Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

2019. évi határozatok Nyomtatás

-1/2019. (I.25.) Kt. számú határozat a 2019. január 25. rendkívüli Képviselő- testületi ülés napirendjéről

-2/2019. (I.25.) Kt. számú határozat Az „Illegális hulladéklerakók felszámolása Tiszavasváriban” című pályázat benyújtásáról

-3/2019. (I.25.) Kt. számú határozat Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcím keretében történő pályázat benyújtásáról

-4/2019. (I.25.) Kt. számú határozat A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt” 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról (tevékenységet záró beszámoló)

-5/2019. (I.25.) Kt. számú határozat A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt” ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról

-6/2019. (I.31.) Kt. számú határozat a 2019. január 31. Rendes képviselő- testületi ülés napirendjéről

-7/2019.(I.31.) Kt. számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

-8/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

-9/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról

-10/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram pályázat benyújtása

-11/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Kompár László 2018. évi tevékenységével kapcsolatos hulladékgazdálkodási jelentésről

-12/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi munkájáról szóló beszámolóról

-13/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról

-14/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásán elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról

-15/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Az 1-2-18-4400-0200-2 számú kölcsönszerződés alapján biztosított hitelkeret fel nem használt részéről történő lemondás (A Tiszavasvári Sportklub által elnyert be/SFP 091457/2017/MKOSZ ügyiratszámú TAO pályázathoz önrész biztosítása)

-16/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Külterületi belvízelvezető csatornák üzemeltetési és fenntartási feladatainak átadásáról

-17/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye az iskolák felvételi körzethatárainak tervezetéről

-18/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása

-19/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározása

-20/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatt megvalósult kézilabdapályára vonatkozó vagyongyarapodási megállapodás elfogadásáról

-21/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről

-22/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről

-23/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A mezőőr foglalkoztatásával kapcsolatos döntésről ZÁRT

-24/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2018. évi működési támogatásának felhasználásáról készül beszámolóról ZÁRT

-25/2019. (I.31.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Korondi u. 5. sz. alatti bérlakás értékesítéséről ZÁRT

-26/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzatot és intézményeit érintő feladatok ellátására szóló megbízási szerződés módosításáról ZÁRT

-27/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Közterület bontással kapcsolatos döntés felülvizsgálatára vonatkozó kérelem elbírálása ZÁRT

-28/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Szőke Zoltán kizárása döntéshozatalból ZÁRT

-29/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról ZÁRT

-30/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Bohács József intézményvezető kinevezés módosításának utólagos jóváhagyása ZÁRT

-31/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője lemondásának elfogadásáról (amely a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 2/2019.(I.31.) számú alapítói határozatnak minősül) ZÁRT

-32/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője megválasztásáról és munkaszerződésének jóváhagyásáról (amely a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 3/2019.(I.31.) számú alapítói határozatnak minősül) ZÁRT

-33/2019. (I.31.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról (amely a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 4/2019.(I.31.) számú alapítói határozatnak minősül) ZÁRT

-34/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A 2019. február 14. rendes képviselő- testületi ülés napirendjeiről

-35/2019. (II.14.) Kt. számú határozat Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2020-2022 évekre vonatkozóan

-36/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez 2019. január 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig biztosított működési támogatás megállapításáról

-37/2019. (II.14.) Kt. számú határozat a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról

-38/2019. (II.14.) Kt. számú határozat Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztására kiírt beszerzés eredményéről

-39/20219. (II.14.) Kt. számú határozat A Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásán elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztása kiírt beszerzés eredményéről

-40/2019. (II.14.) Kt. számú határozat (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1/2019. (II.14.) számú alapítói döntése) Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. beolvadása a Tiva-Szolg Kft. gazdasági társaságba

-41/2019. (II.14.) Kt. számú határozat (mely egyben a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 1/2019. (II.14.) számú alapítói döntése) Közétkeztetési Kft. beolvadása a Tiva-Szolg Kft. gazdasági társaságba

-42/2019. (II.14.) Kt. számú határozat (mely egyben a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1/2019. (II.14.) számú alapítói döntése) Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. beolvadása a Tiva-Szolg Kft. gazdasági társaságba

-43/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó szerződések módosításáról

-44/2019. (II.14.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatásra

-45/2019. (II.14.) Kt. számú határozat Szakmai és pénzügyi beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről

-46/2019. (II.14.) Kt. számú határozat Dr. Sveda Brigitta gyermekorvos beszámolója önkormányzati támogatás felhasználásáról

-47/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sport Klub beszámolója a TAO támogatás önerejének felhasználásáról

-48/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2019/2020. nevelési évre történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról

-49/2019. (II.14.) Kt. számú határozat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulási Tanácsba delegált személy és helyetteseinek kijelölése

-50/2019. (II.14.) Kt. számú határozat a helyi önkormányzat 2019. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről

-51/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A Dessewffy család újratemetésére nyújtott támogatás felhasználásának beszámolójáról

-52/2019. (II.14.) Kt. számú határozat a Szabadidős Programszervező Egyesület 2018. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

-53/2019. (II.14.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2018. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

-54/20119. (II.14.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

-55/2019. (II.14.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

-56/2019. (II.14.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2018. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

-57/2019. (II.14.) Kt. számú határozat a Mezőőri Szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló

-58/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről

-59/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A polgármester 2019. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

-60/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 6154 és 6151 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítéséről ZÁRT

-61/2019. (II.14.) Kt. számú határozat Baráth Olga Vlagyimirovna Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. I. lph. II/4. sz. alatti bérlő által fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről ZÁRT

-62/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110/A. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítéséről ZÁRT

-63/2019. (II.14.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Korondi u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-64/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A 2019. február 28. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

-65/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A Magyarországi Magiszter Alapítvány fenntartásában lévő köznevelési intézmény fenntartói jogának átadásáról

-66/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola beszámolója a tiszavasvári óvoda 2018. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

-67/2019. (II.28.) Kt. számú határozat TOP-3.2.2-15 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat második közbeszerzési eljárásának eredményéről

-68/2019. (II.28.) Kt. számú határozat TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázat közbeszerzés lefolytatására adott árajánlatairól

-69/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról

-70/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A téli rezsicsökkentés megvalósításával kapcsolatos vállalkozói szerződések megkötéséről

-71/2019. (II.28.) Kt. számú határozat a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

-72/2019. (II.28.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési tervének módosításáról

-73/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Krúdy u. 14. sz. alatti társasház felújításához történő hozzájárulásról

-74/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A 0284/2, 0284/6, 0284/10, 0284/11, 0284/12, 0284/13, 0284/14, 0284/16 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

-75/2019. (II.28.) Kt. számú határozat az Európai Unió által elfogadott általános adatvédelmi rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges szerződések módosításáról ZÁRT

-76/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. január 1. és 2019. május 31. közötti időszakra szóló üzleti tervéről és működési támogatásáról ZÁR

-77/2019. (II.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Szarvas u. 14. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-78/2019. (III.14.) Kt. számú határozat A 2019. március 14. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

-79/2019. (III.14.) Kt. számú határozat Forgalomszabályozó táblák levétele

-80/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A 2019. március 28. rendes képviselő- testületi ülés napirendjeiről

-81/2019. (III.28.) Kt. számú határozat a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról

-82/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Általános Iskola névváltozásának véleményezéséről

-83/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A TOP-7.1.1-16 pályázat kulcsprojektjének támogatói okiratáról

-84/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított szociális ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint az étkeztetési nyersanyagnormáról

-85/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Beszámoló a Magyarországi Magiszter Alapítvány ingyenes használatba vett ingatlanainak vagyonkezeléséről

-86/2019. (III.28.) Kt. számú határozat a Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

-87/2019. (III.28.) Kt. számú határozat az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2018. évi munkájáról szóló beszámolóról

-88/2019.(III.28.) Kt. számú határozat Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 2018. évi szakmai beszámolójáról

-89/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi szakmai beszámolóról

-90/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A gyermekjóléti térítési díj alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint a 6/2018. (III.29.) gyermekjóléti rendelet felülvizsgálatáról

-91/2019. (III.28.) A Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési Programjához biztosított támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolókról

-92/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési Programjához biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolójáról

-93/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési Programjához biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolójáról

-94/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Streetball pályán világítás kiépítése TAO támogatásból

-95/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum 2018. évi beszámolójáról és 2019. évi munkatervének elfogadásáról

-96/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Házi segítségnyújtás működési engedély módosítás kezdeményezéséről

-97/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2019. évi feladatellátáshoz többletfinanszírozás kezdeményezéséről (Krasznainé Magdi)

-98/2019. (III.28.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság állományának bérrendezéséről

-99/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Bölcsőde 2018. évi szakmai beszámolóról

-100/2019.(III.28.) Kt. számú határozat Városi Kincstár 2018. évi szakmai beszámolóról

-101/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által beszerzett szakmai minimumfeltételekhez biztosított támogatási összeg felhasználásáról

-102/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről

-103/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről

-104/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről

-105/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről

-106/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Városi Kincstár 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről

-107/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről

-108/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Bölcsőde 2019. évi összesített közbeszerzési tervéről

-109/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

-110/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

-111/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

-112/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére támogatás biztosítása a beolvadással kapcsolatos működési kiadások fedezésére

-113/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére biztosítandó felhalmozási célú támogatásról

-114/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Városi sportlétesítmények használati szabályzatairól

-115/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város új településrendezési eszközeinek elkészítéséhez beérkezett módosító javaslatok elfogadásáról

-116/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről és a 2019. évi működési támogatásáról

-117/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Tájékoztató a Nyírségi Szakképzés- Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt” korrigált végelszámolási nyitómérlegéről

-118/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Általános célú átvilágítás elrendeléséről

-119/2019. (III.28.) Kt. számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

-120/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére beérkezett pályázat elbírálásáról ZÁRT

-121/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Önkormányzati tulajdonban lévő vásárosnaményi 0308/2 hrsz-ú ingatlanrészre érkezett vételi ajánlatról ZÁRT

-122/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 6154 és 6151 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-123/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 6150, 6147, 6146, 6143, 6142, 6139, 6138 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítéséről ZÁRT

-124/2019. (III.28.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 6114 és 6115 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítéséről ZÁRT

-125/2019. (III.28.) Kt. számú határozat Bank Mónika Edina lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kérelméről ZÁRT

-126/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat a 2019. április 09. Rendkívüli képviselő- testületi ülés napirendjéről

-127/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat (mely egyben a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 6/2019. (IV.9.) számú alapítói döntése) a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadásával kapcsolatos második alapítói döntés, az átalakulás dokumentumainak jóváhagyása

-128/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat (mely egyben a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3/2019. (IV.9.) alapítói döntése) a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadásával kapcsolatos második alapítói döntés, az átalakulás dokumentumainak jóváhagyása

-129/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 10/2019. (IV.9.) számú alapítói döntése) a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulásával kapcsolatos második alapítói döntés, az átalakulás dokumentumainak jóváhagyása

-130/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A Kossuth u. - Ifjúság u. kereszteződésben létesítendő 2 db gyalogátkelőhely megvalósításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

-131/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyeleti ellátás érdekében a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási és használati szerződés

-132/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

-133/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

-134/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

-135/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

-136/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 144 hrsz-ú és 145 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kötendő adásvételi szerződés jóváhagyása ZÁRT

-137/2019. (IV.09.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 144 hrsz-ú és 145 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása miatt szükséges nyilatkozatok ZÁRT

-138/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A 2019. április 30. rendes képviselő- testületi ülés napirendjeiről ZÁRT

-139/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A volt szenvedélybeteg otthon feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon jogi helyzetének rendezéséről

-140/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

-141/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról

-142/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésének pályázati felhívása

-143/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázat Cselekvési tervének elfogadásáról

-144/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bercsényi utca 3.)

-145/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bocskai utca 77.)

-146/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u. 2/B. fsz.)

-147/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Kossuth u. 2.)

-148/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz: 824/A/2)

-149/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/3.)

-150/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u 2/B em.)

-151/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásának újbóli megindításáról

-152/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi felhalmozási támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról

-153/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

-154/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására” vonatkozó igény 2019. évi benyújtásáról

-155/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sportegyesület be/SFP-06303/2018/MKSZ, illetve a be/SFP-23338/2018/MLSZ számú TAO pályázata felhalmozási önerejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

-156/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Civil Alap működési rendjének módosításáról

-157/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat (Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 12/2019. (IV.30.) számú alapítói döntése) A védőnői ellátás biztosítása érdekében Szorgalmatos Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodásról

-158/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakgimnáziumát, Szakközépiskoláját és Kollégiumát érintő átszervezés véleményezéséről

-159/2019. (IV.30.) A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségből történő kilépésről

-160/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 135/2019. (IV.9.) Kt. számú határozatának módosításáról

-161/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítéséről ZÁRT

-162/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 5847 hrsz-ú üdülőingatlan értékesítéséről ZÁRT

-163/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Krúdy Gy. u. 16. III/8. sz. alatti bérlakás bérbeadásáról ZÁRT

-164/2019. (IV.30.) Kt. számú határozat Lippai András Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. 3/9. sz. alatti bérlakásra fennálló bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről ZÁRT

-165/2019. (V.14.) Kt. számú határozat A 2019. május 14. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

-166/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város 2018. évi közrend- és közbiztonságáról szóló éves jelentésről

-167/2019. (V.14.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2018. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

-168/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Köznevelési megállapodás elfogadásáról

-169/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Az Esélytér Intézményfenntartóval kötendő használati szerződés elfogadásáról

-170/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Az Esélytér Intézményfenntartóval gyermekétkeztetési feladatok ellátására kötendő megállapodásról

-171/2019. (V.14.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

-172/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Ideiglenes forgalomszabályozó táblák kihelyezése

-173/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetői jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (amely a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 6/2019.(V.14.) számú alapítói határozatnak minősül) ZÁRT

-174/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (amely a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 9/2019.(V.14.) számú alapítói határozatnak minősül) ZÁRT

-175/2019. (V.14.) Kt. számú határozat Az „Év Pedagógusa” Kitüntető Díj odaítéléséről ZÁRT

-176/2019. (V.14.) Kt. számú határozat „Vasvári Pál” Gyermekdíj odaítéléséről ZÁRT

-177/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A 2019. május 30. rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

-178/2019. (V.30.) Kt. számú határozat Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról

-179/2019. (V.30.) Kt. számú határozat Járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi óraszámainak kapacitás átcsoportosítás kezdeményezéséről

-180/2019. (V.30.) Kt. számú határozat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019. évi támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

-181/2019. (V.30.) Kt. számú határozat Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2018. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

-182/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Kossuth u. - Ifjúság u. kereszteződésben létesítendő 2 db gyalogátkelőhely megvalósításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről

-183/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

-184/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról

-185/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2018. évi éves beszámolójáról és 2019. évi üzleti tervéről

-186/2019. (V.30.) Kt. számú határozat a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

-187/2019. (V.30.) Kt. számú határozat (Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 13/2019. (V.30.) számú alapítói döntése) A védőnői ellátás biztosítása érdekében Szorgalmatos Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról

-188/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról

-189/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A 0284/2, 0284/6, 0284/10, 0284/11, 0284/12, 0284/13, 0284/14, 0284/16 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

-190/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Vodafone Magyarország Zrt. által bérelt tiszavasvári 637 hrsz-ú ingatlanrész bérleti szerződésének módosításáról

-191/2019. (V.30.) Kt. számú határozat Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. bérleti díjának emeléséhez szükséges inflációs mérték meghatározásának elfogadása

-192/2019. (V.30.) Kt. számú határozat Tájékoztató streetball pályán világítás kiépítése beadott pályázatról

-193/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft-vel irodabérletre kötött bérleti szerződés megszüntetéséről (amely a 10/2019.(V.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

-194/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel irodabérletre kötött bérleti szerződés megszüntetéséről (amely a 14/2019.(V.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

-195/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel kötendő használati szerződés jóváhagyásáról (amely a 15/2019.(V.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

-196/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 1044/8 és 1043 helyrajzi számú ingatlan felajánlásáról

-197/2019. (V.30.) Kt. számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

-198/2019.(V.30.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 3 hrsz-ú ingatlan (Munkaügyi Központ) értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat

-199/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 5847 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítéséről ZÁRT

-200/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 6150, 6147, 6146, 6143, 6142, 6139 és 6138 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-201/2019. (V.30.) Kt. számú határozat Az önkormányzat tulajdonában lévő tiszavasvári 2854/2/A/28 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítéséről ZÁRT

-202/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Gépállomás u. 18/5. szám alatti bérlakás bérbeadásáról ZÁRT

-203/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Deák F. u. 19/A. szám alatti bérlakás bérbeadásáról ZÁRT

-204/2019. (V.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Korondi u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötött adásvételi szerződés módosításának jóváhagyásáról ZÁRT

-205/2019. (VI.19.) Kt. számú határozat a 2019. június 19. napján megtartott rendkívüli képviselő- testületi ülés napirendjéről

-206/2019. (VI.19.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatokról (Ingázók támogatása)

-207/2019. (VI.19.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatokról (Gyerekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása)

-208/2019. (VI.19.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatokról (Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatása)

-209/2019. (VI.19.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatokról (Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek támogatása)

-210/2019. (VI.19.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatokról (Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő fiatal támogatása)

-211/2019.(VI.26.) Kt. számú határozat A 2019. június 26. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

-212/2019.(VI.26.) Kt. számú határozat Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről

-213/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A támogató szolgálat díjainak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatról

-214/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Előterjesztés a Nyírségi Szakképzési-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt” végelszámolási eljárásának befejezetté nyilvánításáról szóló döntésről

-215/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos egyéb döntésekről

-216/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület be/SFP-06303/2018/MKSZ, illetve a be/SFP-23338/2018/MLSZ számú TAO pályázata felhalmozási önerejének biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről

-217/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Városi Kincstár és a Városi Bölcsőde közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról

-218/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Városi Kincstár és a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról

-219/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Városi Kincstár és a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról

-220/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Városi Kincstár és az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról

-221/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

-222/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Tiszavasvári Általános Iskola - Ifjúsági u. 8.)

-223/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Városi Kincstár – Báthory u. 6.)

-224/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ – Vasvári Pál u. 87.)

-225/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Hankó László Zeneiskola – Bárhory u. 1.)

-226/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Térségi Szolgáltató Ház – Ady Endre u. 8)

-227/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről (Egyesített Óvodai Intézmény Fülemüle Óvoda – Ifjúság u. 8.)

-228/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásának megindításáról

-229/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 azonosítószámú pályázat „Találkozások tere kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról237/2019.

-230/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 azonosítószámú pályázat „mobil színpad beszerzés fény és hangtechnikával” tárgyú közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról

-231/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2018. évi szakmai beszámolójáról

-232/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2019. évi munkatervéről

-233/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár, Városi Könyvtár intézményegységének nyári nyitvatartásáról

-234/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben indítandó óvodai csoportok számának meghatározásáról a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan

-235/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben 2019/2020-as nevelési évben indítandó óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése

-236/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési Programjához szükséges önrész biztosításáról

-237/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Labdarugó Szövetséghez benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési Programjához tulajdonosi hozzájárulás, nyilatkozat építési beruházásokról és az önrész rendelkezésre bocsátásáról

-238/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Kompár László hulladékgyűjtő konténerekkel kapcsolatos igényéről

-239/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Forgalomszabályozó eszközök kihelyezése

-240/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére a 2019/20-as bajnoki évre

-241/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 1375, 1376 és 1341 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról

-242/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzatának felülvizsgált sportkoncepciójáról

-243/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bercsényi utca 3.)

-244/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bocskai utca 77.)

-245/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u. 2/B. fsz.)

-246/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Kossuth u. 2.)

-247/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz: 824/A/2)

-248/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/3.)

-249/20019. (VI.26.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u 2/B em.)

-250/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat Kezdeményezés a kóbor ebekkel kapcsolatos problémák megoldására

-251/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 5847 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-252/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 6114 és 6115 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-253/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról ZÁRT

-254/2019. (VI.26.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére beérkezett pályázat elbírálásáról ZÁRT

-255/2019. (VII.10.) Kt. számú határozat A 2019. július 10. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

-256/2019. (VII.10.) Kt. számú határozat Tulajdonosi hozzájárulás a Városi Kincstár és a TSE között a Sportcsarnok bérbeadására kötött bérleti szerződés módosításához 

-257/2019. (VII.10.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 6664 hrsz-ú közút elnevezéséről  

-258/2019. (VII.10.) Kt. számú határozat Fogyatékos személyek otthonának 2019. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról 

-259/2019. (VII.10.) Kt. számú határozat Bohács József közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése ZÁRT

-260/2019. (VII.10.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról ZÁRT

-261/2019. (VII.10.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására szóló megbízásról ZÁRT

-262/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A 2019. július 25. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

-263/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 azonosítószámú pályázat megvalósításáról  

-264/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat megvalósításáról, a támogatási szerződés utólagos jóváhagyásáról 

-265/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 azonosítószámú pályázat megvalósításáról 

-266/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ gazdálkodásának teljeskörű pénzügyi átvilágításának elrendeléséről 

-267/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

-268/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról   

-269/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2018/2019-es nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2019/2020-as nevelési év előkészületeiről 

-270/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat Beszámoló a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2018/2019. tanévben végzett szakmai tevékenységéről 

-271/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

-272/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2019. évi támogatási szerződések utólagos jóváhagyásáról 

-273/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A gyermekétkezetésre vonatkozó szerződésről 

-274/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A gyermekétkezetésre vonatkozó szerződés módosításáról 

-275/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A Rojkó-Med Kft.-vel kötendő feladatellátási szerződésről 

-276/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 azonosítószámú pályázat "Találkozások tere kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásának eredményéről 

-277/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 azonosítószámú pályázat "Találkozások tere kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról 

-278/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. általános célú átvilágításának eredményéről, intézkedési tervének elfogadásáról 

-279/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. beszámolója a köztemetőben végzett 2018.évi tevékenységéről  

-280/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat Beszámoló a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat-ellátási szerződés keretében végzett 2018. évi tevékenységéről 

-281/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-vel a Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatti irodák használatára kötött használati szerződés módosításáról (amely a 21/2019.(VII.25.) számú alapítói határozatnak minősül) 

-282/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári-Szorgalmatos Szennyvíz-Közmű Tulajdonközösség megszüntetéséről és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti képviseletéről 

-283/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás módosításáról 

-284/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat Közterületek elnevezésére irányuló törvényességi felhívásról 

-285/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2019. év I. félévi munkájáról szóló beszámolóról 

-286/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról 

-287/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A polgármester 2019. évi szabadság igénybevételéről 

-288/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről  (Tiszavasvári Általános Iskola - Ifjúsági u. 8.) 

-289/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről  (Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ – Vasvári Pál u. 87.) 

-290/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről  (Egyesített Óvodai Intézmény Fülemüle Óvoda – Ifjúság u. 8.) 

-291/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (4. rész, Hankó László Zeneiskola épülete) 

-292/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (2. rész, Városi Kincstár Tiszavasvári épülete) 

-293/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat Beszámoló a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett tevékenységéről 

-294/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat Önkormányzati ingatlan bérbeadása népkonyha szolgáltatás megvalósítása céljából 

-295/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat Az Illegális hulladéklerakók felszámolása Tiszavasváriban című pályázat vállalkozási szerződéseiről 

-296/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat a "Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátásáról  

-297/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A "Pethe Ferenc” Kitüntető Díj odaítéléséről  ZÁRT

-298/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Kossuth u. 6. I/1. sz. alatti bérlakás Nyíregyházi Tankerületi Központ részére történő bérbeadásáról ZÁRT

-299/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 1044/8 és 1043 helyrajzi számú ingatlanok adásvételére kötött adásvételi szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

-300/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat Lakomecz Attila László Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. I. lph. 4/10. sz. alatti önkormányzati lakás kiutalására vonatkozó kérelméről ZÁRT

-301/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat Pintér László Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fszt/1. sz. alatti önkormányzati lakás kiutalására vonatkozó kérelméről ZÁRT

-302/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat Szabó Zoltánné Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fszt/2. sz. alatti önkormányzati lakás kiutalására vonatkozó kérelméről ZÁRT

-303/2019. (VII.25.) Kt. számú határozat Önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról  ZÁRT

-304/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat A 2019. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

-305/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város új településrendezési eszközeinek készítésére kötött  tervezési és főépítészi szerződés módosításáról 

-306/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város új településfejlesztési koncepciójának késztéséhez beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról 

-307/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról 

-308/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat Az SSB Megyei Terület- és Gazdaságfejlesztési Holding Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról 

-309/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat Az SSB Megyei Terület- és Gazdaságfejlesztési Holding Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének apport útján történő felemeléséről  

-310/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat Az SSB Megyei Terület- és Gazdaságfejlesztési Holding Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság újabb pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő tőkeemelésről 

-311/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról 

-312/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat A "Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban” tárgyú pályázat közbeszerzési eljárásának eredményéről 

-313/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat A "Találkozások Tere kialakítása Tiszavasváriban” tárgyú pályázat "Mobilszínpad beszerzés fény és hangtechnikával” közbeszerzési eljárásának eredményéről 

-314/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat A "Találkozások Tere kialakítása Tiszavasváriban” tárgyú pályázat "Mobilszínpad beszerzés fény és hangtechnikával” közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról 

-315/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázatot elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról  

-316/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat a helyi önkormányzat 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről 

-317/2019. (VIII.29.)  (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 21/2019. (VIII.30.) számú alapítói döntése) A TIVA-SZOLG Kft. tartós gépjárműbérleti konstrukcióra vonatkozó kérelméről 

-318/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházásokhoz kapcsolódó Együttműködési Megállapodás utólagos jóváhagyásáról 

-319/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat Gyári teniszpálya használati szabályzata módosításáról 

-320/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat Állásfoglalás kezdeményezése téli rezsicsökkentésről 

-321/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bercsényi utca 3.) 

-322/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bocskai utca 77.) 

-323/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződések módosításáról (Vasvári Pál u. 93. 2. és 3. lakás, Kossuth u. 2. szám 4. emeleti lakás, Károly Róbert u. 3. szám földszinti és emeleti lakások) 

-324/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat Tájékoztató a "Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban” című pályázatról    

-325/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Korondi u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötött adásvételi szerződés módosításának jóváhagyásáról ZÁRT

-326/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról ZÁRT

-327/2019. (VIII.29.) Kt. számú határozat a Lippai és Lippai Temetkezési és Szolgáltató Kft. egyezségi ajánlata ZÁRT

-328/2019. (IX.16.) Kt. számú határozat A 2019. szeptember 16. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

-329/2019. (IX.16.) Kt. számú határozat Nyertes "Vidékfejlesztési Program eredményeinek népszerűsítése” megnevezésű pályázat megvalósításáról 

-330/2019. (IX.16.) Kt. számú határozat Tiva-Szolg Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról és Alapító Okiratának módosításáról (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 22/2019. (IX.16.) számú alapítói döntése) 

-331/2019. (IX.16.) Kt. számú határozat az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról  

-332/2019. (IX.16.) Kt. számú határozat A "Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés elfogadásáról, a vállalkozói szerződés megkötéséről 

-333/2019. (IX.16.) Kt. számú határozat Belterületi út- és járdafejlesztés megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

-334/2019. (IX.16.) Kt. számú határozat A Rehabilitációs Team Kft –vel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

-335/2019. (IX.16.) Kt. számú határozat A Schönherz Zoltán és a Kunfi Zsigmond utcák nevének megváltoztatásáról 

-336/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat A 2019. szeptember 30. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

-337/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat A jogelőd jogi személyek és a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. – beolvadás utáni - végleges vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek elfogadása (Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 23/2019. (IX.30.) számú alapítói döntése) 

-338/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat Belterületi út- és járdafejlesztés megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárás eredményéről 

-339/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár - Városi Könyvtár intézményegysége által benyújtani kívánt NKA pályázatról 

-340/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat A víziközmű rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról 

-341/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2019. évi többletfinanszírozási igény kezdeményezéséről 

-342/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat "a járóbeteg szakellátás szakorvosi és nemszakorvosi óraszámainak kapacitás átcsoportosítás kezdeményezéséről” szóló 179/2019. (V.30.) Kt. számú határozat módosításáról 

-343/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról 

-344/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozásról 

-345/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-vel a Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatti irodák használatára kötött használati szerződés módosításáról (amely a 24/2019. (IX.30.) számú alapítói határozatnak minősül) 

-346/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-vel a Városi Piac használatára kötendő használati szerződésről (amely a 25/2019. (IX.30.) számú alapítói határozatnak minősül)  

-347/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft-vel az Ifjúsági Tábor használatára kötendő használati szerződésről (amely a 26/2019. (IX.30.) számú alapítói határozatnak minősül) 

-348/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti társasház felújításához történő elvi hozzájárulásról 

-349/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat A polgármester 2019. évi szabadság igénybevételéről 

-350/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

-351/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat Újonnan létesítendő 2 db kézilabda pálya megvalósítására kivitelező kiválasztásáról 

-352/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról 

-353/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat A Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére kivitelező kiválasztásáról 

-354/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról ZÁRT

-355/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat Önkormányzati bérlakások bérlőkijelöléséről  ZÁRT

-356/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat Rontó Róbert Tiszavasvári, Kodály Z. u. 5. sz. alatti önkormányzati lakás kiutalására vonatkozó kérelméről ZÁRT

-357/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat Terebes Anikó Tiszavasvári, Kossuth u. 3. 2/9. sz. alatti önkormányzati lakás kiutalására vonatkozó kérelméről ZÁRT

-358/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat Borai Ibolya Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II.lph. 2/4. sz. alatti önkormányzati lakás kiutalására vonatkozó kérelméről ZÁRT

-359/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat Horváth Gábor Tiszavasvári, Víz u. 5. sz. alatti önkormányzati lakás kiutalására vonatkozó kérelméről ZÁRT

-360/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat Nagy Attila Tiszavasvári, Kossuth u. 3. 3/11. sz. alatti önkormányzati lakás kiutalására vonatkozó kérelméről ZÁRT

-361/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat Nagyné Várhegyi Ildikó Tiszavasvári, Kossuth u. 3. 3/11. sz. alatti önkormányzati lakás kiutalására vonatkozó kérelméről ZÁRT

-362/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. 4/10. sz. alatti bérlakás Breszkócs Tünde részére történő értékesítéséről ZÁRT

-363/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat Nagy Éva Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. II/5. sz. alatti bérlő által fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről ZÁRT

-364/2019. (IX.30.) Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ ellen érkezett panaszról szóló tájékoztató elfogadásáról ZÁRT

-365/2019. (X.22.)  Kt. számú határozata  A 2019. október 22. napján megtartott alakuló ülés napirendjeiről  

-366/2019. (X.22.)  Kt. számú határozata  Szőke Zoltán polgármester kizárása döntéshozatalból  

-367/2019. (X.22.) Kt. számú határozat A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

-368/2019. (X.22.) Kt. számú határozat a Képviselő-testület bizottságai elnökének és tagjainak megválasztása  

-369/2019. (X.22.) Kt. számú határozat Alpolgármesteri tisztség betöltéséről   

-370/2019. (X.22.) Kt. számú határozat Ráduly Zsolt kizárása döntéshozatalból  

-371/2019. (X.22.) Kt. számú határozat Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról  

-372/2019. (X.22.)  Kt. számú határozata  A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére visszatérítendő működési támogatás biztosításáról (amely a 27/2019.(X.22.) számú alapítói határozatnak minősül) 

-373/2019. (X.22.)  Kt. számú határozata   Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról  

-374/2019. (X.22.) Kt. számú határozat Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázatot elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról   

-375/2019. (X.22.) Kt. számú határozat Forgalomszabályozó táblák elhelyezése a Petőfi úton 

-376/2019. (X.22.) Kt. számú határozat Szőke Zoltán polgármester kizárása döntéshozatalból 

-377/2019. (X.22) Kt. számú határozat A polgármester 2019. évi szabadság megváltásáról 

-378/2019. (X.22.) Kt. számú határozat a képviselők részére biztosított internet előfizetéssel és számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos eljárásról, tekintettel az önkormányzati választásra 

-379/2019. (X.22.)  Kt. számú határozata  Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésének pályázati felhívása 

-380/2019. (X.22.)  Kt. számú határozata  A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról 

-381/2019. (X.22.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére beérkezett pályázat elbírálásáról  

-382/2019. (XI.14.) Kt. számú határozat A 2019. november 14. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

-383/2019. (XI.14.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződések módosításáról a teljesítés határideje tekintetében 

-384/2019. (XI.14.) Kt. számú határozat A Kisvárosok Szövetségéhez történő csatlakozásról 

-385/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A napirend módosítására irányuló képviselői javaslatról 

-386/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A 2019. november 28. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

-387/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat (egyben a 28/2019.(XI.28.) számú alapítói határozatnak minősül)  A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról 

-388/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére működési célú támogatás biztosítása temetőüzemeltetés során felmerült többlethulladék elszállításának finanszírozásához (amely a 29/2019.(XI.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

-389/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat a temetői díjtételek felülvizsgálatáról  

-390/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. bérleti díjának felülvizsgálatáról 

-391/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat Az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról 

-392/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat (amely a 30/2019.(XI.28.) számú alapítói határozatnak minősül) A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. beolvadással kapcsolatos működési támogatás felhasználásáról készült beszámolóról 

-393/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 31/2019. (XI.28.) számú alapítói döntése) A TIVA-SZOLG Kft. tartós gépjárműbérleti konstrukcióra vonatkozó kérelméről 

-394/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról 

-395/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat Az 1-2-18-4400-0195-7 számú kölcsönszerződés alapján biztosított hitelkeret rendelkezésre tartási idejének meghosszabbításáról 

-396/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének pályázati felhívása 

-397/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú "Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat támogatási szerződés utólagos elfogadásáról 

-398/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú "Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat marketing, kommunikációs feladatok ellátására vonatkozóan vállalkozási szerződés megkötése 

-399/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A "Találkozások Tere kialakítása Tiszavasváriban” tárgyú pályázat "Mobilszínpad beszerzés fény és hangtechnikával” közbeszerzési eljárásának eredményéről 

-400/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A "Találkozások Tere kialakítása Tiszavasváriban” tárgyú pályázat "Mobilszínpad beszerzés fény és hangtechnikával” közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról 

-401/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat "a járóbeteg szakellátás szakorvosi és nem szakorvosi óraszámainak kapacitás átcsoportosítás kezdeményezéséről” szóló 179/2019. (V.30.) Kt. számú határozat ismételt módosításáról 

-402/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyeleti ellátás érdekében a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási és használati szerződés  

-403/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulási Tanácsba delegált személy és helyetteseinek kijelölése  

-404/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ érdekképviseleti fóruma fenntartói tagjának kijelöléséről 

-405/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat Képviselők részére munkavégzésükhöz szükséges informatikai eszközök biztosításáról 

-406/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat a Nyíregyházi Tankerületi Központ részére történő tulajdonosi hozzájárulás megadása, értéknövelő felújítás megvalósításához  

-407/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről 

-408/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről 

-409/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról 

-410/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Kossuth u. 4. sz. alatti gépkocsi-tároló ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. részére történő ingyenes használatba adásáról 

-411/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 3602/1 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részére történő ingyenes használatba adásáról 

-412/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2019. évi üzemeltetéséről (amely a 32/2019. (XI.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

-413/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat Forgalomcsillapító borda áthelyezéséről 

-414/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatban hozott 383/2019. Kt. határozat egyes pontjainak hatályon kívül helyezése 

-415/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú "Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatosan megkötött vállalkozási szerződések módosításáról a teljesítés határideje tekintetében 

-416/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményvezető – helyettesi  beosztás ellátására szóló megbízásról ZÁRT

-417/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat Vagyon –és felelősségbiztosítás megkötése ZÁRT

-418/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat  Az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására kötendő megbízási szerződés megkötéséről ZÁRT

-419/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat Horváth Tünde Tiszavasvári, Víz u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó kérelméről ZÁRT

-420/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Deák F. u. 19/A. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról ZÁRT

-421/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. I. lph. 3/8. sz. alatti HM bérlőkijelölésű bérlakás értékesítéséről ZÁRT

-422/2019. (XI.28.) Kt. számú határozat Gépkocsi–tároló ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelemről  ZÁRT

-423/2019. (XII.05.) Kt. számú határozat A 2019. december 5. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

-424/2019. (XII.05.) Kt. számú határozat A Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

-425/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat A 2019. december 16. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

-426/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2020. január 2. napjától biztosítandó folyószámla-hitelkeretről 

-427/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat A járóbeteg szakellátás eszközbeszerzéséről  

-428/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat A 2020. évi belső ellenőrzési terv  

-429/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári-Szorgalmatos Szennyvíz-Közmű Tulajdonközösség megszüntetésének kezdeményezéséről 

-430/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2019. december 23-a, 2019. december 30-31-e valamint 2020. január 02-03-a közötti ügyfélfogadás rendjének elfogadásáról 

-431/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat A Térfigyelő kamerarendszer megvalósításához  a tervező kiválasztásáról 

-432/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat A Térfigyelő kamerarendszer megvalósítása érdekében megkötendő együttműködési megállapodási-minta elfogadásáról 

-433/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város új településrendezési eszközeinek készítésére kötött főépítészi szerződés módosításáról 

-434/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 azonosítószámú "Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban” elnevezésű pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról 

-435/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat A Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

-436/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat A Petőfi utcán kialakított "Korlátozott forgalmú övezet (zóna)" határának módosításáról 

-437/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat A 2020. évi közfoglalkoztatási javaslatról  

-438/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi ülésterve 

-439/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról    

-440/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat A polgármester 2019. évi szabadság igénybevételéről 

-441/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2019. évi támogatási szerződés módosítása utólagos jóváhagyásáról 

-442/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Sportegyesületnek nyújtandó, kizárólag működési célra fordítható támogatásról 

-443/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére  beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról ZÁRT

-444/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére beérkezett pályázat elbírálásáról  ZÁRT

-445/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatok elbírálásáról  (Ingázók támogatása) ZÁRT

-446/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatok elbírálásáról  (Gyerekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása) ZÁRT

-447/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatok elbírálásáról  (Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatása) ZÁRT

-448/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatok elbírálásáról  (Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek támogatása) ZÁRT

-449/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésére érkezett pályázatok elbírálásáról  (Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő fiatal támogatása) ZÁRT

-450/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat A "Tiszavasvári Városért” Kitüntető Díj odaítéléséről ZÁRT

-451/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat A "Tiszavasvári Tudományos-, Kulturális Életéért” Kitüntető Díj odaítéléséről ZÁRT

-452/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat A "Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díj odaítéléséről ZÁRT

-453/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat a "Kabay János” Vállalkozói Díj odaítéléséről  ZÁRT

-454/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat Pente Iván Tiszavasvári, Kodály Z. u. 7. sz. alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó kérelméről ZÁRT

-455/2019. (XII.16.) Kt. számú határozat Gépkocsi-tároló bérletére kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról ZÁRT

 

Advertisement