Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban Nyomtatás

 


Kedvezményezett neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Belterületi utak fejlesztése, TOP_Plusz-1.2.3-21

Projekt címe: Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040

Szerződött támogatás összege: 197.264.096,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési dátuma: 2025.10.29.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

Tiszavasvári Város Önkormányzata az „Belterületi utak fejlesztése” című TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázati felhívásra pályázatra sikeres pályázatot nyújtott be, az önkormányzat tulajdonát képező Tiszavasvári, Eszterházy u. (2325/23 hrsz) és Kelp Ilona utcai ingatlanon meglévő útburkolat és járda felújítási munkálataira.

Ez az utca a város egyik lakótelepének kiszolgáló útja, melynek burkolata az elmúlt évek során megkopott, repedezett, ezért szükséges a felújítása.
Továbbá több forgalom csillapító borda is van az utcán, melyek nem megfelelőek, ezek átalakítása is szükséges. A lakótelep területen található járdák helyenként megsüllyedtek, keskenyek, töredezettek, így azok nem biztonságosak a mozgáskorlátozottak, a babakocsival közlekedők és az időseknek sem, ezért a járdák felújítása is a pályázat célját képezi.

A felújítással érintett szakaszok:

Kelp Ilona utca teljes hossza.

Vízszintes vonalvezetés: A vízszintes vonalvezetés megegyezik a meglévő geometriával. A Kelp Ilona utca teljes szakasza két forgalmi sávos 5,0 méter szélességű. Ezen szakaszon kiemelt útszegély található, mely a beruházás során megmarad, cask a sérült kövek kerülnek kicserélésre. Magassági vonalvezetés: Magassági vonalvezetésben követjük a meglévő pálya eséseit, miközben a keresztszelvényeket próbáltuk úgy kialakítani, hogy a tervezett burkolatszint mindenhol a meglévő felett helyezkedjen el 2-3 cm erősítés biztosításával. Így a felújított burkolat teherbírása sehol sem gyengül a meglévőhöz képest. A jelenlegi minimális oldalesések miatt a tervezett oldalesés végig 1.5-3.5% között változik.

Csapadékvíz elvezetés: Az utcában meglévő zárt csapadékvíz elvezető csatorna található, néhány víznyelőaknával. A beruházás során a víznyelő aknák szintbe emelése történik.

A meglévő kapubejárókat, útcsatlakozásokat csatlakoztatni kell a tervezett úthoz, a kiviteli terven jelölt szélességben kell építeni a meglévővel azonos típusú burkolattal. A kapubejárók maximális hosszesése 20%. A tervezett burkolat felújítás a meglévő aszfalt burkolatfelületeket érinti. Magassági fixpont: a tervezési szakasz elején, a Kelp Ilona utca északi oldalán meglévő tisztítóakna fedlapszintje, amelynek magassága: 95.72 m EOMA. Pályaszerkezet építési technológiája: Az út keresztmetszetében és a becsatlakozó ívekben a burkolatot a profilhelyességétől függően 0-8 cm vastagságban vissza kell marni. A visszamart pályaszerkezetben még esetleg előforduló kátyúkat AC-11 kötő(N) aszfaltbetonnal ki kell tölteni és behengerelni. A meglévő pálya tisztítását és a szabványban előírt mennyiségű bitumenemulzióval történt bepermetezését
követően 6-8 cm vastagságú (felújítás esetén alkalmazható vastagság) AC-11 kopó aszfaltréteget kell beépíteni. A megfelelő oldalesés biztosítása érdekében 2,5-5,0 cm vastagságú AC-11 kötő(N) aszfalt kiegyenlítőréteg építendő. Az útburkolathoz csatlakozó kapubejáróknál a kapubejárókat 1.5-1.5 m szélességben át kell építeni az eredetivel megegyező burkolattal.

Eszterházy utca:

Tervezési osztály: B.VI.d.C. Tervezési sebesség: Vt=50 km/h

A felújítással érintett szakaszok: Eszterházy utca helyszínrajzon jelölt hossza.

Vízszintes vonalvezetés: A vízszintes vonalvezetés megegyezik a meglévő geometriával. Az Eszterházy utca teljes szakasza két forgalmi sávos 4,25; 5,00; 5,70méter szélességű. A teljes szakaszon kiemelt útszegély található, mely a beruházás során megmarad, csak a sérült kövek kerülnek kicserélésre. Az Eszterházy utca deli útszakasza 3,00 m szélességű, itt padkarendezés szükséges, mert nincs kiépített útszegély. Magassági vonalvezetés: Magassági vonalvezetésben követjük a meglévő pálya eséseit, miközben a keresztszelvényeket próbáltuk úgy kialakítani, hogy a tervezett burkolatszint mindenhol a meglévő felett helyezkedjen el 2-3 cm erősítés biztosításával. Így a felújított burkolat teherbírása sehol sem gyengül a meglévőhöz képest. A jelenlegi minimális oldalesések miatt a tervezett oldalesés végig 1.5-3.5% között változik. Csapadékvíz elvezetés: Az utcában meglévő zárt csapadékvíz elvezető csatorna található, néhány víznyelőaknával. A beruházás során a víznyelő aknák szintbe emelése történik. A meglévő kapubejárókat, útcsatlakozásokat csatlakoztatni kell a tervezett úthoz, a kiviteli terven jelölt szélességben kell építeni a meglévővel azonos típusú burkolattal. A kapubejárók maximális hosszesése 20%. A tervezett burkolat felújítás a meglévő aszfalt burkolatfelületeket érinti.

Magassági fixpont: a tervezési szakasz elején, az Eszterházy utca keleti oldalán meglévő tisztítóakna fedlapszintje, amelynek magassága: 95.95 m EOMA.

Pályaszerkezet építési technológiája: Az út keresztmetszetében és a becsatlakozó ívekben a burkolatot a profilhelyességétől függően 0-8 cm vastagságban vissza kell marni. A visszamart pályaszerkezetben még esetleg előforduló kátyúkat AC-11 kötő(N) aszfaltbetonnal ki kell tölteni és behengerelni. A meglévő pálya tisztítását és a szabványban előírt mennyiségű bitumenemulzióval történt bepermetezését követően 6-8 cm vastagságú (felújítás esetén alkalmazható vastagság) AC-11 kopó aszfaltréteget
kell beépíteni. A megfelelő oldalesés biztosítása érdekében 2,5-5,0 cm vastagságú AC-11 kötő(N) aszfalt kiegyenlítőréteg építendő. Az útburkolathoz csatlakozó kapubejáróknál a kapubejárókat 1.5-1.5 m szélességben át kell építeni az eredetivel megegyező burkolattal.

Gyalogjárda építése:

A helyszínrajzon lévő parkon belüli jelenlegi töredezett gyalogjárda elbontásra kerül, majd helyette a tervezett nyomvonalakon 1,20; 1,50; 2,00 m szélességű gyalogjárdák kerülnek megépítésre a társasházak gyalogos megközelítése érdekében. A járda egyúttal sétányként is használva less a lakótelepen élő kisgyermekes szülők részére is. A térkövezett járda mindkét oldalán betonban elhelyezett szegélykő kerül elhelyezésre, majd a gyalogjárda szerkezete felülről lefelé haladva: 6 cm vtg. térkő burkolat, 4-5 cm vtg. homokágyazat, 10 cm vtg. ckt betonréteg, 10 cm vtg. tömörített kavicságyazat, tömörített altalaj.

Gyalogjárda építése összesen: 415,2 méter.

 

Advertisement