2023. (VIII.31.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 1679/2/A/9 és a tiszavasvári 1679/2/A/8 garázs ingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés tervezet jóváhagyásáról

- 229/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A 2023. szeptember 28. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 230/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kossuth u. 3. sz. alatti társasház tetőszigeteléséről

- 231/2023. (IX. 28.) Kt. számú határozata a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról (mely egyben a 15/2023. (IX.28.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 232/2023. (IX. 28.) Kt. számú határozata a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. használati szerződésének módosításáról (mely egyben a 16/2023. (IX.28.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 233/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról (mely egyben a 17/2023. (IX. 28.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 234/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról (mely egyben a 18/2023. (IX.28.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 235/2023. (IX. 28.) Kt. számú határozata a Rojkó-Med Kft-vel kötött bérleti szerződés megszüntetéséről

- 236/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A „Találkozások Háza – megismételt eljárás” közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigényről szóló döntés módosítása

- 237/2023. (IX. 28.) Kt. számú határozata Tájékoztatás hulladékgazdálkodással kapcsolatban kezdeményezett intézkedésekről

- 238/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződésének 5. módosításának utólagos elfogadásáról

- 239/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat Szálloda építésére megkötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosításának utólagos elfogadása

- 240/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata Tájékoztatás Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály épületének energetikai korszerűsítéséről

- 241/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény működési dokumentumainak jóváhagyásáról

- 242/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata Rojkó-Med Kft.-vel a járóbeteg feladatellátás biztosítására kötött szerződés megszüntető okiratának elfogadásáról

- 243/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében megkötött feladatellátási szerződés utólagos jóváhagyásáról

- 244/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata Dr. Sipos Erzsébet fogorvos felmondásáról

- 245/2023 (IX.28.) Kt. számú határozata a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozásról

- 246/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A Magyar–Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület Tiszavasvári, Mester u. 40. sz. alatti önkormányzati ingatlan használatára vonatkozó kérelméről

- 247/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 637 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanrész távközlési bázisállomás céljára történő bérbeadásáról

- 248/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A NYÍREHAB-TEX Nonprofit Kft. villamos technikai berendezések korszerűsítésére vonatkozó bérbeszámítási kérelméről

- 249/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata Az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 6113 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

- 250/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 5997 és 6000 helyrajzi számú ingatlanokra Lengyel Emőkével kötendő adásvételi szerződés tervezet jóváhagyásáról

- 251/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata Önkormányzati tulajdonban álló 2123/106 helyrajzi számú ingatlan egy részének értékesítéséről

- 252/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásának módosításáról

- 253/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről

- 254/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 255/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A 2023. szeptember 28. napján megtartott rendes zárt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 256/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 1679/2/A/16 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

- 257/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 1679/2/A/13 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

- 258/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 1679/2/A/23 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

- 259/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 1679/2/A/20 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

- 260/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 1679/2/A/26 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

- 261/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata Az „Önkormányzati tulajdonú üres ingatlanok ismételt meghirdetése pályázat útján történő értékesítésre” című döntés módosításáról

- 262/2023. (IX. 28.) Kt. számú határozata Tájékoztatás a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ ellen érkezett panasz kivizsgálásáról

- 263/2023.(IX.28.) Kt. számú határozata Moravszki Zsoltné Intézményvezető tájékoztatása

- 264/2023. (IX. 28.) Kt. sz. határozata Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésére érkezett pályázat elbírálása

- 265/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Gépállomás u. 18/5. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítéséről

- 266/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kodály Z. u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról

- 267/2023. (IX.28.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 268/2023. (X.16.) Kt. számú határozata A 2023. október 16. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 269/2023. (X.16.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Dessewffy kastély Együttműködési Megállapodás és Vállalkozási szerződés elfogadása

- 270/2023. (X.16.) Kt. számú határozata A téli üzemeltetés rendjéről

- 271/2023. (X.16.) Kt. számú határozata Döntés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ ellátottainak biztosított étkeztetés ellenőrzésére tervezett ideiglenes bizottságról

- 272/2023. (X.16.) Kt. számú határozata „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című támogatásból a Kabay János u. 23. szám alatti épület felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása

- 273/2023. (X.16.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye az iskolák felvételi körzethatárairól

- 274/2023. (X.16.) Kt. sz. határozata A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére történő tulajdonosi hozzájárulás megadása a Tiszavasvári Köztemető ravatalozó épület nyílászáróinak cseréjéhez (mely egyben a 19/2023. (X.16.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 275/2023. (X.26.) Kt. számú határozata A 2023. október 26. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 276/2023. (X.26.) Kt. számú határozata „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című támogatásból a Kabay János u. 23. szám alatti épület felújítása tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárásáról

- 277/2023. (X.26.) Kt. számú határozata „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 azonosítószámú pályázat kivitelezésére vonatkozóan megindított közbeszerzési kiírás módosításáról

- 278/2023. (X.26.) Kt. számú határozata „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosítószámú pályázat kivitelezésére vonatkozóan megindított közbeszerzési kiírás módosításáról

- 279/2023. (X.26.) Kt. számú határozata TISZATÉR Társulással kötött bérleti szerződés megszüntetéséről

- 280/2023. (X.26.) Kt. számú határozata A Nyírségi Szociális Centrummal a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93. sz. alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés módosításáról

- 281/2023. (X.26) Kt. számú határozata A tiszavasvári 1679/2/A/16 hrsz-ú - kivett lakás - ingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 282/2023. (X.26) Kt. számú határozata A tiszavasvári 1679/2/A/26 hrsz-ú - kivett lakás - ingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 283/2023.(XI.26.) Kt. sz. határozata A polgármester 2023. évi szabadság ütemezési tervének módosításáról

- 284/2023. (XI.23.) Kt. számú határozata A 2023. november 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 285/2023. (XI.23.) Kt. számú határozata A 0101/062127/2021 számú, Tiszavasvári város közvilágítása LED-es technológiával való korszerűsítése, bővítése elnevezésű hitelszerződés módosításáról

- 286/2023. (XI. 23.) Kt. számú határozata A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

- 287/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A 2023. november 30. napján megtartott rendes zárt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 288/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügvezetője részére adandó egyszeri juttatásról (amely a 20/2023. (XI.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 289/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata a Kornisné Központ intézményvezetője részére adandó egyszeri juttatásról

- 290/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője részére adandó egyszeri juttatásról

- 291/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatója részére adandó egyszeri juttatásról

- 292/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője részére adandó egyszeri juttatásról

- 293/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata Tájékoztatás SNI gyermek óvodai felvételéről

- 294/2023.(XI.30.) Kt. számú határozata Bakti Péter mezőőr és mezőőri szolgálati vezető közalkalmazotti kinevezésének módosításáról

- 295/2023.(XI.30.) Kt. számú határozata Papp Csaba Géza mezőőr közalkalmazotti kinevezésének módosításáról

- 296/2023.(XI.30.) Kt. számú határozata Sipos Tamás mezőőr közalkalmazotti kinevezésének módosításáról

- 297/2023.(XI.30.) Kt. számú határozata Szaniszló Pál Ferenc mezőőr közalkalmazotti kinevezésének módosításáról

- 298/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű zárt határozatok végrehajtásáról

- 299/2023.(XI.30.) Kt. számú határozata A Kornisné Központ intézményvezetője kinevezésének módosításáról

- 300/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaszerződésének módosításáról (amely a 21/2023. (XI.30.) számú alapítói határozatnak is minősül)

- 301/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata Egészségügyi feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséről (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 22/2023. (XI.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 302/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A 2023. november 30. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 303/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata Tiszavasvári kormányablak bővítésének tulajdonosi hozzájárulása

- 304/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata „Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú pályázat Támogatói okiratának elfogadása

- 305/2023. (XI.30.) Kt. számú határozat A rendőri szervek 2023. évi tevékenységének értékelése

- 306/2023. (XI. 30.) Kt. számú határozata Belső ellenőri feladatok ellátásáról

- 307/2023. (XI. 30.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervéről

- 308/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A 2024. évi közfoglalkoztatási javaslatról

- 309/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2023. évi többlettámogatási igény kezdeményezéséről

- 310/2023. (XI. 30.) Kt. számú határozata Tájékoztatás a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ ellen érkezett panasz kivizsgálásáról

- 311/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigény

- 312/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről

- 313/2023.(XI.30.) Kt. számú határozata Beszámoló a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2022/2023. tanévben végzett szakmai tevékenységéről

- 314/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat Támogatói Okirat 5. sz. és 6. sz. módosításának utólagos elfogadásáról

- 315/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat RMT jóváhagyásáról

- 316/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A „Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00806 azonosító számú projekt Támogatói Okirat módosításának utólagos elfogadása

- 317/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében megkötött helyettesítési feladatellátási szerződés megszüntetésének utólagos jóváhagyásáról

- 318/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola részére megadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról

- 319/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A fizioterápiás feladatellátásra a Tiva-Szolg Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 23/2023. (XI.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 320/2023. (XI. 30.) Kt. számú határozata Az ÉRV Zrt. bérbeszámítási kérelme JCB munkagépek bérletéhez kapcsolódóan

- 321/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Mester u. 40. sz. alatti önkormányzati ingatlanra a Magyar–Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesülettel kötött bérleti szerződés módosításáról

- 322/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 6113 helyrajzi számú, üdülőtelepen található önkormányzati ingatlan értékesítéséről

- 323/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata Az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról

- 324/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kossuth u. 6. 1/6. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelemről

- 325/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 2123/77 helyrajzi számú, magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlan ingyenes felajánlásáról

- 326/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 0134/2 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről

- 327/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti Civil Ház áramdíjának a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesület által történő megfizetéséről

- 328/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti Civil Ház helyiségeinek a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete részére történő ingyenes használatba adásáról

- 329/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi ülésterve

- 330/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 331/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” program beruházásával kapcsolatos közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntés

- 332/2023. (XII.13.) Kt. számú határozata A 2023. december 13. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 333/2023. (XII.13.) Kt. számú határozata Volosinóczki Béla önkormányzati képviselő lemondásáról

- 334/2023. (XII.13.) Kt. számú határozata „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” program beruházásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárásáról

- 335/2023. (XII.13.) Kt. számú határozata Tájékoztatás a gyermekétkeztetés igénybevételének alakulásáról

- 336/2023. (XII. 13.) Kt. számú határozata A MOROTVA-VÍZ ENERGIA Kft. közvilágítás üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos tájékoztatásáról

- 337/2023. (XII.13.) Kt. sz. számú határozata A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére történő tulajdonosi hozzájárulás megadása a Tiszavasvári Köztemető koporsó hűtőkamra cseréjéhez (mely egyben a 24/2023. (XII.13.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 338/2023. (XII.13.) Kt. számú határozata Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel megkötött, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatási szerződés határidejének meghosszabbításáról

- 339/2023. (XII.13.) Kt. számú határozata Tájékoztatás a víziközmű rendszer állami átadásának jelenlegi helyzetéről

- 340/2023. (XII.13.) Kt. számú határozata Előszerződés kötése Gálné dr. Kulcsár Tímeával a Tiszavasvári II. számú fogorvosi körzet praxisjogának megszerzése érdekében

- 341/2023. (XII.13.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 342/2023. (XII.13.) Kt. számú határozata Autóbusz üzemeltetési szabályzat utólagos jóváhagyásáról

- 343/2023. (XII.13.) Kt. számú határozata Az „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigényről szóló 311/2023. (XI.30.) Kt. számú határozat módosítása

- 344/2023. (XII.13.) Kt. számú határozata A 2023. december 13. napján megtartott rendkívüli zárt képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 345/2023.(XII. 13.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője kinevezésének módosításáról

- 346/2023.(XII. 13.) Kt. számú határozata Mezőőr közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetésének utólagos jóváhagyásáról

 

Advertisement