Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

2018. évi határozatok Nyomtatás

- 1/2018. (I.25.) Kt. számú határozata A lejárt határidejű határozatokról

- 2/2018. (I.25.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

- 3/2018. (I.25.) Kt. számú határozata a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátásiszerződés módosításáról 

- 4/2018. (I.25.) Kt. számú határozata Ellátási szerződés megkötése közétkeztetési feladatok ellátására 

- 5/2018. (I.25.) Kt. számú határozata A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2017. évi támogatási szerződés módosításáról 

- 6/2018. (I.25.) Kt. számúhatározata A Kornisné Központ részére új telephely biztosítása 

- 7/2018. (I.25.) Kt. számúhatározata a Kornisné Központ Alapító Okiratának módosításáról 

- 8/2018. (I.25.) Kt. számúhatározata Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye az iskolák felvételi körzethatárainak tervezetéről 

- 9/2018. (I.25.) Kt. számúhatározata A Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása 

- 10/2018. (I.25.) Kt. számúhatározata Szilárd hulladéklerakó utógondozási munkálatainak elvégzésére kötött megbízási szerződés módosításáról 

- 11/2018. (I.25.) Kt. számúh a t á r o z a t a Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről 

- 12/2018. (I.25.) Kt. számúh a t á r o z a t a Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről 

- 13/2018. (I.25.) Kt. számú A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetségtől elnyert TAO támogatás önrészének biztosításáról  

- 14/2018. (I.25.) Kt. számúhatározata A Városi Kincstár és a Magyar Államkincstár között létrejött ASP rendszerre vonatkozó szerződés 

- 15/2018. (I.25.) Kt. számú A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározása 

- 16/2018. (I.25.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6475, 6477 és 6478 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről ZÁRT

- 17/2018. (I.25.) Kt. számú  A Tiszavasvári, Víz u. 3. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

- 18/2018.(I.25.) Kt. számú  Baráth Olga Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. I. lph. II/4. sz. alatti bérlő által fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről ZÁRT

- 19/2018.(I.25.) Kt. számú  A Ferment Hungary Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításáról ZÁRT

- 20/2018. (II.15.) Kt. számú a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

- 21/2018. (II.15.) Kt. számú  Az önkormányzat adósságot keletkeztetőügyleteiből eredő fizetési     kötelezettségeinek és saját bevételeinekbemutatása 2019-2021 évekre vonatkozóan 

- 22/2018. (II. 15.) Kt. számú A Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez biztosított 2018. évi támogatás megállapításáról 

- 23/2018.(II.15.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi  felhalmozási támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról 

- 24/2018. (II.15.) Kt. számú Állásfoglalás kérése, valamint jogalkotás kezdeményezése cukorbeteg gyermek ellátása érdekében  

- 25/2018. (II.15.) Kt. számú A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

- 26/2018. (II.15.) Kt. számú A Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

- 27/2018. (II. 15.) Kt. számú az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2017. évi szakmai beszámolójáról 

- 28/2018. (II. 15.) Kt. számú az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2018. évi munkatervéről 

- 29/2018. (II.15.) Kt. sz. A Tiszalöki Mentőállomás beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról  

- 30/2018. (II.15.) Kt. sz. A Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének pénzügyi elszámolása és szakmai beszámolója a 2017. évi önkormányzati támogatásról 

- 31/2018. (II.15.) Kt. sz. a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról 

- 32/2018. (II.15.) Kt. sz. a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról 

- 33/2018. (II.15.) Kt. számú a Tiszavasvári Városi Televízió 2017. évipénzügyi és szakmai beszámolójáról 

- 34/2018. (II.15.) Kt. számú ,,A támogató szolgáltatást működtető ésbefogadott szolgáltatók feltételeinekfejlesztése című pályázat benyújtásáról 

- 35/2018. (II.15.) Kt. számú  a helyi önkormányzat 2018. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről 

- 36/2018. (II.15.) Kt. számú  a helyi önkormányzat 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről 

- 37/2018.(II.15) Kt. sz a Mezei Őrszolgálat tevékenységéről szólóbeszámoló 

- 38/2018.(II.15) Kt. sz.  A polgármester 2018. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról 

- 39/2018. (II.15.) Kt. számú A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének módosításáról 

- 40/2018. (II.15.) Kt. számú Szakmai és pénzügyi beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről 

- 41/2018. (II.15.) Kt. számú  Jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról ZÁRT

- 42/2018. (II.15.) Kt. számú  A Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fszt/3. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

- 43/2018. (II.28.) Kt. számú A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról 

- 44/2018. (II.28.) Kt. számú A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről 

- 45/2018. (II. 28.) Kt. számú  A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2018/2019. nevelési évre történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

- 46/2018. (II.28) Kt. számú A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése című pályázat megvalósításához szükséges ingatlanhasznosítási szerződés megkötéséről 

- 47/2018. (II.28.) Kt. sz.  Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ jogelődje közötti vagyonkezelési szerződésmódosítás kezdeményezésének jóváhagyásáról 

- 48/2018. (II.28.) Kt. számú Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázat megvalósításáról 

- 49/2018. (II. 28.) Kt. sz. Beszámoló a Tiszavasvári Bölcsőde 2017. évi szakmai munkájáról  

- 50/2018. (II.28.) Kt. számú  Szándéknyilatkozat a lektori lakás 2018–2019-es tanévre történő biztosításáról 

- 51/2018. (II.28.) Kt. számú Kenyeres Lászlóné jogorvoslati kérelmelakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokviseléséhez nyújtott települési támogatásügyében ZÁRT

- 52/2018. (III.29.) Kt. számúhatározata A Magiszter Alapítványi Óvoda, ÁltalánosIskola, Középiskola és Szakiskolabeszámolója a tiszavasvári óvoda 2017. éviönkormányzati támogatásának felhasználásáról 

- 53/2018. (III.29.) Kt. számúhatározata Beszámoló a Magyarországi Magiszter Alapítvány ingyenes használatba vett ingatlanainak vagyonkezeléséről 

- 54/2018. (III.29.) Kt. sz.határozata a Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról  

- 55/2018. (III.29.) Kt. számúhatározata A Tiszavasvári Sportegyesület három TAO pályázata saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

- 56/2018. (III.29.) Kt. számúhatározata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

- 57/2018.(III.29.) Kt. számúhatározata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak alapját képező szolgáltatási önköltség megállapításáról 

- 58/2018.(III.29.) Kt. számúhatározata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi összesítettközbeszerzési tervéről 

- 59/2018.(III.29.) Kt. számúhatározata A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2018. évi összesítettközbeszerzési tervéről 

- 60/2018.(III.29.) Kt. számúhatározata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2018. évi összesítettközbeszerzési tervéről 

- 61/2018.(III.29.) Kt. számúhatározata Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi összesítettközbeszerzési tervéről 

- 62/2018.(III.29.) Kt. számúhatározata A Tiszavasvári Városi Kincstár 2018. évi összesítettközbeszerzési tervéről 

- 63/2018.(III.29.) Kt. számúhatározata A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi összesítettközbeszerzési tervéről 

- 64/2018.(III.29.) Kt. számúhatározata A Tiszavasvári Bölcsőde 2018. évi összesítettközbeszerzési tervéről 

- 65/2018.(III.29.) Kt. számúhatározata A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018. évi összesítettközbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

- 66/2018.(III.29.) Kt. számúhatározata A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2018. évi összesítettközbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

- 67/2018.(III.29.) Kt. számúhatározata A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi összesítettközbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

- 68/2018. (III.29.) Kt. számúhatározata A 21/2018.(II.15.) Kt. számú határozat 1. számúmódosításáról 

- 69/2018.(III.29) Kt. számúhatározata A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi felhalmozási támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról 

- 70/2018. (III.29.) Kt. sz.határozata a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról 

- 71/2018. (III.29.) Kt. számúhatározata A Tiszavasvári Sportklub TAO pályázata saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

- 72/2018. (III.29.) Kt. számú A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetségtől elnyert TAO támogatás önrészének kiegészítéséről  

- 73/2018. (III.29.) Kt. számúhatározata Kezdeményezés a volt szenvedélybeteg személyek otthona, mint közfeladat ellátást szolgáló vagyon ingyenes tulajdonba adása érdekében 

- 74/2018.(III.29.) Kt. számúhatározata A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve elfogadását megelőzően biztosítandó működési támogatásáról 

- 75/2018. (III.29.) Kt. számúhatározata A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról 

- 76/2018. (III.29.) Kt. számúhatározata Kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás elfogadásáról 

- 77/2018. (III.29.) Kt. számúhatározata A 0284/15 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. és a Járműszerelvényt Gyártó Zrt. közötti telekhatár rendezéshez 

- 78/2018. (III.29.) Kt. számúhatározata A TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú pályázattalkapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

- 79/2018. (III.29.) Kt. sz.határozata A Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum 2017. évi beszámolójáról és 2018. évi munkatervének elfogadásáról 

- 80/2018.(III.29.) Kt. sz. határozata Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása című, KAB-KEF-18-A azonosító számú pályázat benyújtásáról 

- 81/2018. (III.29.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 0301/25 helyrajzi számúönkormányzati ingatlan értékesítéséről ZÁRT

- 82/2018. (III.29.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Szabó Magda u. 18. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés módosításának jóváhagyásáról ZÁRT

- 83/2018. (III.29.) Kt. számú határozata Önkormányzati bérlakás bérbeadásáról ZÁRT

- 84/2018. (III.29.) Kt. számú határozata Dezső László jogorvoslati kérelme lakhatáshozkapcsolódó rendszeres kiadásokviseléséhez nyújtott települési támogatásügyében ZÁRT

- 85/2018. (IV.13.) Kt. számúhatározata TOP-3.2.2-15 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban című pályázat közbeszerzési eljárásának megindításáról 

- 86/2018.(IV.26.) Kt. számúhatározata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

- 87/2018.(IV.26.) Kt. számú A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.2018. évi üzleti tervéről és a2018. évi működési támogatásáról 

- 88/2018.(IV.26.) Kt. számú A Varázsceruza óvoda III. ütemű felújítási kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

- 89/2018.(IV.26.) Kt. számú A Minimanó óvoda elektromos felújítása, festése és fűtéskorszerűsítése kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

- 90/2018.(IV.26.) Kt. számú A Magiszter Alapítvány tornatermének tetőszigetelése és ablakcseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

- 91/2018.(IV.26.) Kt. számú A Gépállomás utca 3. szám alatti ingatlan tetőszigetelése, villámvédelme és nyílászáró cseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

- 92/2018.(IV.26.) Kt. számú A Kornisné Központ végleges engedélyének a megszerzéséhez kapcsolódó felújítási kiadások biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

- 93/2018.(IV.26.) Kt. számú A Kornisné Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolójáról 

- 94/2018. (IV.26.) Kt. számú A fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat tekintetében intézményi férőhely kiváltásról 

- 95/2018. (IV.26.) Kt. számú  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról 

- 96/2018.(IV.26.) Kt. számú Beszámoló a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat-ellátási szerződés keretében végzett 2017. évi tevékenységéről 

- 97/2018.(IV.26.) Kt. számú Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ jogelődje közötti vagyonkezelési szerződés módosításáról 

- 98/2018.(IV.26.) Kt. számú A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

- 99/2018.(IV.26.) Kt. sz.  A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról 

- 100/2018. (IV.26.) Kt. számú A 10 hrsz, a 3432 hrsz és a 3134/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok megosztást állami tulajdonba adásáról 

- 101/2018. (IV.26.) Kt. számú A kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás elfogadásáról szóló 76/2018. (III.29.) Kt. sz. határozat visszavonása 

- 102/2018. (IV.26.) Kt. számú Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásárakiírt pályázat benyújtásáról 

- 103/2018. (IV.26.) Kt. számú A TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú pályázattalkapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről 

- 104/2018.(IV.26.) Kt. számú  A 83/2018. (III.29.) Kt. számú határozat hatályon kívül történő helyezéséről 

- 105/2018.(IV.26.) Kt. sz.  A Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről 

- 106/2018. (IV.26.) Kt. számú Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben végzett tevékenységéről 

- 107/2018. (IV.26.) Kt. számú A járóbeteg szakrendelés működési feltételeinek biztosításáról 

- 108/2018.(IV.26.) Kt. számú A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

- 109/2018. (IV.26.) Kt. számú Fogyatékos személyek otthonának 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról 

- 110/2018. (IV.26.) Kt. számú  A tiszavasvári 6475, 6477 és 6478 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyása ZÁRT

- 111/2018. (IV.26.) Kt. számú  Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6155 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről ZÁRT

- 112/2018. (IV.26.) Kt. számú Önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról ZÁRT

- 113/2018.(V.14.) Kt. sz. Dr. Sveda Brigitta gyermekorvos kérelméről 

- 114/2018.(V. 14.) Kt. A Magyarországi Magiszter Alapítvánnyalgyermekétkeztetési feladatok ellátására kötendőszerződés jóváhagyása 

- 115/2018.(V.14.) Kt. számú A KEHOP-1.2.1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtásáról 

- 116/2018.(V.14.) Kt. számú Polgármesteri tisztségről történő lemondásról 

- 117/2018.(V.14.) Kt. számú Településképi döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 

- 118/2018.(V.24.) Kt. számú  Tiszavasvári Város 2017. évi közrend- és közbiztonságáról szóló éves jelentés 

- 119/2018.(V.24.) Kt. sz. a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2017. évbenvégzett tevékenységéről 

- 120/2018.(V.24.) Kt. számú A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 

- 121/2018.(V.24.) Kt. számú A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról 

- 122/2018.(V.24.) Kt. számú A Nyírvidék Képző Központ KözhasznúNonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített évesbeszámolójáról 

- 123/2018.(V.24.) Kt. számú A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról 

- 124/2018.(V.24.) Kt. számú A Tiszavasvári Város Közétkeztetési NonprofitKft. 2017. évi egyszerűsített évesbeszámolójáról és 2018. évi üzletpolitikai tervéről 

- 125/2018.(V.24.) Kt. számú A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2017. éviegyszerűsített éves beszámolójáról és 2018. évi üzleti tervéről  

- 126/2018.(V.24.) Kt. számú A Hajdúkerületi és Bihari VíziközműSzolgáltató Zrt 2017. évi évesbeszámolójáról és 2018. évi üzleti tervéről 

- 127/2018.(V.24.) Kt. számú A volt szenvedélybeteg személyek otthona, mint közfeladat ellátást szolgáló ingatlan vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről 

- 128/2018.(V.24.) Kt. számú Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás hiánypótlásáról 

- 129/2018.(V.31.) Kt. számú  A tiszavasvári 6155 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról 

- 130/2018.(V.31.) Kt. számú  Maczkó Zoltán tiszavasvári 049/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vásárlására vonatkozó kérelméről 

- 131/2018.(V.31.) Kt. számú A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyre beérkezett pályázatok érvényességének megállapításáról és elbírálásáról 

- 132/2018.(V.31.) Kt. számú A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyre beérkezett pályázatok érvényességének megállapításáról és elbírálásáról 

- 133/2018.(V.31.) Kt. számú A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyre beérkezett pályázatok érvényességének megállapításáról és elbírálásáról 

- 134/2018.(V.31.) Kt. számú A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyre beérkezett pályázatok érvényességének megállapításáról és elbírálásáról 

- 135/2018.(V.31.) Kt. számú A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyre beérkezett pályázatok érvényességének megállapításáról és elbírálásáról 

- 136/2018.(V.31.) Kt. számú  ,,Vasvári Pál Gyermekdíj odaítéléséről 

- 137/2018.(V.31.) Kt. számú  Év Köztisztviselője Kitüntető Díj odaítéléséről 

- 138/2018.(V. 31.) Kt. számú Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2017. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről 

- 139/2018.(V.31.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi SzolgáltatóNonprofit Közhasznú Kft. 2017. éviegyszerűsített éves beszámolójáról 

- 140/2018.(V.31.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi SzolgáltatóNonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzletitervéről és 2018. évi működési támogatásáról 

- 141/2018.(V.31.) Kt. számú A Tiszavasvári Sportegyesület három TAO pályázata felhalmozási része saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről 

- 142/2018.(V.31.) Kt. számú A Tiszavasvári Sportklub TAO pályázata felhalmozási része saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről 

- 143/2018.(V.31.) Kt. számú A Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződéshez szükséges vagyoni biztosíték összegének elfogadása 

- 144/2018.(V.31.) Kt. számú  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó 2018. évi támogatási szerződés elfogadásáról 

- 145/2018.(V.31.) Kt. számú Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról 

- 146/2018.(V.31.) Kt. számú a TIVASZOLG Nonprofit Kft. 2017. évibeszámolója köztemető üzemeltetéséről 

- 147/2018.(V.31.) Kt. számú A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Labdarugó Szövetséghez benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési Programjához tulajdonosi hozzájárulás, nyilatkozat építési beruházásokról és az önrész rendelkezésre bocsátásáról 

- 148/2018.(V.31.) Kt. számú A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési Programjához szükséges önrész biztosításáról 

- 149/2018.(V.31.) Kt. sz. A Tiszavasvári Sportegyesület szakmai és pénzügyi beszámolója az MKSZ TAO Sportfejlesztési Programjához nyújtott önrész működési támogatásának felhasználásáról 

- 150/2018.(V.31.) Kt. sz. A Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének pénzügyi elszámolása a fennmaradó támogatási összegről  

- 151/2018.(V.31.) Kt. számú az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár leltározási ütemtervének jóváhagyásáról 

- 152/2018.(V.31.) Kt. számú Tanuszoda helyének meghatározása 

- 153/2018.(V.31.) Kt. számú  Bontási kényszer bejegyzésének törléséheztörténő hozzájárulásról 

- 154/2018.(V.31.) Kt. számú  A Vodafone Magyarország Zrt. által bérelt tiszavasvári 637 hrsz-ú ingatlanrész bérleti díjának csökkentéséről 

- 155/2018.(V.31.) Kt. számú  A Tiszavasvári Polgárőr Egyesülettel kötött használati szerződés módosításáról 

- 156/2018.(V. 31.) Kt. számú Beszámoló a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett tevékenységéről 

- 157/2018.(V.31.) Kt. számú ASP pályázat által felülvizsgált szabályzatok elfogadásáról 

- 158/2018.(VI.21.) Kt. számú Kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás elfogadásáról 

- 159/2018.(VI.21.) Kt. sz.  a Nyíregyházi Tankerületi Központ részére történőtulajdonosi hozzájárulás megadása, értéknövelő felújítás megvalósításához 

- 160/2018.(VI.21.) Kt. számú A TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 kódszámú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításának utólagos jóváhagyásáról 

- 161/2018.(VI.28.) Kt. számú a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

- 162/2018.(VI.28.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. által ellátott feladatok jövőbeli működési lehetőségeiről(amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 7/2018.(VI.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

- 163/2018.(VI.28.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. által beszerzendő szakmai minimumfeltételek meglétéhez szükséges fedezet biztosításáról (amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 8/2018.(VI.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

- 164/2018.(VI.28.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról (amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 9/2018.(VI.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

- 165/2018.(VI.28.) Kt. számú Kezdeményezés a 2018. évi béremelkedésből adódó többletkiadások kompenzálására 

- 166/2018.(VI.28.) Kt. számú A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. éviegyszerűsített éves beszámolójáról(amely a 10/2018.(VI.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

- 167/2018.(VI.28.) Kt. számú A Varázsceruza óvoda III. ütemű felújítási kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről 

- 168/2018.(VI.28.) Kt. számú A Minimanó óvoda elektromos felújítása, festése és fűtéskorszerűsítése kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről 

- 169/2018.(VI.28.) Kt. számú A Magiszter Alapítvány tornatermének tetőszigetelése és ablakcseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről 

- 170/2018.(VI.28.) Kt. számú A Gépállomás utca 3. szám alatti ingatlan tetőszigetelése, villámvédelme és nyílászáró cseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről 

- 171/2018.(VI.28.) Kt. számú A Kornisné Központ végleges engedélyének a megszerzéséhez kapcsolódó felújítási kiadások biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről 

- 172/2018.(VI.28.) Kt. sz.  Megállapodás a Nyíregyházi Tankerületi Központtal értéknövelő felújítási munka elszámolásával kapcsolatban 

- 173/2018.(VI.28.) Kt. számú határozata A Városi Kincstár és a Városi Bölcsőde közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról 

- 174/2018.(VI.28.) Kt. számú határozata A Városi Kincstár és a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról 

- 175/2018.(VI.28.) Kt. számú határozata A Városi Kincstár és a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról 

- 176/2018.(VI.28.) Kt. számú határozata A Városi Kincstár és az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról 

- 177/2018.(VI.28.) Kt. számú határozata A Városi Kincstár és a Tiszavasvári Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról 

- 178/2018.(VI.28.) Kt. számú A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben indítandó óvodai csoportok számának meghatározásáról a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan 

- 179/2018.(VI. 28.) Kt. számú A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben 2018/2019-es nevelési évben indítandó óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése  

- 180/2018.(VI.28.) Kt. sz.  A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a központ finanszírozási szabályainak felülvizsgálatára irányuló önkormányzati kezdeményezés 

- 181/2018.(VI.28.) Kt. sz.  Közétkeztetéssel összefüggő szerződések utólagos jóváhagyásáról 

- 182/2018.(VI.28.) Kt. sz. a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részérea 2018/19-es bajnoki évre 

- 183/2018.(VI.28.) Kt. sz. A Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének önkormányzati támogatás iránti kérelméről 

- 184/2018.(VI.28.) Kt. számú Az 554 hrsz-ú és 516/2 hrsz-ú ingatlanok elnevezéséről  

- 185/2018.(VI.28.) Kt. számú Tanuszoda lehetséges helyének meghatározása 

- 186/2018.(VI.28.) Kt. számú Gáll Antalné ügyvezető megbízása(amely a 10. (2018.VI.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

- 187/2018.(VI.28.) Kt. számú A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról(amely a 11. (2018.VI.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

- 188/2018.(VI.28.) Kt. számú Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t érintő átfogó gazdasági és személyi problémákról 

- 189/2018.(VI.28.) Kt. számú A volt szenvedélybeteg személyek otthona, mint közfeladat ellátást szolgáló ingó vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről 

- 190/2018.(VI.28.) Kt. számú Ingó vagyon ingyenes tulajdonba adása –járóbeteg szakellátás(egyben a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 11./2018.(VI.28.) számú alapítói határozatnak minősül)  

- 191/2018.(VI.28.) Kt. számú  A tiszavasvári 6499, 6500 és 6501 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról 

- 192/2018.(VI.28.) Kt. számú  A tiszavasvári 6475, 6477 és 6478 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról 

- 193/2018.(VI.28.) Kt. számú  Tiszavasvári, Szarvas u. 14. sz. alattiönkormányzati bérlakás értékesítéséről 

- 194/2018.(VI.28.) Kt. számú  Tiszavasvári, Őz u. 6. sz. alatti önkormányzatibérlakás értékesítéséről 

- 195/2018.(VI.28.) Kt. számú  Tiszavasvári, Szarvas u. 6. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról 

- 196/2018.(VI.28.) Kt. számú  Tiszavasvári, Deák F. u. 19/A. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról 

- 197/2018. (VII. 26.) Kt. számú határozata Beszámoló a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2017/2018. tanévben végzett szakmai tevékenységéről  

- 198/2018. (VII. 26.) Kt. számú határozata Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2017/2018-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2018/2019-es nevelési év előkészületeiről  

- 199/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

- 200/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

- 201/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata A Varázsceruza óvoda III. ütemű felújítási kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló 167/2018.(VI.28.) Kt. számú határozata határozat kiegészítéséről  

- 202/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata A Minimanó óvoda elektromos felújítása, festése és fűtéskorszerűsítése kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló 168/2018.(VI.28.) Kt. számú határozata határozat kiegészítéséről 

- 203/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata A Magiszter Alapítvány tornatermének tetőszigetelése és ablakcseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló 169/2018.(VI.28.) Kt. számú határozata határozat kiegészítéséről 

- 204/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata A Gépállomás utca 3. szám alatti ingatlan tetőszigetelése, villámvédelme és nyílászáró cseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló 170/2018.(VI.28.) Kt. számú határozata határozat kiegészítéséről 

- 205/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata A Kornisné Központ végleges engedélyének a megszerzéséhez kapcsolódó felújítási kiadások biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló 171/2018.(VI.28.) Kt. számú határozata határozat kiegészítéséről 

- 206/2018.(VII.26.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervéről és 2018. évi működési támogatásáról szóló 140/2018.(V.31) Kt. számú határozata határozat módosításáról  

- 207/2018.(VII.26.) Kt. számú határozata Az egészségügyi feladatellátás önkormányzati átvételével kapcsolatos feladatokról (amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 12/2018.(VII.26.) számú alapítói határozatnak minősül)  

- 208/2018.(VII.26.) Kt. számú határozata Többletkapacitás befogadás kezdeményezése  

- 209/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2018. évi támogatási szerződés utólagos jóváhagyásáról  

- 210/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata Köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött hulladékszállítási szerződés módosításáról  

- 211/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata Polgármesteri biztosítás felmondása  

- 212/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról  

- 213/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata A TOP-7.1.1-16 pályázat kulcsprojektjéről  

- 214/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról  

- 215/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata kártérítési ügyben belső ellenőrzés elrendeléséről  

- 216/2018.(VII.26.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról  ZÁRT

- 217/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Krúdy Gy. u. 16. III/8. sz. alatti bérlakás bérbeadásáról  ZÁRT

- 218/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Kossuth u. 6. I/1. sz. alatti bérlakás Nyíregyházi Tankerületi Központ részére történő bérbeadásáról ZÁRT

- 219/2018. (VII.26.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 049/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról  ZÁRT

- 220/2018. (VIII.29.) Kt. számú határozata TOP-3.2.2-15 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásának érvénytelenítéséről  

- 221/2018. (VIII.29.) Kt. számú határozata Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról  

- 222/2018.(VIII.29.) Kt. számú határozata KB-Solutions Bt. vételi szándéka a Dessewffy kastély és kastélyparkra  ZÁRT

- 223/2018.(VIII.29.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaviszonyának megszűnéséről  ZÁRT

- 224/2018.(VIII.29.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megválasztásáról és megbízási szerződésének jóváhagyásáról  ZÁRT

- 225/2018.(VIII. 29.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról  ZÁRT

- 226/2018. (IX.27.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

- 227/2018.(IX.27.) Kt. sz. Szőke Zoltán kizárása döntéshozatalból  

- 228/2018.(IX.27.) Kt. sz. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról  

- 229/2018.(IX.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervéről és 2018. évi támogatásáról (amely a 17/2018.(IX.27.) számú alapítói határozatnak minősül)  

- 230/2018.(IX.27.) Kt. számú határozata A Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola tiszavasvári óvodája 2018. évi támogatása alapjául szolgáló költségvetése módosításáról  

- 231/2018. (IX. 27.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató  

- 232/2018 (IX.27.) Kt. számú határozata a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához való csatlakozásról 

- 233/2018. (IX.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári 10/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződésének jóváhagyásáról  

- 234/2018. (IX.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári 3432/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződésének jóváhagyásáról  

- 235/2018. (IX.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári 3134/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlan térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződésének jóváhagyásáról  

- 236/2018. (IX.27.) Kt. számú határozata A víziközmű rendszer 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról  

- 237/2018. (IX.27.) Kt. számú határozata A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése című pályázat megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről  

- 238/2018. (IX.27.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról 

- 239/2018.(IX.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyre Losonczi Sándor által benyújtott pályázat érvényességének megállapításáról  ZÁRT

- 240/2018.(IX.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyre Boda Lászlóné által benyújtott pályázat érvényességének megállapításáról  ZÁRT

- 241/2018. (IX.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Gépállomás u. 18/5. sz. alatti lakás értékesítéséről  ZÁRT

- 242/2018. (IX.27.) Kt. számú határozata a tiszavasvári 0289/13 és 0289/14 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről  ZÁRT

- 243/2018. (IX.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Krúdy Gy. u. 14. sz., valamint a Krúdy Gy. u. 16. sz. alatti társasház Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról  ZÁRT

- 244/2018. (IX.27.) Kt. számú határozata Pájer Csaba Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110. sz. alatti bérlakásra fennálló bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről  ZÁRT

- 245/2018.(IX.27.) Kt. számú határozata Nagy Éva Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. II/5. sz. alatti bérlő által fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről ZÁRT

- 246/2018. (IX.27.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 6654 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről  ZÁRT

- 247/2018. (IX.27.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 0301/25 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről  ZÁRT

- 248/2018. (X.11.) Kt. számú határozata Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása  

- 249/2018. (X.11.) Kt. számú határozata Sipos Ibolya alpolgármester megbízásának visszavonásáról  

- 250/2018. (X.11.) Kt. számú határozata Munkácsi Mihály alpolgármester szavazásból történő kizárásáról  

- 251/2018. (X.11.) Kt. számú határozata Munkácsi Mihály alpolgármester megbízásának visszavonásáról  

- 252/2018. (X.11.) Kt. számú határozata Ráduly Zsolt képviselő szavazásból történő kizárásáról  

- 253/2018. (X.11.) Kt. számú határozata Ráduly Zsolt alpolgármesterré választásáról  

- 254/2018. (X.11.) Kt. számú határozata Szabó Krisztián képviselő szavazásból történő kizárásáról  

- 255/2018. (X.11.) Kt. számú határozata Szabó Krisztián alpolgármesterré választásáról  

- 256/2018. (X.11.) Kt. számú határozata Ráduly Zsolt alpolgármester szavazásból történő kizárásáról  

- 257/2018. (X.11.) Kt. számú határozata Ráduly Zsolt alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról  

- 258/2018. (X.11.) Kt. számú határozata Szabó Krisztián alpolgármester szavazásból történő kizárásáról  

- 259/2018. (X.11.) Kt. számú határozata Szabó Krisztián alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról  

- 260/2018. (X.11.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület bizottságai személyi összetételének megváltoztatásáról  

- 261/2018. (X.11.) Kt. sz. határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról  

- 262/2018.(X.11.) Kt. számú határozata Együttműködési Megállapodás megkötése a Hierotheosz Egyesülettel a Civil Információs Centrum cím birtokosával  

- 263/2018. (X.11.) Kt. sz. határozata a Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére történő tulajdonosi hozzájárulás megadása, értéknövelő felújítás megvalósításához  

- 264/2018.(X.11.) Kt. számú határozata Az egészségügyi feladatellátással kapcsolatban hozott (162/2018.(VI.28.) Kt. számú határozata és 207/2018.(VII.26.) Kt. számú határozata) határozatok hatályon kívül helyezése (amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 18/2018.(X.11.) számú alapítói határozatnak minősül)  ZÁRT

- 265/2018. (X.11.) Kt. számú határozata h a t á r o z a t a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződése módosításának utólagos jóváhagyásáról  ZÁRT

- 266/2018. (X.25.) Kt. számú határozata A TOP-7.1.1-16-H-029-1 kódszámú felhívással kapcsolatban szándéknyilatkozat jóváhagyása és a „Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat benyújtásáról  ZÁRT

- 267/2018.(X.25.) Kt. számú határozata A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2017. évi működési támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról 

- 268/2018.(X.25.) Kt. számú határozata A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2018. évi működési támogatásáról 

- 269/2018. (X.25.) Kt. számú határozata Az 1-2-18-4400-0303-2 számú kölcsönszerződés alapján biztosított hitelkeret fel nem használt részéről történő lemondás (Kornisné Központ végleges engedélyének megszerzéséhez kapcsolódó felújítási kiadások finanszírozása 

- 270/2018. (X.25.) Kt. számú határozata Az 1-2-18-4400-0310-2 számú kölcsönszerződés alapján biztosított hitelkeret fel nem használt részéről történő lemondás (Magiszter Alapítvány tornatermének tetőszigetelése és ablakcseréje kiadásainak finanszírozása)  

- 271/2018.(X.25.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról  

- 272/2018. (X.25.) Kt. számú határozata A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2018. évi támogatási szerződés módosításáról  

- 273/2018. (X.25.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzatának adatszolgáltatása az iskolák felvételi körzethatárainak megállapításához

- 274/2018. (X.25.) Kt. számú határozata A Magyar Állam tiszavasvári 1679/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanban lévő tulajdoni hányadának ingyenes átadásáról

- 275/2018. (X.25.) Kt. számú határozata A Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásán támogatást elnyert pályázatról

- 276/2018. (X.25.) Kt. számú határozata Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 277/2018. (X.25.) Kt. számú határozata Forgalomszabályozó eszközök kihelyezése

- 278/2018. (X.25.) Kt. számú határozata TOP-3.2.2-15 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásának ismételt megindításáról

- 279/2018. (X.25.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 6157 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítéséről ZÁRT

- 280/2018. (X.25.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 6481 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítéséről ZÁRT

- 281/2018. (X.25.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Bethlen Gábor utca 1. és a Tiszavasvári Bajcsy Zsilinszky utca 2. szám alatti ingatlanok megvásárlásához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról ZÁRT

- 282/2018.(X.25.) Kt. számú határozata Bakti Péter mezőőr közalkalmazotti kinevezésének utólagos jóváhagyása ZÁRT

- 283/2018.(X.25.) Kt. számú határozata Fazekas László mezőőr közalkalmazotti kinevezésének utólagos jóváhagyása ZÁRT

- 284/2018.(X.25.) Kt. számú határozata Benicsák János mezőőr közalkalmazotti kinevezésének utólagos jóváhagyása ZÁRT

- 285/2018.(X.25.) Kt. számú határozata Vereczkei Tibor mezőőr közalkalmazotti kinevezésének utólagos jóváhagyása ZÁRT

- 286/2018.(X.25.) Kt. számú határozata Benicsák János mezőőr közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése ZÁRT

- 287/2018.(X.25.) Kt. számú határozata Fazekas László mezőőr közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése ZÁRT

- 288/2018.(X.25.) Kt. számú határozata Nagy Szilárd közalkalmazotti jogviszonyának kinevezéséről szóló döntés ZÁRT

- 289/2018. (XI.16.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Sportegyesület három TAO pályázata felhalmozási része saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló 141/2018.(V.31.) Kt. számú határozat módosításáról

- 290/2018. (XI.16.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári 10/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződésének módosításáról

- 291/2018. (XI.16.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári 3432/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződésének módosításáról

- 292/2018. (XI.16.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári 3134/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlan térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződésének jóváhagyásáról

- 293/2018. (XI.16.) Kt. számú határozata A 21/2018.(II.15.) Kt. számú határozat 2. számú módosításáról

- 294/2018. (XI.16.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Bethlen Gábor utca 1. és a Tiszavasvári Bajcsy Zsilinszky utca 2. szám alatti ingatlanok megvásárlásához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről ZÁRT

- 295/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 296/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata a temetői díjtételek felülvizsgálatáról

- 297/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról (egyben a 7/2018.(XI.22.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 298/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata A Minimanó óvoda elektromos felújításának, festésének és fűtéskorszerűsítésének finanszírozására megkötött 1-2-18-4400-0307-6 számú kölcsönszerződés alapján biztosított hitelkeret teljes összegéről történő lemondás

- 299/2018. (XI.22.) Kt. sz. határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

- 300/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata A Rojkó-Med Kft. járóbeteg feladatellátásával kapcsolatos használati szerződés módosításáról

- 301/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata A szociális otthon engedélyének módosításáról

- 302/2018. (XI. 22.) Kt. számú határozata az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2017. évi beszámolója

- 303/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata Az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról

- 304/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Polgárőr Egyesülettel kötött használati szerződés módosításáról

- 305/2018.(XI.22.) Kt. sz. határozata Szőke Zoltán kizárása döntéshozatalból

- 306/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság felügyelő bizottságába történő delegálásról

- 307/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2018. évi üzemeltetéséről

- 308/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat megvalósításáról

- 309/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata A „Görland” Extrém Sportpálya felszámolásának utólagos jóváhagyásáról

- 310/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata Járóbeteg Szakrendelő orvosai részére parkoló biztosítása

- 311/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata Green House büfével kapcsolatos kérelem

- 312/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról

- 313/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról

- 314/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Média Egyesület irodahasználattal kapcsolatos hátralék részletfizetésre vonatkozó kérelméről

- 315/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata Kezdeményezés önerő biztosításához tanuszoda megvalósítására

- 316/2018.(XI.22.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosítása (amely a 14/2018.(XI.22.) számú alapítói határozatnak minősül) ZÁRT

- 317/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata Pájer Csaba Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110. sz. alatti bérlakásra fennálló bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről ZÁRT

- 318/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 6157 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

- 319/2018. (XI.22.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 6481 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

- 320/2018.(XI.22.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Gépállomás u. 18/6. szám alatti bérlakás bérbeadásáról ZÁRT

- 321/2018.(XI.22.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Deák F. u. 19/A. szám alatti bérlakás bérbeadásáról ZÁRT

- 322/2018.(XI.22.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Szilágyi u. 14. szám alatti bérlakás bérbeadásáról ZÁRT

- 323/2018.(XI.22.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Széchenyi u. 18. szám alatti bérlakás bérbeadásáról ZÁRT

- 324/2018.(XII.13.) Kt. számú határozat a 2018. december 13. rendkívüli Képviselő- testületi ülés napirendjéről

- 325/2018.(XII.13.) Kt. számú határozata A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolásának megindításáról, a végelszámoló kijelöléséről és díjazásáról

- 326/20148.(XII.13.) Kt. számú határozata A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2018. évi támogatási szerződés módosításáról

- 327/2018.(XII.13.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

- 328/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata a 2018. december 19. Képviselő- testületi ülés napirendjeiről

- 329/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019-2022. évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a 2019. évi éves ellenőrzési terve

- 330/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2019. január 2. napjától biztosítandó folyószámla-hitelkeretről

- 331/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Bercsényi u. 3. sz.)

- 332/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Bocskai u. 77. sz.)

- 333/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Károly Róbert u. 2/B. sz. földszint)

- 334/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Kossuth u. 2. sz.)

- 335/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Kossuth u. 2. sz.)

- 336/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Vasvári Pál u. 93/2. sz.)

- 337/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Vasvári Pál u. 93/3. sz.)

- 338/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Vasvári Pál u. 93/3. sz.)

- 339/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata A fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat vonatkozásában intézményi férőhely kiváltási terv elfogadásáról

- 340/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata A 2287/12 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló streetball pályával kapcsolatos megállapodás felülvizsgálatáról

- 341/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 1570/1hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részének bérbeadásáról

- 342/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári 2287/12 hrsz.-ú közterületen kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget felülvizsgálata

- 343/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Polgárőr Egyesülettel kötött használati szerződés módosításáról

- 344/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 2665 hrsz-ú ingatlant érintő bontási kényszer bejegyzésének törléséhez történő hozzájárulásról

- 345/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének helyiséghasználatra vonatkozó kérelméről

- 346/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2018. december 27-28-a valamint 2019. január 02-04-e közötti ügyfélfogadás rendjének elfogadásáról

- 347/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi ülésterve

- 348/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata A polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről

- 349/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Büszke Romák Egyesületének kérelme a Tiszavasvári helyi buszjárat visszaállításáról

- 350/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

- 351/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Tiszavasváriban megvalósítandó baromfifeldolgozó üzemmel kapcsolatos döntés ZÁRT

- 352/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata A TOP-7.1.1-16-H-029-1 azonosító számú pályázattal kapcsolatos előszerződés jóváhagyásáról ZÁRT

- 353/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átalakulása ZÁRT

- 354/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Ráduly Zsolt kizárása döntéshozatalból ZÁRT

- 355/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Tiva-Szolg Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztása és Alapító Okiratának módosítása mely a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 9/2018. (XII.19.) számú alapítói határozatának minősül ZÁRT

- 356/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Önkormányzati tulajdonú volt magtárépület apportkénti és telephelyként történő hasznosításával kapcsolatos kérelem ZÁRT

- 357/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról ZÁRT

- 358/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Osvai Viktor Tamás tiszavasvári 6661 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részének megvásárlására vonatkozó kérelméről ZÁRT

- 359/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Végleges áthelyezésre irányuló megállapodás elfogadásáról ZÁRT

- 360/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata az Európai Unió által elfogadott általános adatvédelmi rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges szerződések megkötésének jóváhagyásáról ZÁRT

- 361/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díj odaítéléséről ZÁRT

- 362/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata Önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról ZÁRT

- 363/2018.(XII.19.) Kt. számú határozata a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosításáról ZÁRT

 

 

 

Advertisement