Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Helyi Választási Bizottság határozatai Nyomtatás

 

1/2012 (VIII.21.) HVB sz. határozat az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről és határnapjainak megállapításáról ( PDF formátumban)


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
2/2012. (IX.21.) számú határozata
a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő


h a t á r o z a t o t:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán az 1156 Budapest, Sárfű utca 3. 5/16. szám alatti székhelyű Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület társadalmi szervezetet, mint jelölő szervezetet az 1/2012. szám alatt a jelölő szervezetek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 23-án 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Az 1156 Budapest, Sárfű utca 3. 5/16. szám alatti székhelyű Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület, mint társadalmi szervezet 2012. szeptember 19–én az előírt nyomtatvány kitöltésével kérte a Helyi Választási Bizottságtól a 2012. október 28.-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz kapcsolódóan a jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem megfelel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 51. §-ában előírt rendelkezéseknek, ezért a nyilvántartásba vételről határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. szeptember 21.

Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
3/2012. (IX.21.) számú határozata
a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület nyilvántartásba vétel iránti kérelmének elutasításáról

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő
h a t á r o z a t o t:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán a 4025 Debrecen, Arany J. utca 54. fszt. 1/2. szám alatti székhelyű Tiszavasváriért Közéleti Egyesület társadalmi szervezet - mint jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmét - elutasítja.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 23-án 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A 4025 Debrecen, Arany J. utca 54. fszt. 1/2. szám alatti székhelyű Tiszavasváriért Közéleti Egyesület, mint társadalmi szervezet 2012. szeptember 21–én az előírt nyomtatvány kitöltésével kérte a Helyi Választási Bizottságtól a 2012. október 28.-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz kapcsolódóan a jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 51.§ (1) bekezdés értelmében: „Azt a jelölő szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, az egyesületek bírósági nyilvántartásából a választás kitűzését követően kiállított kivonat csatolásával kell bejelenteni …”

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem nem felel meg a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 51. §-ában előírt rendelkezéseknek, ezért a nyilvántartásba vételének elutasításáról határozott. Felhívja a szervezet figyelmét, hogy az egyesületek bírósági nyilvántartásából a választás kitűzését követően kiállított kivonatot lehetősége van becsatolni a jelöltállításra nyitva álló határidőn belül

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. szeptember 21.

Dr. Simon József
HVB elnök
 

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
4/2012. (IX.21.) számú határozata
Balogh Sándor független önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Balogh Sándor, mint független képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő


h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Balogh Sándor (4440 Tiszavasvári, ……… szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 1/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 23-án 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Balogh Sándor Tiszavasvári, ………... szám alatti lakos 2012. szeptember 21–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 33 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 08. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 08. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Balogh Sándor a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 21.

Dr. Simon József
HVB elnök


 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
5/2012. (IX.26.) számú határozata
a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő


h a t á r o z a t o t:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán a 4025 Debrecen, Arany J. utca 54. fszt. 1/2. szám alatti székhelyű Tiszavasváriért Közéleti Egyesület társadalmi szervezetet, mint jelölő szervezetet a 2/2012. szám alatt a jelölő szervezetek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A 4025 Debrecen, Arany J. utca 54. fszt. 1/2. szám alatti székhelyű Tiszavasváriért Közéleti Egyesület, mint társadalmi szervezet 2012. szeptember 24–én az előírt nyomtatvány kitöltésével kérte a Helyi Választási Bizottságtól a 2012. október 28.-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz kapcsolódóan a jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem megfelel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 51. §-ában előírt rendelkezéseknek, ezért a nyilvántartásba vételről határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.

Dr. Simon József
HVB elnök


 TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
6/2012. (IX.26.) számú határozata
Dancs Géza független önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Dancs Géza, mint független képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Dancs Géza (4440 Tiszavasvári, ……… alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 2/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Dancs Géza Tiszavasvári, ………alatti lakos 2012. szeptember 24–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 23 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 03. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 03. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Dancs Géza a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.


Dr. Simon József
HVB elnök


 

 TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
7/2012. (IX.26.) számú határozata
a Magyar Szocialista Párt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő
h a t á r o z a t o t:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán az 1066 Budapest, Jókai utca 6. szám alatti székhelyű Magyar Szocialista Pártot, mint jelölő szervezetet a 3/2012. szám alatt a jelölő szervezetek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Az 1066 Budapest, Jókai utca 6. szám alatti székhelyű Magyar Szocialista Párt 2012. szeptember 25–én az előírt nyomtatvány kitöltésével kérte a Helyi Választási Bizottságtól a 2012. október 28.-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz kapcsolódóan a jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem megfelel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 51. §-ában előírt rendelkezéseknek, ezért a nyilvántartásba vételről határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.

Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
8/2012. (IX.26.) számú határozata
Oláh Mihály – az MSZP által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Oláh Mihály az MSZP által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Oláh Mihály (4440 Tiszavasvári,....... szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 3/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Oláh Mihály Tiszavasvári, ....... szám alatti lakos 2012. szeptember 25–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 16 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 01. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 01. számú választókerületben az ajánláshoz 15 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Oláh Mihály a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.

Dr. Simon József
HVB elnök

  TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
9/2012. (IX.26.) számú határozata
Tündik András – az MSZP által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Tündik András az MSZP által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Tündik András (4440 Tiszavasvári, ........ alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 4/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Tündik András Tiszavasvári, ........ szám alatti lakos 2012. szeptember 25–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 14 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 02. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 02. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Tündik András a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 

 


 TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
10/2012. (IX.26.) számú határozata
Szabóné Váradi Marianna – az MSZP által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Szabóné Váradi Marianna az MSZP által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Szabóné Váradi Marianna (4440 Tiszavasvári, ........ szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 5/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Szabóné Váradi Marianna Tiszavasvári, ........ szám alatti lakos 2012. szeptember 25–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 16 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 03. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 03. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Szabóné Váradi Marianna a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.


Dr. Simon József
HVB elnök

 


 TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
11/2012. (IX.26.) számú határozata
Veress Lászlóné – az MSZP által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Veress Lászlóné az MSZP által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Veress Lászlóné (4440 Tiszavasvári, ....... szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 6/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Veress Lászlóné Tiszavasvári, ........ szám alatti lakos 2012. szeptember 25–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 24 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 04. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 04. számú választókerületben az ajánláshoz 15 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Veress Lászlóné a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.


Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
12/2012. (IX.26.) számú határozata
Porkoláb Márta – az MSZP által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Porkoláb Márta az MSZP által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Porkoláb Márta (4440 Tiszavasvári, ........ szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 7/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Porkoláb Márta Tiszavasvári, ........ szám alatti lakos 2012. szeptember 25–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 13 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 05. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 05. számú választókerületben az ajánláshoz 13 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Porkoláb Márta a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
13/2012. (IX.26.) számú határozata
Markóczi Mária – az MSZP által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Markóczi Mária az MSZP által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Markóczi Mária (4440 Tiszavasvári, ........ szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 8/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Markóczi Mária Tiszavasvári, ........ szám alatti lakos 2012. szeptember 25–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 15 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 06. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 06. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Markóczi Mária a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 

 


 TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
14/2012. (IX.26.) számú határozata
Sajtos Józsefné – az MSZP által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Sajtos Józsefné az MSZP által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Sajtos Józsefné (4440 Tiszavasvári, ........ szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 9/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Sajtos Józsefné Tiszavasvári, ........ szám alatti lakos 2012. szeptember 25–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 14 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 07. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 07. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Sajtos Józsefné a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 

 


 TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
15/2012. (IX.26.) számú határozata
Susánszki László – az MSZP által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Susánszki László az MSZP által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Susánszki László (4440 Tiszavasvári, ........ szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 10/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Susánszki László Tiszavasvári, ........ szám alatti lakos 2012. szeptember 25–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 18 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 08. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 08. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Susánszki László a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.


Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
16/2012. (IX.26.) számú határozata
Timári Istvánné – az MSZP által állított - polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Timári Istvánné az MSZP által állított polgármester-jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Timári Istvánné (4440 Tiszavasvári, ........ szám alatti lakost) polgármester jelöltet 1/2012. szám alatt a polgármester-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Timári Istvánné Tiszavasvári, ........ szám alatti lakos 2012. szeptember 25–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 342 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán polgármester jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (3) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (3) bekezdése szerint polgármesterjelölt az, akit 10000 lakost meghaladó, de 100000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 2%-a, de legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.
Tiszavasvári városban a polgármester jelöltséghez legalább 300 db érvényes ajánlószelvény szükséges. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Timári Istvánné a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.


A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 


 TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
17/2012. (IX.26.) számú határozata
Az MSZP által állított kompenzációs lista nyilvántartásba vételéről


A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt, mint jelölő szervezet által állított kompenzációs lista nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán az MSZP, mint jelölő szervezetet által állított kompenzációs listát az 1/2012. szám alatt a kompenzációs listák nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Az MSZP, mint jelölő szervezet 2012. szeptember 25-én az előírt nyomtatvány kitöltésével kérte a Helyi Választási Bizottságtól a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásához kapcsolódóan a kompenzációs listájának nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a kompenzációs lista nyilvántartásba vétel iránti kérelem megfelel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 53. §-ában és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Öjtv.) 10. § (1) bekezdésében előírt rendelkezéseknek, mely szerint: „A 10000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított.”Az MSZP, mint jelölő szervezet Tiszavasvári Város 8 választókerületéből 8 választókerületben jelöltet állított, ezért a Helyi Választási Bizottság a nyilvántartásba vételéről határozott.
A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A Választási Bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.

Dr. Simon József
HVB elnök

 


 TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
18/2012. (IX.26.) számú határozata
Ötvös János Sándor független önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Ötvös János Sándor, mint független képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Ötvös János Sándor (4440 Tiszavasvári, ....... szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 11/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Ötvös János Sándor Tiszavasvári, ......... szám alatti lakos 2012. szeptember 25–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 14 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 03. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 03. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Ötvös János Sándor a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 


 

 TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
19/2012. (IX.26.) számú határozata
Kiss Zsolt független önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Kiss Zsolt, mint független képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Kiss Zsolt (4440 Tiszavasvári, ....... szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 12/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Kiss Zsolt Tiszavasvári, ....... szám alatti lakos 2012. szeptember 25–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 25 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 01. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 01. számú választókerületben az ajánláshoz 15 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Kiss Zsolt a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.


Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
20/2012. (IX.26.) számú határozata
Poczkodi Ferenc független önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Poczkodi Ferenc, mint független képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Poczkodi Ferenc (4440 Tiszavasvári, ........ szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 13/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Poczkodi Ferenc Tiszavasvári, ......... szám alatti lakos 2012. szeptember 25–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 46 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 01. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 01. számú választókerületben az ajánláshoz 15 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Poczkodi Ferenc a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.


Dr. Simon József
HVB elnök


 

 
TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
21/2012. (IX.26.) számú határozata
Szurkos Imre Sándor független önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Szurkos Imre Sándor független képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Szurkos Imre Sándor (4440 Tiszavasvári, ....... szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 14/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Szurkos Imre Sándor Tiszavasvári, ....... szám alatti lakos 2012. szeptember 26–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 16 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 07. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 07. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Szurkos Imre Sándor a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.


Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
22/2012. (IX.26.) számú határozata
a Jobbik Magyarországért Mozgalom nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő
h a t á r o z a t o t:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán az 1117 Budapest, Nádorfejérvári út 8/B. szám alatti székhelyű Jobbik Magyarországért Mozgalmat, mint jelölő szervezetet a 4/2012. szám alatt a jelölő szervezetek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 28-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Az 1117 Budapest, Nádorfejérvári út 8/B. szám alatti székhelyű Jobbik Magyarországért Mozgalom 2012. szeptember 26–án az előírt nyomtatvány kitöltésével kérte a Helyi Választási Bizottságtól a 2012. október 28.-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz kapcsolódóan a jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem megfelel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 51. §-ában előírt rendelkezéseknek, ezért a nyilvántartásba vételről határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. szeptember 26.

Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
23/2012. (IX.28.) számú határozata

Ráduly Zsolt – a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított - polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről


A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Ráduly Zsolt a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított polgármester-jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Ráduly Zsolt (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) polgármester jelöltet 2/2012. szám alatt a polgármester-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Ráduly Zsolt Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 26–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 416 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán polgármester jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (3) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (3) bekezdése szerint polgármesterjelölt az, akit 10000 lakost meghaladó, de 100000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 2%-a, de legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.
Tiszavasvári városban a polgármester jelöltséghez legalább 300 db érvényes ajánlószelvény szükséges. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Ráduly Zsolt a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
24/2012. (IX.28.) számú határozata
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet – a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 15/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 26–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 35 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 05. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 05. számú választókerületben az ajánláshoz 13 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
25/2012. (IX.28.) számú határozata
Szakolczai Attila – a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Szakolczai Attila a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Szakolczai Attila (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 16/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Szakolczai Attila Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 26–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 29 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 03. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 03. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Szakolczai Attila a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
26/2012. (IX.28.) számú határozata
Szabó István Zoltán – a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Szabó István Zoltán a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Szabó István Zoltán (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 17/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Szabó István Zoltán 4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 26–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 28 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 08. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 08. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Szabó István Zoltán a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

  


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
27/2012. (IX.28.) számú határozata
Balázsi Csilla – a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Balázsi Csilla a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Balázsi Csilla (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 18/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Balázsi Csilla Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 26–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 27 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 07. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 07. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Balázsi Csilla a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
28/2012. (IX.28.) számú határozata
Nagy Bálint – a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Nagy Bálint a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Nagy Bálint (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 19/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Nagy Bálint Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 26–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 38 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 06. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 06. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Nagy Bálint a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
29/2012. (IX.28.) számú határozata
Krusóczki Zsolt – a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Krusóczki Zsolt a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Krusóczki Zsolt (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 20/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Krusóczki Zsolt Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 26–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 34 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 04. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 04. számú választókerületben az ajánláshoz 15 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Krusóczki Zsolt a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
30/2012. (IX.28.) számú határozata
Szőke Zoltán – a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Szőke Zoltán a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Szőke Zoltán (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 21/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Szőke Zoltán Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 26–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 30 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 01. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 01. számú választókerületben az ajánláshoz 15 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Szőke Zoltán a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

  


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
31/2012. (IX.28.) számú határozata
Kovács György – a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Kovács György a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Kovács György (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 22/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Kovács György Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 26–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 33 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 02. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 02. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Kovács György a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

  


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
32/2012. (IX.28.) számú határozata
A Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított kompenzációs lista nyilvántartásba vételéről


A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület, mint jelölő szervezet által állított kompenzációs lista nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:
A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület, mint jelölő szervezetet által állított kompenzációs listát a 2/2012. szám alatt a kompenzációs listák nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A Tiszavasváriért Közéleti Egyesület, mint jelölő szervezet 2012. szeptember 26-án az előírt nyomtatvány kitöltésével kérte a Helyi Választási Bizottságtól a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásához kapcsolódóan a kompenzációs listájának nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a kompenzációs lista nyilvántartásba vétel iránti kérelem megfelel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 53. §-ában és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Öjtv.) 10. § (1) bekezdésében előírt rendelkezéseknek, mely szerint: „A 10000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított.”A Tiszavasváriért Közéleti Egyesület, mint jelölő szervezet Tiszavasvári Város 8 választókerületéből 8 választókerületben jelöltet állított, ezért a Helyi Választási Bizottság a nyilvántartásba vételéről határozott.
A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A Választási Bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnökTISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
33/2012. (IX.28.) számú határozata
Szabó Lajos független önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Szabó Lajos, mint független képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Szabó Lajos (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 23/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Szabó Lajos Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 27–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 70 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 08. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 08. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Szabó Lajos a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
34/2012. (IX.28.) számú határozata
Dr. Fülöp Erik Sándor – a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított - polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről


A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Dr. Fülöp Erik Sándor a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított polgármester-jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Dr. Fülöp Erik Sándor (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) polgármester jelöltet 3/2012. szám alatt a polgármester-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Dr. Fülöp Erik Sándor Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 27–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 353 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán polgármester jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (3) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (3) bekezdése szerint polgármesterjelölt az, akit 10000 lakost meghaladó, de 100000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 2%-a, de legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.
Tiszavasvári városban a polgármester jelöltséghez legalább 300 db érvényes ajánlószelvény szükséges. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy dr. Fülöp Erik Sándor a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
35/2012. (IX.28.) számú határozata
Kovácsné Nagy Julianna– a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Kovácsné Nagy Julianna– a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Kovácsné Nagy Julianna (4440 Tiszavasvári, …. utca. ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 24/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Kovácsné Nagy Julianna Tiszavasvári, … utca …. szám alatti lakos 2012. szeptember 27–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 19 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 04. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 04. számú választókerületben az ajánláshoz 15 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Kovácsné Nagy Julianna a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
36/2012. (IX.28.) számú határozata
Szabó Krisztián– a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Szabó Krisztián– a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Szabó Krisztián (4440 Tiszavasvári, …. utca. ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 25/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Szabó Krisztián Tiszavasvári, …. utca. ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 27–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 20 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 02. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 02. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Szabó Krisztián a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
37/2012. (IX.28.) számú határozata
Cselényi Judit– a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről


A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Cselényi Judit – a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Cselényi Judit (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 26/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Cselényi Judit Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 27–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 26 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 05. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 05. számú választókerületben az ajánláshoz 13 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Cselényi Judit a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
38/2012. (IX.28.) számú határozata
Szabó Zoltánné – a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Szabó Zoltánné – a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Szabó Zoltánné (4440 Tiszavasvári, …. utca …. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 27/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Szabó Zoltánné Tiszavasvári, …. utca …. szám alatti lakos 2012. szeptember 27–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 20 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 01. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 01. számú választókerületben az ajánláshoz 15 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Szabó Zoltánné a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
39/2012. (IX.28.) számú határozata
Sipos Ibolya – a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Sipos Ibolya – a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Sipos Ibolya (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 28/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Sipos Ibolya Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 27–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 18 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 06. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 06. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Sipos Ibolya a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 

 


 


 TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
40/2012. (IX.28.) számú határozata
Mészáros Lászlóné – a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Mészáros Lászlóné – a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Mészáros Lászlóné (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 29/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Mészáros Lászlóné (4440 Tiszavasvári, .... utca .... szám alatti lakos 2012. szeptember 27–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 23 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 03. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 03. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Mészáros Lászlóné a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
41/2012. (IX.28.) számú határozata
A Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított kompenzációs lista nyilvántartásba vételéről


A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom, mint jelölő szervezet által állított kompenzációs lista nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:
A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán a Jobbik Magyarországért Mozgalom, mint jelölő szervezetet által állított kompenzációs listát a 3/2012. szám alatt a kompenzációs listák nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A Jobbik Magyarországért Mozgalom, mint jelölő szervezet 2012. szeptember 27-én az előírt nyomtatvány kitöltésével kérte a Helyi Választási Bizottságtól a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásához kapcsolódóan a kompenzációs listájának nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a kompenzációs lista nyilvántartásba vétel iránti kérelem megfelel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 53. §-ában és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Öjtv.) 10. § (1) bekezdésében előírt rendelkezéseknek, mely szerint: „A 10000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított.”A Jobbik Magyarországért Mozgalom, mint jelölő szervezet Tiszavasvári Város 8 választókerületéből 8 választókerületben jelöltet állított, ezért a Helyi Választási Bizottság a nyilvántartásba vételéről határozott.
A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A Választási Bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök
 


 TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
42/2012. (IX.28.) számú határozata
Dr. Kodak István Zsolt független önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Dr. Kodak István Zsolt, mint független képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Dr. Kodak István Zsolt (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 30/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Dr. Kodak István Zsolt (4440 Tiszavasvári, …. utca …. szám alatti lakos 2012. szeptember 27–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 23 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 04. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 04. számú választókerületben az ajánláshoz 15 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Dr. Kodak István Zsolt a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
43/2012. (IX.28.) számú határozata
Kovács Attila független önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Kovács Attila, mint független képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Kovács Attila (4440 Tiszavasvári, …. utca …. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 31/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Kovács Attila Tiszavasvári, …. utca .... szám alatti lakos 2012. szeptember 27–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 19 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 06. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 06. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Kovács Attila a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
44/2012. (IX.28.) számú határozata
Aleva István – a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított - polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről


A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Aleva István – a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított polgármester-jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Aleva István (4440 Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakost) polgármester jelöltet 4/2012. szám alatt a polgármester-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Aleva István Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 28–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 312 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán polgármester jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (3) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (3) bekezdése szerint polgármesterjelölt az, akit 10000 lakost meghaladó, de 100000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 2%-a, de legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.
Tiszavasvári városban a polgármester jelöltséghez legalább 300 db érvényes ajánlószelvény szükséges. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Aleva István a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
45/2012. (IX.28.) számú határozata
Molnár András – a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Molnár András – a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Molnár András (4440 Tiszavasvári, … utca …. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 32/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Molnár András Tiszavasvári, …. utca …. szám alatti lakos 2012. szeptember 28–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 29 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 08. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 08. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Molnár András a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
46/2012. (IX.28.) számú határozata
Kovács István – a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Kovács István – a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Kovács István (4440 Tiszavasvári, … utca …. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 33/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Kovács István Tiszavasvári, … utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 28–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 16 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 05. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 05. számú választókerületben az ajánláshoz 13 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Kovács István a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
47/2012. (IX.28.) számú határozata
Katona András – a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Katona András – a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Katona András (4440 Tiszavasvári, … utca …. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 34/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Katona András Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 28–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 30 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 03. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 03. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Katona András a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 

 

 TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
48/2012. (IX.28.) számú határozata
Aleva István – a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Aleva István – a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Aleva István (4440 Tiszavasvári, …. utca …. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 35/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Aleva István (4440 Tiszavasvári, … utca …. szám alatti lakos 2012. szeptember 28–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 16 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 06. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 06. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Aleva István a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
49/2012. (IX.28.) számú határozata
Csóka Józsefné – a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Csóka Józsefné – a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Csóka Józsefné (4440 Tiszavasvári, …. utca …. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 36/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Csóka Józsefné Tiszavasvári, ….utca …. szám alatti lakos 2012. szeptember 28–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 22 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 01. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 01. számú választókerületben az ajánláshoz 15 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Csóka Józsefné a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 

  

 

TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
50/2012. (IX.28.) számú határozata
Aleváné Siteri Éva – a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Aleváné Siteri Éva – a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Aleváné Siteri Éva (4440 Tiszavasvári, …. utca …... szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 37/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Aleváné Siteri Éva Tiszavasvári, …. utca ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 28–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 20 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 02. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 02. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Aleváné Siteri Éva a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
51/2012. (IX.28.) számú határozata
A Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított kompenzációs lista nyilvántartásba vételéről


A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület, mint jelölő szervezet által állított kompenzációs lista nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:
A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület, mint jelölő szervezetet által állított kompenzációs listát a 4/2012. szám alatt a kompenzációs listák nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület, mint jelölő szervezet 2012. szeptember 28-án az előírt nyomtatvány kitöltésével kérte a Helyi Választási Bizottságtól a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásához kapcsolódóan a kompenzációs listájának nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a kompenzációs lista nyilvántartásba vétel iránti kérelem megfelel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 53. §-ában és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Öjtv.) 10. § (1) bekezdésében előírt rendelkezéseknek, mely szerint: „A 10000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított.”A Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület, mint jelölő szervezet Tiszavasvári Város 8 választókerületéből 6 választókerületben jelöltet állított, ezért a Helyi Választási Bizottság a nyilvántartásba vételéről határozott.
A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A Választási Bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
52/2012. (IX.28.) számú határozata
Dr. Erdélyi Iván – a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Dr. Erdélyi Iván – a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Dr. Erdélyi Iván (4700 Mátészalka, ….. u. ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 38/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Dr. Erdélyi Iván 4700 Mátészalka, …. u. ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 27–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 27 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 08. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 08. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Dr. Erdélyi Iván a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
53/2012. (IX.28.) számú határozata
Dr. Rojkó László – a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított - önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Dr. Rojkó László – a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Dr. Rojkó László (4558 Ófehértó, …. u. ….. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 39/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Dr. Rojkó László 4558 Ófehértó, ….. u. ….. szám alatti lakos 2012. szeptember 27–én az előírt nyomtatvány kitöltésével és 18 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 07. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 07. számú választókerületben az ajánláshoz 12 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Dr. Rojkó László a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök

 

 

 

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
54/2012. (IX.28.) számú határozata
Balogh Mária független önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Balogh Mária, mint független képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28. -ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán Balogh Mária (4400 Nyíregyháza, … tere …. szám alatti lakost) egyéni választókerületi önkormányzati képviselő-jelöltet 40/2012. szám alatt a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek nyilvántartásába felveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. szeptember 30-án 16:00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Balogh Mária 4400 Nyíregyháza, …. tere …... szám alatti lakos 2012. szeptember 28–án az előírt nyomtatvány kitöltésével és 30 db érvényes ajánlószelvény leadásával a 2012. október 28-ára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására a 01. számú választókerületben jelöltté nyilvánítását kérte a Helyi Választási Bizottságtól. A Helyi Választási Iroda a szükséges ellenőrzéseket (választói jogosultság, ajánlások érvényessége) elvégezte, melyek után a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről határozott.

Megállapította, hogy a jelöltállítás megfelel a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VII. fejezetében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdésében foglalt, az ajánlásra vonatkozó rendelkezéseknek.
Az Övjt. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A tiszavasvári 01. számú választókerületben az ajánláshoz 15 db érvényes ajánlószelvény szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Balogh Mária a jelöléshez szükséges, a törvényben előírt számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta, így a jelöltté nyilvánításról határozott.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. szeptember 28.


Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
55/2012. (X.19.) számú határozata

A 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők, és polgármester időközi választására készült szavazólapok adattartalmának jóváhagyásáról

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők, és polgármester időközi választására készült alább felsorolt és a határozat mellékletében található szavazólapok adattartalmát

az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Polgármester választásra készült szavazólap adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.

Települési képviselők megválasztására készült:

1. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
2. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
3. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
4. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
5. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
6. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
7. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
8. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.

A határozat ellen annak meghozatalától számított egy napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 20-án 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Tiszavasvári Városban 2012. október 28-án megtartásra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választására készült szavazólapok adattartalmát.

Megállapította, hogy az adattartalom helyes, a szavazólap-minta alapján elkészített szavazólap alkalmas a választáson való felhasználásra.

A választási bizottság a határozatát a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 105/A. § (2) bekezdés c.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul. (A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidőt a Ve. 80.§ (3) bekezdése határozza meg.)

 

 

A választási bizottság tájékoztatja a fellebbezést benyújtót, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a fellebbezés benyújtót, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

 

Tiszavasvári, 2012. október 19.

Dr. Simon József
HVB elnök
 

A szavazólapok adattartalma


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
56/2012. (X. 19.) számú határozata

Kompenzációs listák sorsolásáról


A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választására a következőképpen sorsolta ki a kompenzációs listák sorszámát:
1.) Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület
2.) Tiszavasváriért Közéleti Egyesület
3.) Magyar Szocialista Párt
4.) Jobbik Magyarországért Mozgalom

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 21-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Tiszavasvári Városában a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választására négy jelölő szervezet szerzett kompenzációs lista állítására jogosultságot, melyek nyilvántartásba-vétel iránti kérelmük sorrendjében az alábbiak: Magyar Szocialista Párt, Tiszavasváriért Közéleti Egyesület, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület jelölő szervezetek éltek a kompenzációs lista állításának lehetőségével, és a Választási Bizottság minden kérelmezett listát nyilvántartásba vett.

A Helyi Választási Bizottság a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A. §. (2) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében eljárva kisorsolta a kompenzációs listák sorszámát és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően hozta meg döntését.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. október 19.


Dr. Simon József
HVB elnök

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
57/2012. (X.19.) számú határozata

A Tiszavasváriért Közéleti Egyesület elnöke által - a 07. egyéni választókerületi szavazóhelyiség kijelöléssel kapcsolatban - benyújtott kifogás elbírálásáról

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 105/A. § (2) bekezdés d.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Kovács Tibor által, a 07. egyéni választókerületi szavazóhelyiség kijelölés - Dr. Rojkó László, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje használati jogára tekintettel – választási törvénybe ütközése kapcsán benyújtott kifogása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 21-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Kovács Tibor, 4440 Tiszavasvári, ...u. ... szám alatti lakos, mint a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület elnöke 2012. október 19. napján 11 óra 05 perckor kifogást nyújtott be a 07. egyéni választókerületi szavazóhelyiség kijelölés - Dr. Rojkó László, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje használati jogára tekintettel – választási törvénybe ütközése kapcsán az alábbiak szerint:

„A tiszavasvári 07. sz. Egyéni Választó Körzetben Dr. Rojkó László, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje által használt orvosi rendelőben került kialakításra a szavazókör, ami jogszabálysértő, mivel ellentétes a választási törvény 62. §. (1) bekezdésével, mely kimondja:

A szavazás ideje és helye
„62. § (1) A szavazóhelyiség nem lehet olyan épületben, amely a jelölt vagy a jelölőszervezet használatában van.”

Az eset alátámasztásául természetesen az orvosi rendelő használatát, ill. a szavazókör kialakítását igazoló hivatalos dokumentumokat jelölöm meg, ill. mindkét tény köztudomású, objektíven ellenőrizhető tény.
A fentiek alapján kérem, hogy az esetet a T. Választási Bizottság megvizsgálni szíveskedjen és új szavazókört kijelölni szíveskedjen!

Amennyiben az ügy vizsgálatára nem a T. Címnek van hatásköre vagy illetékessége, úgy kérem az ügy választási törvény szerinti áttételét az azzal rendelkező szervhez!”

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 10-11. §-ai szerint:
„10. § (1) A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb azonban ezerkétszáz választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. A helyi választási iroda vezetője minden év januárjában felülvizsgálja a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását. A szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője egyébként folyamatosan figyelemmel kíséri, és a szükséges intézkedéseket megteszi.
(2) A két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol azok a választópolgárok szavazhatnak, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza, illetőleg akik igazolással rendelkeznek. Ha a településen két vagy több választókerület van, a helyi választási iroda vezetője az általa kisorsolt választókerületbe tartozó szavazókört jelöl ki. A szavazókör kijelöléséről szóló döntést a választás kitűzését követő 5. napig az Országos Választási Bizottság internetes honlapján és a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
11. § A választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet település, választókerület és szavazókör határát, sorszámát, továbbá település elnevezését, utcanevet, házszámot és helyrajzi számot megváltoztatni.”

A Ve. 77. § (3) bekezdésében foglaltak szerint: „77. § (3) Ha a választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására nem az a választási bizottság jogosult, amelyhez azt benyújtották, a választási bizottság az ügyet - legkésőbb a beérkezését követő napon - átteszi az annak elbírálására jogosult választási bizottsághoz, amely köteles az ügyben eljárni.”

A Ve. 105/A. § (2) bekezdése konkrétan meghatározza a Helyi Választási Bizottság hatáskörét, mely jogszabályi rendelkezés nem tartalmazza a szavazókör kijelöléssel kapcsolatos hatáskört, tekintettel arra is, hogy az a Helyi Választási Iroda vezetőjének hatáskörébe utalt feladat a Ve. 10. §-a szerint.

A bizottság megállapította, hogy a kifogás elbírálására hatáskörrel nem rendelkezik.
Tájékoztatja a kifogás benyújtóját, hogy a szavazókör kijelölése fentiek alapján a Helyi Választási Iroda vezetőjének hatásköre, mivel azonban jelen esetben fentiek szerint a bizottságnak áttételre nincs lehetősége, úgy arról nem rendelkezik, mivel csak választási bizottságok közötti áttételre vonatkozó rendelkezést tartalmaz a Ve.
A HVI vezetője azonban tudomással bír a kifogás bejelentéséről.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

Fenti körülmények alapján a Választási Bizottság a Ve. 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, a kifogást elutasította.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 10-11. §-a, a 77. § (3) bekezdésére, a 105/A. § (2) bekezdésére, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve. 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.


Tiszavasvári, 2012. október 19.


Dr. Simon József
HVB elnökTISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
58/2012. (X.20.) számú határozata

A 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők, és polgármester időközi választására készült és jóváhagyott szavazólapok adattartalmának kijavításáról


A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság „a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők, és polgármester időközi választására készült szavazólapok adattartalmának jóváhagyásáról szóló 55/2012. (X.19.) számú határozatát hivatalból kijavítja az alábbiak szerint:

Eredeti szövegrész:

„A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők, és polgármester időközi választására készült alább felsorolt és a határozat mellékletében található szavazólapok adattartalmát

az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Polgármester választásra készült szavazólap adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.

Települési képviselők megválasztására készült:

1. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
2. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
3. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
4. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
5. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
6. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
7. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
8. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.”

Javított szövegrész:

„A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők, és polgármester időközi választására készült alább felsorolt és a határozat mellékletében található szavazólapok adattartalmát

az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Polgármester választásra készült szavazólap adattartalmát jóváhagyja azzal, hogy kéri feltüntetni a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület neve mellett annak rövidített nevét, vagyis a „SZEMpont” rövidítést, a jelölő szervezet kérelmének megfelelően.

Települési képviselők megválasztására készült:

1. számú választókerület szavazólap adattartalmát jóváhagyja azzal, hogy kéri feltüntetni a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület neve mellett annak rövidített nevét, vagyis a „SZEMpont” rövidítést, a jelölő szervezet kérelmének megfelelően.
2. számú választókerület szavazólap adattartalmát jóváhagyja azzal, hogy kéri feltüntetni a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület neve mellett annak rövidített nevét, vagyis a „SZEMpont” rövidítést, a jelölő szervezet kérelmének megfelelően.
3. számú választókerület szavazólap adattartalmát jóváhagyja azzal, hogy kéri feltüntetni a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület neve mellett annak rövidített nevét, vagyis a „SZEMpont” rövidítést, a jelölő szervezet kérelmének megfelelően.
4. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
5. számú választókerület szavazólap adattartalmát jóváhagyja azzal, hogy kéri feltüntetni a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület neve mellett annak rövidített nevét, vagyis a „SZEMpont” rövidítést, a jelölő szervezet kérelmének megfelelően.
6. számú választókerület szavazólap adattartalmát jóváhagyja azzal, hogy kéri feltüntetni a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület neve mellett annak rövidített nevét, vagyis a „SZEMpont” rövidítést, a jelölő szervezet kérelmének megfelelően.
7. számú választókerület szavazólapja adattartalmát változtatás nélkül jóváhagyja.
8. számú választókerület szavazólap adattartalmát jóváhagyja azzal, hogy kéri feltüntetni a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület neve mellett annak rövidített nevét, vagyis a „SZEMpont” rövidítést, a jelölő szervezet kérelmének megfelelően.”

A határozat ellen annak meghozatalától számított egy napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 21-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Tiszavasvári Városban 2012. október 28-án megtartásra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választására készült szavazólapok adattartalmát.

Megállapította, hogy az adattartalom helyes, a szavazólap-minta alapján elkészített szavazólap alkalmas a választáson való felhasználásra és elfogadta azt a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők, és polgármester időközi választására készült szavazólapok adattartalmának jóváhagyásáról szóló 55/2012. (X.19.) számú határozatával.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. ( a továbbiakban: Ve.) 96. § (4) bekezdése értelmében „Valamennyi szavazólapon a jelölő szervezet neve mellett a jelölő szervezet kérésére fel kell tüntetni annak rövidítését, jelképének, illetőleg jelvényének fekete-fehér színű lenyomatát.”
A Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület képviseletére jogosult Aleváné Siteri Éva a „P” lapon mely a jelölő szervezet bejelentésére szolgál kérte a szervezet neve mellett a rövidített név feltüntetését.
A Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület vonatkozásában így a felülvizsgálat érinti az alábbi szavazólapokat:
Polgármester választásra készült szavazólap adattartalmát.
1. számú választókerület szavazólapja adattartalmát.
2. számú választókerület szavazólapja adattartalmát.
3. számú választókerület szavazólapja adattartalmát.
5. számú választókerület szavazólapja adattartalmát.
6. számú választókerület szavazólapja adattartalmát.
8. számú választókerület szavazólapja adattartalmát.


A jelölő szervezet bejelentésére szolgáló „P” jelű nyomtatványon szereplő nyilatkozat adattartalma:
„A jelölő szervezet nevének rövidítése (SZAVAZÓLAPRA ÉS INTERNETRE KERÜL):
SZEMpont” ….”

A Ve. 29/B. § (3) bekezdése értelmében: „Ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás van, a választási bizottság a hibát kérelemre vagy hivatalból kijavíthatja. A számítási hibát tartalmazó határozat kijavítására csak akkor kerülhet sor, ha a számítási hiba kijavítása nem hat ki az ügy érdemére.”

Fentieknek megfelelően a bizottság a 2012. október 19. napján a szavazólap adattartamára vonatkozóan meghozott döntését saját hatáskörben, hivatalból kijavította a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően.

A választási bizottság tájékoztatja a fellebbezést benyújtót, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a fellebbezés benyújtót, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A választási bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés c.) pontjában, valamint a 29/B. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul. (A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidőt a Ve. 80.§ (3) bekezdése határozza meg.)


Tiszavasvári, 2012. október 20.

 

Dr. Simon József
HVB elnök

A Szavazólapok adattartalma


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
59/2012. (X.26.) számú határozata

A Magyar Szocialista Párt képviselője által benyújtott, a választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatos kifogás elbírálásáról

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 105/A. § (2) bekezdés d.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Tündik András, 4440 Tiszavasvári, ........ alatti lakos által, a Ráduly Zsolt - polgármesterjelölt ellen benyújtott, választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét és a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől, azaz Ráduly Zsolt polgármesterjelöltet felhívja a szalagplakát (molinó) azonnali, legkésőbb jelen határozat meghozatalának napján történő eltávolítására az arra vonatkozó engedély megérkezéséig.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 28-án 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.


INDOKOLÁS

Tündik András, 4440 Tiszavasvári, ........ alatti lakos kifogást nyújtott be Ráduly Zsolt polgármesterjelölt ellen az alábbiak szerint:

„2012. október 25-én bejelentést tettünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt részére, miszerint a Tiszavasváriban tartandó önkormányzati választáshoz kötődően a Tiszavasvári Kossuth u. 9. számú építmény előtt, a 36-os számú közlekedési út fölött Ráduly Zsolt polgármesterjelölt szalagplakátját (molinó) helyzeték el napokkal ezelőtt.

Ezt korábban a Magyar Szocialista Párt részére nem engedélyezték. Kérdésünkre a Magyar Közút Nonprofit Zrt ügyintézője 2012. október 25-én tájékoztatott , hogy ezzel kapcsolatos kérelem nem érkezett hozzájuk. Ugyanakkor a hatályos törvény az úttest fölötti kifeszítést nem teszi lehetővé. Véleményünk szerint a választási feltételek egyenlőtlensége alakul így ki, melynek alapján a választás kimenetele, tisztasága megkérdőjelezhető és kifogásolható.”

Fentiek alátámasztására Tündik András az alábbi tartalmú, a Magyar Közút Nonprofit Zrt részére megküldött levelet mellékelte:
„2012 október 28-án esedékes Tiszavasváriban tartandó önkormányzati választáshoz kötődően a Tiszavasvári Kossuth u. 9. számú építmény előtt, a 36-os számú közlekedési út fölött Ráduly Zsolt polgármesterjelölt (tel. száma: ….” „… szalagplakátját (molinó) helyezték el, 2012 október 22-én.

Ezt korábban nekünk nem engedélyezték. Kérdésünkre ügyintézőjük 2012. október 25-én tájékoztatott -, hogy ezzel kapcsolatos kérelem nem érkezett Önökhöz, ugyanakkor a hatályos törvény az úttest fölötti kifeszítést nem teszi lehetővé.

Kérjük a szalagplakát azonnali eltávolítását, mivel az baleseti forrás előidézője lehet, ugyanakkor a választási feltételek egyenlőtlensége alakul ki.”

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1)- (5) bekezdése értelmében:
„Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított 2 napon belül dönt.
(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
(3) Ha a választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására nem az a választási bizottság jogosult, amelyhez azt benyújtották, a választási bizottság az ügyet - legkésőbb a beérkezését követő napon - átteszi az annak elbírálására jogosult választási bizottsághoz, amely köteles az ügyben eljárni.
(4) A választási bizottság a (3) bekezdés szerinti hatáskörét a bizottság elnökére átruházhatja. Ha a választási bizottság, illetőleg a bizottság elnöke az ügyet nem teszi át más választási bizottsághoz, a választási bizottság köteles az ügyben eljárni.
(5) Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ha a kifogás áttételére kerül sor, a kifogás határidőben történt benyújtásának vizsgálatakor azt az időpontot kell figyelembe venni, amikor az első választási bizottsághoz beérkezett.”

78. § (1) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad
a) megállapítja a jogszabálysértés tényét,
b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,
c) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti.
(2) A szavazás megsemmisítését és megismételtetését nem zárja ki, ha a 73. § alapján a fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelenül eltelt, vagy a jogorvoslati eljárás már lezárult.
(3) Ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.

A Ve. 3. §-a értelmében: „A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,
b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása,
f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.”

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta.
A bejelentést 2012. október 25. napján tette meg Tündik András a Magyar Szocialista Párt nevében eljárásra jogosult.
A bejelentésnek fenti jogszabályhely alapján a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított kettő napon belül kell beérkeznie. A beadványból nem derül ki, hogy a molinó mikor került kihelyezésre, tény, hogy amennyiben a választási alapelvek sérelme megvalósul ezzel a cselekménnyel, úgy az elkövetés folyamatos.
A fenti tartalmú levélhez tértivevényt, illetve annak megküldését igazoló bárminemű dokumentumot, továbbá a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. által kiadott iratot – mely tartalmazza azt, hogy Ráduly Zsolt polgármester jelölt szalagplakátját engedély nélkül függesztették ki -, nem mellékelt a kifogás benyújtója.
A kifogás benyújtója a „választási feltételek egyenlőtlenségére” utal, konkrétan nem jelöli meg a Ve. 3.§ -ában meghatározott valamely alapelv megsértését, azonban a szóhasználat illetve a tartalom szerinti elbírálás alapján a Ve. 3.§ c) pontjában meghatározott (esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között) alapelv sérelmével azonosítható az idézett szövegrész.

A bizottság elnöke ismerteti a Nógrád Megyei Bíróság 1990-ben hozott 45. számú eseti döntését, mely a polgármesterek közötti esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos. Ebben az esetben a bíróság megismételtette a szavazást. A Bizottság véleménye szerint annak legkisebb esélyét is el kell kerülni, hogy a bíróság megismételtesse a szavazást. A formai és tartalmi hibák ellenére tehát a jogszabálysértés tényéről érdemben dönt, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés hozható.

A bizottság fentiek alapján megállapítja a Ve. 3.§ c) pontjában meghatározott (esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között) alapelv megsértését, melynek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint dönt és a kifogásnak helyt ad, a jogszabálysértő jogszabálysértéstől való eltiltástól egyidejűleg.

A választási bizottság tájékoztatja a fellebbezést benyújtót, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a fellebbezés benyújtót, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. fent hivatkozott jogszabályhelyeire való hivatkozással, a Ve. 105/A § (2) bekezdés d) pontjában megjelölt hatáskörében hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. október 26.

Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
60/2012. (X.28.) számú határozata

A Magera Tibor által a Jobbik Magyarországért Mozgalom ellen benyújtott kifogás elbírálásáról

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 105/A. § (2) bekezdés d.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Magera Tibor 4400 Nyíregyháza, Szalag utca 13. 4/15. szám alatti lakos által, a Jobbik Magyarországért Mozgalom ellen benyújtott, választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 30-án 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Magera Tibor 4400 Nyíregyháza, ... utca ..... szám alatti lakos kifogást nyújtott be Jobbik Magyarországért Mozgalom ellen az alábbiak szerint:

„Jelen beadvány mellékleteként 2012. október 28-án 08.32. perckor alulírott Mager Tibor „……” magyar állampolgár a következő bejelentést teszem. Véleményem szerint a melléklet videó tartalma alapján bizonyítást nyert, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom kampánycsend sértést követett el. Ezt a 77. paragrafusra hivatkozva állítom. Kérem a kifogás elbírálását.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1)- (5) bekezdése értelmében:
„Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított 2 napon belül dönt.
(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
(5) Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ha a kifogás áttételére kerül sor, a kifogás határidőben történt benyújtásának vizsgálatakor azt az időpontot kell figyelembe venni, amikor az első választási bizottsághoz beérkezett.”

A Ve. 78. § (3) bekezdése értelmében: „Ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.”

A Ve. 3. §-a értelmében: „A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,
b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása,
f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.”

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta.
A bejelentésnek fenti jogszabályhely alapján a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított kettő napon belül kell beérkeznie.
A bejelentést 2012. október 28. napján tette meg szóban, majd írásban megerősítve Magera Tibor a Jobbik Magyarországért Mozgalom ellen. A bizonyítékként benyújtott felvételt 2012. október 28. napján töltötték fel az adathordozóra.
A Bizottság megállapítja, hogy a bejelentő kérelme nem tartalmazta a jogszabálysértés megjelölését, mely a Ve. 77. § (2) bekezdés a) pontja értelmében kötelező eleme a kifogásnak.

A kérelem csak a Ve. 77. §-át jelöli meg hivatkozásul,a mely a kifogással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó jogszabályhely.

A bizottság a kifogást fentiek alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A választási bizottság tájékoztatja a fellebbezést benyújtót, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a fellebbezés benyújtót, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. fent hivatkozott jogszabályhelyeire való hivatkozással, a Ve. 105/A § (2) bekezdés d) pontjában megjelölt hatáskörében hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. október 28.

Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
61/2012. (X.28.) számú határozata

A Kovács Tibor által a Helyi Választási Iroda ellen benyújtott kifogás elbírálásáról

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 105/A. § (2) bekezdés d.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Kovács Tibor 4440 Tiszavasvári, Nép utca 3. szám alatti lakos által, a Helyi Választási Iroda ellen benyújtott, választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A kifogást elutasítja.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 30-án 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Kovács Tibor 4440 Tiszavasvári, ... utca.... szám alatti lakos kifogást nyújtott be – elektronikus úton - a Helyi Választási Iroda ellen az alábbiak szerint:

„Alulírott Kovács Tibor Tiszavasvári ... u....sz. alatti lakos a választási tv. 77.§. (1) bek. alapján az alábbi kifogást terjesztem elő:

A tiszavasvári 7. sz. egyéni választókerület 9. sz. szavazókörében Dr. Rojkó László, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje által használt orvosi rendelőben került kialakításra a szavazókör, ami jogszabálysértő volt. A HVI ennek megfelelően megváltoztatta a szavazókör helyét és címét, mely változást egy szóróanyag útján juttatott el a választópolgárokhoz, azonban nem kizárólag a szavazókör helyének és címének módosulását ismertetik a választópolgárok tájékoztatása érdekében, hanem több alkalommal név szerint említik dr. Rojkó László jelöltet, ezzel jogtalan előnyhöz juttatva őt a többi jelölttel szemben, hiszen egyoldalúan egyetlen jelöltet említenek név szerint, a szükséges és elégséges tájékoztató információkon felül is, szükségtelenül. Ezáltal sérül a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 3.§. c) pontja, mely kimondja:
A választási eljárás alapelvei
3. § A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,
b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása,
f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.

Az eset alátámasztásul mellékeljük a szórólap egy pédányát.
A fentiek alapján kérem, hogy az esetet a T. Választási Bizottság megvizsgálni szíveskedjen és az esetleges jogsértő állapotot megszüntetni szíveskedjen!”

Fentiek bizonyítására Kovács Tibor mellékletként szintén elektronikus úton – e-mail – csatolta a Helyi Választási Iroda vezetőjének 2012. október 20. napján kelt tájékoztatóját, mely a 9. számú szavazókör választópolgárainak van címezve.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1)- (5) bekezdése értelmében:
„Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított 2 napon belül dönt.
(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
(5) Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ha a kifogás áttételére kerül sor, a kifogás határidőben történt benyújtásának vizsgálatakor azt az időpontot kell figyelembe venni, amikor az első választási bizottsághoz beérkezett.”

A Ve. 78. § (3) bekezdésében foglaltak szerint: „Ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.”

A Ve. 3. §-a értelmében: „A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,
b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása,
f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.”

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta és az alábbiakat állapítja meg:
A bejelentést 2012. október 27. napján tette meg Kovács Tibor elektronikus úton. A HVI tájékoztatója 2012. október 20. napján kelt és 2012. október 24.-én került ki a város honlapjára és az érintett választópolgárokhoz. Ebben az esetben nem állapítható meg, hogy az utolsó választópolgár mikor kapta meg a tájékoztatást, így vélelmezi, hogy a kifogás benyújtására határidőben került sor.
A kérelem tartalmazza a Ve. 77. § (2) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemeket.

A bizottság megállapítja az ügyben - ismerve a körülményeket -, hogy a Helyi Választási Iroda vezetője hatáskörében járt el a Ve. 10. §-ában foglaltak szerint.
A Ve. 10. § (1) bekezdése alapján: „A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb azonban ezerkétszáz választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. A szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és a szükséges intézkedéseket megteszi.”

Fentieknek megfelelően a szükséges intézkedés keretében kaptak tájékoztatást a szavazókörben érintett választópolgárok, melynek keretében a bizottság véleménye szerint a Helyi Választási Irodának konkrétan és tényszerűen meg kellett indokolni azt, hogy miért kerül át a szavazókör másik címre. Másképpen ezt nem lehetett volna megindokolni, így a tájékoztatás a jogszabályoknak megfelelően történt.

A bizottság fentiek alapján megállapítja a Ve. 3.§ c) pontjában meghatározott (esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között) alapelv megsértésére nem került sor, így a rendelkező részben foglaltak szerint döntött és a kifogást elutasította.

A választási bizottság tájékoztatja a fellebbezést benyújtót, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a fellebbezés benyújtót, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. fent hivatkozott jogszabályhelyeire való hivatkozással, a Ve. 105/A § (2) bekezdés d) pontjában megjelölt hatáskörében hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. október 28.


Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
62/2012. (X.28.) számú határozata

Dr. Nagy Marianna a Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány elnöke által a Tiszavasvári Közéleti Egyesület ellen benyújtott kifogás elbírálásáról

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 105/A. § (2) bekezdés d.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva. Dr. Nagy Marianna a Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány elnöke (2220 Vecsés, .... u. ... sz..) által, a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület ellen benyújtott, választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 30-án 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Dr. Nagy Marianna a Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány elnöke (2220 Vecsés, ... u. ... sz.) a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület ellen nyújtott be kifogást az alábbiak szerint:

„Alulírott dr. Nagy Marianna, a Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány (MADA) elnöke (2220 Vecsés, ... u. ....sz.) az alábbiakat jelentem be a Helyi Választási Bizottság (HVI) részére.

A Tiszavasváriért Közéleti Egyesület (TKE) facebook oldalán az alábbi címen egy kép látható ezzel a felirattal: A fiatalok is segítenek!
http://www.facebook.com/#!/egyesulet.tiszavasvariertkozeleti?fref=ts”...
…”
A polgári törvénykönyv (Ptk.) szerint: gyermek az a személy, aki 18 életévét nem töltötte be. Kiskorú az a gyermek, aki még nem töltötte be a 18 életévét.
Munkaviszonyt – a Munka Törvénykönyve alapján – az létesíthet szülői beleegyezés nélkül, aki a 16. életévét betöltötte, de az iskolai szünet időtartama alatt foglalkoztatható az a 15. életévet betöltött tanuló is, aki tanulmányait általános iskolában, szakiskolában vagy középiskolában nappali rendszerű képzésben folytatja. 16 éven aluli gyermek esetén szükséges a törvényes képviselő, azaz a szülő hozzájárulása. 14 éves gyermek is foglalkoztatható, ha tagja valamelyik iskolaszövetkezetnek, ami egy furcsa képződmény a munkaerőpiacon. 14 éven aluli gyermekek foglalkoztatása tilos. …”
…”
Az életkori határok megszegése büntetési tétel.
A TKE a facebook bejegyzésében megerősítette, hogy a három „fiatalból” egy kiskorú.
Túl azon, hogy az ENSZ gyermekjogi egyezménye tiltja a gyermekmunkát, a magyar jogszabályok pedig egyértelműen meghatározzák annak feltételeit, úgy vélem, hogy a kiskorúak bevonása, illetve személyük felhasználása a kampányban nem elfogadható.
Tisztelt HVI!

Kérem bejelentésem mihamarabbi kivizsgálását annak érdekében, hogy a kiskorúak politikai kampányban való aktív közreműködése megszűnjön.”

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1)- (5) bekezdése értelmében:
„Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított 2 napon belül dönt.
(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
(5) Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ha a kifogás áttételére kerül sor, a kifogás határidőben történt benyújtásának vizsgálatakor azt az időpontot kell figyelembe venni, amikor az első választási bizottsághoz beérkezett.”

A Ve. 3. §-a értelmében: „A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,
b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása,
f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.”

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta.
A bejelentésnek fenti jogszabályhely alapján a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított kettő napon belül kell beérkeznie.
A bejelentést 2012. október 27. napján tette meg elektronikus úton – e-mailben - Dr. Nagy Marianna a Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány elnöke. A bizonyítékként benyújtott felvételről nem állapítható meg, mikor történt a jogszabálysértés.
Fentieken túl az sem bizonyított, hogy a képen látható személyek valóban foglalkoztatási jogviszonyban állnak-e a kifogással érintett Tiszavasváriért Közéleti Egyesülettel. Szintén nem látható - csak következtethető -, a képen látható személyek kezében lévő plakát tartalma sem.
A Bizottság megállapítja, hogy a bejelentő kérelme nem tartalmazta a jogszabálysértés megjelölését, mely a Ve. 77. § (2) bekezdés a) pontja értelmében kötelező eleme a kifogásnak. A jogszabálysértés bizonyítékai nem kellően alapozzák meg a jogszabálysértés tényét.

A bizottság a kifogást fentiek alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A választási bizottság tájékoztatja a fellebbezést benyújtót, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a fellebbezés benyújtót, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. fent hivatkozott jogszabályhelyeire való hivatkozással, a Ve. 105/A § (2) bekezdés d) pontjában megjelölt hatáskörében hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. október 28.

 

 

Dr. Simon József
HVB elnök

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
63/2012. (X. 29.) számú határozata

Tiszavasvári Város 1. számú választókerülete választási eredményéről
A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság, Tiszavasvári Város Önkormányzata települési képviselői megválasztása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása alkalmával a tiszavasvári 1. számú választókerületében a választópolgárok a választókerület települési képviselőjévé

Szőke Zoltán a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított képviselőjelöltet választották meg.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 31-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A 2012. október 28-ára kiírt időközi helyhatósági választásokon a tiszavasvári 1. számú választókerületben

1. Balogh Mária független,
2. Csóka Józsefné Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület,
3. Kiss Zsolt független,
4. Oláh Mihály Magyar Szocialista Párt,
5. Poczkodi Ferenc független,
6. Szabó Zoltánné Jobbik Magyarországért Mozgalom,
7. Szőke Zoltán Tiszavasváriért Közéleti Egyesület

által állított jelöltek indultak a települési képviselő választáson.

A Bizottság a beérkezett szavazóköri választási eredmények alapján az alábbiak szerint állapította meg a választás végeredményét:

1. Balogh Mária független 23 szavazat,
2. Csóka Józsefné Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület 44 szavazat,
3. Kiss Zsolt független 34 szavazat,
4. Oláh Mihály Magyar Szocialista Párt 87 szavazat,
5. Poczkodi Ferenc független 8 szavazat,
6. Szabó Zoltánné Jobbik Magyarországért Mozgalom 164 szavazat,
7. Szőke Zoltán Tiszavasváriért Közéleti Egyesület 278 szavazat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 14. §-a szerint „az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta”.

A választókerületi eredmény alapján (a 1. és 2. számú szavazatszámláló bizottságok eredményeinek összesítése alapján) a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a legtöbb érvényes szavazatot Szőke Zoltán a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított jelölt kapta, így a tiszavasvári 1. számú választókerület települési képviselőjének megválasztásra került.

A választási bizottság tájékoztatja a jelölteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a jelölteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A választási bizottság a határozatát a Választási eljárásról szóló tv. (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. október 29.


Dr. Simon József
HVB elnök
 


 TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
64/2012. (X. 29.) számú határozata

Tiszavasvári Város 2. számú választókerülete választási eredményéről
A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság, Tiszavasvári Város Önkormányzata települési képviselői megválasztása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása alkalmával a tiszavasvári 2. számú választókerületében a választópolgárok a választókerület települési képviselőjévé

Szabó Krisztián, a Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK) jelölő szervezet által állított képviselőjelöltet választották meg.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 31-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A 2012. október 28.-ára kiírt időközi helyhatósági választásokon a tiszavasvári 2. számú választókerületben

1. Aleváné Siteri Éva Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület,
2. Kovács György Tiszavasváriért Közéleti Egyesület,
3. Szabó Krisztián Jobbik Magyarországért Mozgalom,
4. Tündik András Magyar Szocialista Párt

által állított jelöltek indultak a települési képviselő választáson.

A Bizottság a beérkezett szavazóköri választási eredmények alapján az alábbiak szerint állapította meg a választás végeredményét:

1. Aleváné Siteri Éva Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület 17 szavazat,
2. Kovács György Tiszavasváriért Közéleti Egyesület 194 szavazat,
3. Szabó Krisztián Jobbik Magyarországért Mozgalom 238 szavazat,
4. Tündik András Magyar Szocialista Párt 89 szavazat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 14. §-a szerint „az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta”.

A választókerületi eredmény alapján a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a legtöbb érvényes szavazatot Szabó Krisztián a Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK) által állított jelölt kapta, így a tiszavasvári 2. számú választókerület települési képviselőjének megválasztásra került.

A választási bizottság tájékoztatja a jelölteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a jelölteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A választási bizottság a határozatát a Választási eljárásról szóló tv. (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. október 29.


Dr. Simon József
HVB elnök
 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
65/2012. (X. 29.) számú határozata

Tiszavasvári Város 3. számú választókerülete választási eredményéről
A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság, Tiszavasvári Város Önkormányzata települési képviselői megválasztása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2012. október 28-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása alkalmával a tiszavasvári 3. számú választókerületében a választópolgárok a választókerület települési képviselőjévé

Mészáros Lászlóné a Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK) által állított képviselőjelöltet választották meg.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 31-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A 2012. október 28.-ára kiírt időközi helyhatósági választásokon a tiszavasvári 3. számú választókerületben

1. Dancs Géza független,
2. Katona András Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület,
3. Mészáros Lászlóné Jobbik Magyarországért Mozgalom,
4. Ötvös János Sándor független,
5. Szabóné Váradi Marianna Magyar Szocialista Párt,
6. Szakolczai Attila Tiszavasváriért Közéleti Egyesület

által állított jelöltek indultak a települési képviselő választáson.

A Bizottság a beérkezett szavazóköri választási eredmények alapján az alábbiak szerint állapította meg a választás végeredményét:

1. Dancs Géza független 50 szavazat,
2. Katona András Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület 21 szavazat,
3. Mészáros Lászlóné Jobbik Magyarországért Mozgalom 199 szavazat,
4. Ötvös János Sándor független 52 szavazat,
5. Szabóné Váradi Marianna Magyar Szocialista Párt 56 szavazat,
6. Szakolczai Attila Tiszavasváriért Közéleti Egyesület 119 szavazat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 14. §-a szerint „az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta”.

A választókerületi eredmény alapján a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a legtöbb érvényes szavazatot Mészáros Lászlóné a Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK) által állított jelölt kapta, így a tiszavasvári 3. számú választókerület települési képviselőjének megválasztásra került.

A választási bizottság tájékoztatja a jelölteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a jelölteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A választási bizottság a határozatát a Választási eljárásról szóló tv. (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. október 29.


Dr. Simon József
HVB elnök

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
66/2012. (X. 29.) számú határozata

Tiszavasvári Város 4. számú választókerülete választási eredményéről
A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság, Tiszavasvári Város Önkormányzata települési képviselői megválasztása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása alkalmával a tiszavasvári 4. számú választókerületében a választópolgárok a választókerület települési képviselőjévé

Kovácsné Nagy Julianna a Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK) által állított képviselőjelöltet választották meg.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 31-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A 2012. október 28.-ára kiírt időközi helyhatósági választásokon a tiszavasvári 4. számú választókerületben

1. dr. Kodak István Zsolt független,
2. Kovácsné Nagy Julianna Jobbik Magyarországért Mozgalom,
3. Krusóczki Zsolt Tiszavasváriért Közéleti Egyesület,
4. Veress Lászlóné Magyar Szocialista Párt

által állított jelöltek indultak a települési képviselő választáson.

A Bizottság a beérkezett szavazóköri választási eredmények alapján az alábbiak szerint állapította meg a választás végeredményét:
1. dr. Kodak István Zsolt független 51 szavazat,
2. Kovácsné Nagy Julianna Jobbik Magyarországért Mozgalom 363 szavazat,
3. Krusóczki Zsolt Tiszavasváriért Közéleti Egyesület 195 szavazat,
4. Veress Lászlóné Magyar Szocialista Párt 80 szavazat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 14. §-a szerint „az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta”.

A választókerületi eredmény alapján a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a legtöbb érvényes szavazatot Kovácsné Nagy Julianna a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM (JOBBIK) által állított jelölt kapta, így a tiszavasvári 4. számú választókerület települési képviselőjének megválasztásra került.

A választási bizottság tájékoztatja a jelölteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a jelölteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A választási bizottság a határozatát a Választási eljárásról szóló tv. (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. október 29.


Dr. Simon József
HVB elnök

 


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
67/2012. (X. 29.) számú határozata

Tiszavasvári Város 5. számú választókerülete választási eredményéről
A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság, Tiszavasvári Város Önkormányzata települési képviselői megválasztása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása alkalmával a tiszavasvári 5. számú választókerületében a választópolgárok a választókerület települési képviselőjévé

Cselényi Judit a Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK) által állított képviselőjelöltet választották meg.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 31-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A 2012. október 28.-ára kiírt időközi helyhatósági választásokon a tiszavasvári 6. számú választókerületben

1. Cselényi Judit Jobbik Magyarországért Mozgalom,
2. Kovács István Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület,
3. Porkoláb Márta Magyar Szocialista Párt,
4. Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet Tiszavasváriért Közéleti Egyesület

által állított jelöltek indultak a települési képviselő választáson.

A Bizottság a beérkezett szavazóköri választási eredmények alapján az alábbiak szerint állapította meg a választás végeredményét:

1. Cselényi Judit Jobbik Magyarországért Mozgalom 284 szavazat,
2. Kovács István Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület 25 szavazat,
3. Porkoláb Márta Magyar Szocialista Párt 94 szavazat,
4. Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet Tiszavasváriért Közéleti Egyesület 228 szavazat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 14. §-a szerint „az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta”.

A választókerületi eredmény alapján a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a legtöbb érvényes szavazatot Cselényi Judit a Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK) jelölt kapta, így a tiszavasvári 5. számú választókerület települési képviselőjének megválasztásra került.

A választási bizottság tájékoztatja a jelölteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a jelölteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A választási bizottság a határozatát a Választási eljárásról szóló tv. (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. október 29.


Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
68/2012. (X. 29.) számú határozata

Tiszavasvári Város 6. számú választókerülete választási eredményéről
A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság, Tiszavasvári Város Önkormányzata települési képviselői megválasztása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása alkalmával a tiszavasvári 6. számú választókerületében a választópolgárok a választókerület települési képviselőjévé

Sipos Ibolya a Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK) által állított képviselőjelöltet választották meg.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 31-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A 2012. október 28.-ára kiírt időközi helyhatósági választásokon a tiszavasvári 6. számú választókerületben

1. Aleva István Budapesti- Pest Megyei SZEMpont Egyesület,
2. Kovács Attila független,
3. Markóczi Mária Magyar Szocialista Párt,
4. Nagy Bálint Tiszavasváriért Közéleti Egyesület,
5. Sipos Ibolya Jobbik Magyarországért Mozgalom

által állított jelöltek indultak a települési képviselő választáson.

A Bizottság a beérkezett szavazóköri választási eredmények alapján az alábbiak szerint állapította meg a választás végeredményét:

1. Aleva István Budapesti- Pest Megyei SZEMpont Egyesület 7 szavazat,
2. Kovács Attila független 42 szavazat,
3. Markóczi Mária Magyar Szocialista Párt 56 szavazat,
4. Nagy Bálint Tiszavasváriért Közéleti Egyesület 175 szavazat,
5. Sipos Ibolya Jobbik Magyarországért Mozgalom 247 szavazat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 14. §-a szerint „az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta”.

A választókerületi eredmény alapján a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a legtöbb érvényes szavazatot Sipos Ibolya a Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK) által állított jelölt kapta, így a tiszavasvári 6. számú választókerület települési képviselőjének megválasztásra került.

A választási bizottság tájékoztatja a jelölteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a jelölteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A választási bizottság a határozatát a Választási eljárásról szóló tv. (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. október 29.


Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
69/2012. (X. 29.) számú határozata

Tiszavasvári Város 7. számú választókerülete választási eredményéről
A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság, Tiszavasvári Város Önkormányzata települési képviselői megválasztása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása alkalmával a tiszavasvári 7. számú választókerületében a választópolgárok a választókerület települési képviselőjévé

Balázsi Csilla a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított képviselőjelöltet választották meg.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 31-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A 2012. október 28.-ára kiírt időközi helyhatósági választásokon a tiszavasvári 7. számú választókerületben

1. Balászi Csilla Tiszavasváriért Közéleti Egyesület,
2. dr. Rojkó László Jobbik Magyarországért Mozgalom,
3. Sajtos Józsefné Magyar Szocialista Párt,
4. Szurkos Imre Sándor független

jelöltek indultak a települési képviselő választáson.

A Bizottság a beérkezett szavazóköri választási eredmények alapján az alábbiak szerint állapította meg a választás végeredményét:

1. Balászi Csilla Tiszavasváriért Közéleti Egyesület 231 szavazat,
2. dr. Rojkó László Jobbik Magyarországért Mozgalom 229 szavazat,
3. Sajtos Józsefné Magyar Szocialista Párt 74 szavazat,
4. Szurkos Imre Sándor független 40 szavazat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 14. §-a szerint „az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta”.

A választókerületi eredmény alapján a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a legtöbb érvényes szavazatot Balázsi Csilla a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított kapta, így a tiszavasvári 7. számú választókerület települési képviselőjének megválasztásra került.

A választási bizottság tájékoztatja a jelölteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a jelölteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A választási bizottság a határozatát a Választási eljárásról szóló tv. (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. október 29.


Dr. Simon József
HVB elnök


 


 TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
70/2012. (X. 29.) számú határozata

Tiszavasvári Város 8. számú választókerülete választási eredményéről
A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság, Tiszavasvári Város Önkormányzata települési képviselői megválasztása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása alkalmával a tiszavasvári 8. számú választókerületében a választópolgárok a választókerület települési képviselőjévé

Balogh Sándor független képviselőjelöltet választották meg.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 31-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A 2012. október 28.-ára kiírt időközi helyhatósági választásokon a tiszavasvári 8. számú választókerületben

1. Balogh Sándor független,
2. dr. Erdélyi Iván Jobbik Magyarországért Mozgalom,
3. Molnár András Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület,
4. Susánszki László Magyar Szocialista Párt,
5. Szabó István Zoltán Tiszavasváriért Közéleti Egyesület,
6. Szabó Lajos független

által állított jelöltek indultak a települési képviselő választáson.

A Bizottság a beérkezett szavazóköri választási eredmények alapján az alábbiak szerint állapította meg a választás végeredményét:

1. Balogh Sándor független 251 szavazat,
2. dr. Erdélyi Iván Jobbik Magyarországért Mozgalom 118 szavazat,
3. Molnár András Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület 2 szavazat,
4. Susánszki László Magyar Szocialista Párt 49 szavazat,
5. Szabó István Zoltán Tiszavasváriért Közéleti Egyesület 113 szavazat,
6. Szabó Lajos független 55 szavazat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 14. §-a szerint „az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta”.

A választókerületi eredmény alapján a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a legtöbb érvényes szavazatot Balogh Sándor független jelölt kapta, így a tiszavasvári 8. számú választókerület települési képviselőjének megválasztásra került.

A választási bizottság tájékoztatja a jelölteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a jelölteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A választási bizottság a határozatát a Választási eljárásról szóló tv. (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. október 29.


Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
71/2012. (X. 29.) számú határozata

Tiszavasvári Város polgármester választásának választási eredményéről
A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármestere választásának eredménye tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása alkalmával a választópolgárok Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármesterévé

Dr. Fülöp Erik a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM által állított polgármester jelöltet választották meg.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 31-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A 2012. október 28.-ára kiírt időközi helyhatósági választásokon Tiszavasvári Városban Aleva István a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított jelölt, dr. Fülöp Erik Sándor a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított jelölt, Ráduly Zsolt a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított jelölt és Timári Istvánné a Magyar Szocialista Párt által állított jelöltek indultak a polgármester választáson.

A Bizottság a beérkezett szavazóköri választási eredmények alapján az alábbiak szerint állapította meg a választás végeredményét:

Aleva István a Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület által állított polgármester jelölt 116 szavazat,
dr. Fülöp Erik Sándor a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított polgármester jelölt 2411 szavazat,
Ráduly Zsolt a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított jelölt polgármester jelölt 1707 szavazat
Timári Istvánné a Magyar Szocialista Párt által állított polgármester jelölt 499 szavazat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bekezdése szerint „polgármester… … az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta”.

A szavazóköri eredmények összesítése után a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a legtöbb érvényes szavazatot dr. Fülöp Erik a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM által állított jelölt kapta, így Tiszavasvári Város Polgármesterének megválasztásra került.

A választási bizottság tájékoztatja az érdekelteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá az érdekelteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A választási bizottság a határozatát a Választási eljárásról szóló tv. (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. október 29.


Dr. Simon József
HVB elnökTISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
72/2012. (X.29.) számú határozata

A Timári Istvánné által Ráduly Zsolt polgármesterjelölt ellen benyújtott kifogás elbírálásáról

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 105/A. § (2) bekezdés d.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva. Timári Istvánné 4440 Tiszavasvári, Bessenyei utca 12. szám alatti lakos által, a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület polgármesterjelöltje Ráduly Zsolt ellen benyújtott, választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A kifogásnak helyt ad, és megállapítja a jogszabálysértés tényét.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 31-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

 

INDOKOLÁS

Timári Istvánné 4440 Tiszavasvári, ....... alatti lakos, a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület polgármesterjelöltje Ráduly Zsolt ellen kifogást nyújtott be 2012. október 28. napján 11 óra 50 perckor az alábbiak szerint:

„ Alulírott Timári Istvánné Tiszavasvári ......... alatti lakos a Választási Törvény 77.pont§ (1) bekezdése alapján az alábbi

Kifogást
terjesztem elő:

A mai napon 2012. október 28.-án 07.05.-08.00 között Tiszavasváriban és Széles út környékén a 8. számú választókerületben, kampánycsend sértést nyilvánvalóan megsértő tevékenységet dokumentáltunk. Roma származású választópolgárokat szervezetten szállítottak a szavazókör helyiségéhez, (fekete A4-es Audifrsz: IAH-745) minek előtt a beszállás helyszínén alkoholos italt fogyasztottak számukra. Miután észrevették, hogy felvételt készítünk egy alkoholos állapotban lévő személy kocsink elé állva megakadályozta elindulásunkat. A nevezett területen – Széles út, 6.45 perckor már láttuk Ráduly Zsolt polgármesterjelölt távozását fehér Citroen Típusú kocsijával, melyet későbbiekben videóra is vettünk. Ugyan csak választó személyek szállítását tapasztaltuk az 1. sz. választókerületben –szürke BMW-frsz: EOT-072, fekete Opel HIU-127.
A beszélgetésből és az eseménysor résztvevőitől szerzett információk szerint egyértelműen Ráduly Zsolt polgármesterjelölt akciójáról volt szó, melyet személyesen és támogató romák közreműködésével valósított meg. A melléklet, videóval készített videorészben dokumentálja a történteket, valamint a helyszínen tartózkodó, vélhetően a Jobbikhoz tartozó emberek is kamerával rögzítették az eseményeket.
Ezáltal véleményünk szerint sérül a Választási Eljárásról szóló 1997.évi C. tv. VI. fejezet 40; 41 § által kimondott kampánycsend sértés.
Mellékelve: 1 db DVD
A fenitek alapján kérem a tisztelt Választási Bizottságot a bizonyíték megvizsgálására, és szíveskedjen a jogsértést elbírálni.

A cselekmények észlelésekor azonnal értesítettük a Választási Bizottság egy tagját, aki az eseményekről személyesen is meggyőződött.”

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1)- (5) bekezdése értelmében:
„Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított 2 napon belül dönt.
(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
(5) Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ha a kifogás áttételére kerül sor, a kifogás határidőben történt benyújtásának vizsgálatakor azt az időpontot kell figyelembe venni, amikor az első választási bizottsághoz beérkezett.”

A Ve. 3. §-a értelmében: „A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,
b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása,
f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.”

A Ve. 78. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: „Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad
a) megállapítja a jogszabálysértés tényét,
b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,
c) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti.
(2) A szavazás megsemmisítését és megismételtetését nem zárja ki, ha a 73. § alapján a fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelenül eltelt, vagy a jogorvoslati eljárás már lezárult.
(3) Ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta.
A kifogás az 1., 2. számú szavazókört (1. számú egyéni választókerület) és a 10. számú szavazókört (8. számú egyéni választókerület) érinti.
A bejelentésnek fenti jogszabályhely alapján a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított kettő napon belül kell beérkeznie.
A bejelentést 2012. október 28. napján tette meg papír alapon Timári Istvánné.
A mellékelt DVD felvétel az eseményekből megállapíthatóan a választás napján készült, melyről a HVB helyszínre kiszálló két tagja is meggyőződött.
A bejelentés tartalmazza a Ve. 77. § (2) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemeket, így a kifogás megfelel a jogszabály által előírt tartalmi kritériumoknak. (jogszabálysértés megjelölése Ve. 40-41. §-a; jogszabálysértés bizonyítékai; kifogás benyújtójának, neve, címe)

A Helyi Választási Bizottság helyszínre kiszálló két tagjának megállapításai a HVB jegyzőkönyvben foglaltak alapján: (A Bizottság fenti két tagja, a 2012. október 28. napján reggel telefonon tett bejelentésre mentek ki a helyszínre, de kérték, hogy a bejelentést írásban is erősítsék meg. Mivel a bejelentés írásban is megtörtént, ezért kerül sor most annak tárgyalására a bizottság előtt.)
Csizmár Mária MSZP HVB delegált tag:
A Madách u. végén látták, hogy valaki pálinkát oszt, utána beszállítják azokat a kocsiba és viszik a szavazókörbe. Szervezetten vitték a kisebbséget szavazni. Tündik András mutatta, hogy mit vett fel a telefonján. Ráduly Zsolt is ott volt fehér autójával.
Elmondja, hogy meggyőződött fentiek valóságtartalmáról.
Dr. Diószegi Gábor a SZEMpont HVB delegálta tag:
„Elmondja, hogy Ő is elkísérte Csizmár Máriát a helyszínre, ahol egy fekete színű audit látott.
Tájékoztatja továbbá a bizottságot, hogy látott a helyszínen egy kb. 8 fős csoportosulást, akiktől megkérdezte, hogy szavazni jöttek-e. Erre Ők azt a választ adták, hogy nem, Ők a sajtótól vannak.
Időközben a fekete „audi” vissza érkezett a helyszínre, melyben 4 fő ült. Odament hozzájuk és tájékoztatta őket, hogy ez a szervezett szállítás, amelyet végeznek a választási eljárásról szóló törvénybe ütközik és hagyjanak fel ezzel.”

2012. október 29. napján a Tiszavasvári Rendőrkapitányság (Paronai János r. alezredes, rendőrkapitány) írásbeli tájékoztatással élt a Helyi Választási Bizottság elnöke felé, mely tájékoztató a választás napján történt szervezett szállítással kapcsolatos feljelentéseket tartalmazott. Döntésében tekintettel volt arra, hogy a Helyi Választási Bizottsághoz továbbított feljelentések alapján az illetékes nyomozóhatóság büntetőeljárást indított.
A bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességében értékelve, a beadványokban megjelölt tanúk meghallgatásával akként értékelte, hogy a szervezett szállítás a választás napján megvalósult. Bizonyítékként értékelte továbbá a jogsértés megállapítása kérdésében az érintett választókerületben nyilvánvaló nagyarányú részvételt. A 2012. október 28. napján a Helyi Választási Bizottsághoz érkezett kifogások mind a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület polgármesterjelöltjével kapcsolatban érkeztek, azonban egyik bizonyíték sem támasztja alá minden kétséget kizáróan azt, hogy a jogsértést a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület polgármesterjelöltje valósította meg.
Fentiekre tekintettel a bizottság bizonyítottnak látja a jogszabálysértés tényét, azonban személyi felelősséget a kérdésben a rendelkezésre álló bizonyítékok közvetettsége okán nem tud megállapítani, így a „jogszabálysértéstől eltiltás” döntési elemtől eltekint.

A bizottság fentiek alapján a kifogásnak helyt adott és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A választási bizottság tájékoztatja a fellebbezést benyújtót, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a fellebbezés benyújtót, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. fent hivatkozott jogszabályhelyeire való hivatkozással, a Ve. 105/A § (2) bekezdés d) pontjában megjelölt hatáskörében hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. október 29.


Dr. Simon József
HVB elnökTISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
73/2012. (X.29.) számú határozata

Az 1. számú egyéni választókerület (1., 2. szavazókör) 2012. október 28. napjára kitűzött időközi egyéni választókerületi képviselő és polgármester választás eredményének megsemmisítéséről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 105/A. § (2) bekezdés f) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény megállapítása miatt meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

Az 1. számú egyéni választókerület (1., 2. szavazókör) 2012. október 28. napjára kitűzött időközi egyéni választókerületi képviselő és polgármester választás eredményét megsemmisíti.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 31-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.


INDOKOLÁS


A Helyi Választási Bizottsághoz 2012. október 28. napján kifogás érkezett (Timári Istvánné, és Dr. Fülöp Erik Sándor részéről), amely az 1., 2. számú szavazókört (1. számú egyéni választókerület) érinti. A kifogásban foglaltak szerint a megjelölt szavazókörökben választási kampánycsend megsértése valósult meg, a választópolgárok szavazókörökbe történő szervezett személyszállítása miatt.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A (2) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint: „A helyi választási bizottság megsemmisíti a polgármester-, illetőleg a képviselő-választás eredményét, ha olyan törvénysértést állapít meg, amely azt érdemben befolyásolta.”

A Választási Bizottság döntését az alábbiak figyelembe vételével hozta meg:
A Timári Istvánné és Dr. Fülöp Erik Sándor által benyújtott kifogások és az azok melléleteként bizonyítékként benyújtott videofelvételek.

A DVD felvételek az eseményekből megállapíthatóan a választás napján készültek, melyről az egyik kifogás kapcsán a HVB helyszínre kiszálló két tagja is meggyőződött.

A Helyi Választási Bizottság helyszínre kiszálló két tagjának megállapításai a HVB jegyzőkönyvben foglaltak alapján: (A Bizottság fenti két tagja, a 2012. október 28. napján reggel telefonon tett bejelentésre mentek ki a helyszínre, de kérték, hogy a bejelentést írásban is erősítsék meg. Mivel a bejelentés írásban is megtörtént, ezért kerül sor most annak tárgyalására a bizottság előtt.)
Csizmár Mária MSZP HVB delegált tag:
A Madách u. végén látták, hogy valaki pálinkát oszt, utána beszállítják azokat a kocsiba és viszik a szavazókörbe. Szervezetten vitték a kisebbséget szavazni. Tündik András mutatta, hogy mit vett fel a telefonján. Ráduly Zsolt is ott volt fehér autójával.
Elmondja, hogy meggyőződött fentiek valóságtartalmáról.
Dr. Diószegi Gábor a SZEMpont HVB delegálta tag:
„Elmondja, hogy Ő is elkísérte Csizmár Máriát a helyszínre, ahol egy fekete színű audit látott.
Tájékoztatja továbbá a bizottságot, hogy látott a helyszínen egy kb. 8 fős csoportosulást, akiktől megkérdezte, hogy szavazni jöttek-e. Erre Ők azt a választ adták, hogy nem, Ők a sajtótól vannak.
Időközben a fekete „audi” vissza érkezett a helyszínre, melyben 4 fő ült. Odament hozzájuk és tájékoztatta őket, hogy ez a szervezett szállítás, amelyet végeznek a választási eljárásról szóló törvénybe ütközik és hagyjanak fel ezzel.”

2012. október 29. napján a Tiszavasvári Rendőrkapitányság (Paronai János r. alezredes, rendőrkapitány) írásbeli tájékoztatással élt a Helyi Választási Bizottság elnöke felé, mely tájékoztató a választás napján történt szervezett szállítással kapcsolatos feljelentéseket tartalmazott. Döntésében tekintettel volt arra, hogy a Helyi Választási Bizottsághoz továbbított feljelentések alapján az illetékes nyomozóhatóság büntetőeljárást indított.
A bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességében értékelve, a beadványokban megjelölt tanúk meghallgatásával akként értékelte, hogy a szervezett szállítás a választás napján megvalósult. Bizonyítékként értékelte továbbá a jogsértés megállapítása kérdésében az érintett választókerületben nyilvánvaló nagyarányú részvételt. A 2012. október 28. napján a Helyi Választási Bizottsághoz érkezett kifogások mind a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület polgármesterjelöltjével kapcsolatban érkeztek, azonban egyik bizonyíték sem támasztja alá minden kétséget kizáróan azt, hogy a jogsértést a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület polgármesterjelöltje valósította meg.
Fentiekre tekintettel a bizottság bizonyítottnak látja a jogszabálysértés tényét, azonban személyi felelősséget a kérdésben a rendelkezésre álló bizonyítékok közvetettsége okán nem tud megállapítani, így hivatalból arról dönt, hogy az 1. számú egyéni választókerület (1., 2. szavazókör) 2012. október 28. napjára kitűzött időközi egyéni választókerületi képviselő és polgármester választás eredményét megsemmisíti .

A bizottság fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A választási bizottság tájékoztatja a fellebbezést benyújtót, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a fellebbezés benyújtót, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. fent hivatkozott jogszabályhelyeire való hivatkozással, a Ve. 105/A § (2) bekezdés d) pontjában megjelölt hatáskörében hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul.

Tiszavasvári, 2012. október 29.


Dr. Simon József
HVB elnök


  TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
74/2012. (X.29.) számú határozata

A Dr. Fülöp Erik Sándor által Ráduly Zsolt polgármesterjelölt ellen benyújtott kifogás elbírálásáról és a 8. számú egyéni választókerület (10. szavazókör) 2012. október 28. napjára kitűzött időközi egyéni választókerületi képviselő és polgármester választás eredményének megsemmisítéséről

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 105/A. § (2) bekezdés d.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva. Dr. Fülöp Erik Sándor 4440 Tiszavasvári, …….. szám alatti lakos által, a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület polgármesterjelöltje Ráduly Zsolt ellen benyújtott, választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A kifogásnak helyt ad, és megállapítja a jogszabálysértés tényét, egyidejűleg a 8. számú egyéni választókerület (10. szavazókör) 2012. október 28. napjára kitűzött időközi egyéni választókerületi képviselő és polgármester választás eredményét megsemmisíti.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. október 31-án 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Dr. Fülöp Erik Sándor 4440 Tiszavasvári, ……. szám alatti lakos, a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület polgármesterjelöltje Ráduly Zsolt ellen kifogást nyújtott be 2012. október 28. napján 17 óra 30 perckor az alábbiak szerint:

„A kifogás tartalma:
K I F O G Á S

A 2012. évi időközi önkormányzati választási eljárás során elkövetett jogsértés miatt


Tisztelt Helyi Választási Bizottság!


Alulírott Dr. Fülöp Erik Sándor (lakcím: 4440 Tiszavasvári…….) ezúton a választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdése alapján az alábbi


k i f o g á s s a l


fordulok a Tisztelt Területi Választási Bizottsághoz:

2012. október 28-án több szemtanú bejelentése alapján tudomásomra jutott, hogy Tiszavasvári városban az egyik polgármester jelölt, Ráduly Zsolt (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség) a saját, Citroen Xsara Picasso típusú, fehér színű, …….. forgalmi jelzésű gépkocsiján szállította a cigány származású szavazókat a Gépállomás utca, Madách utca, Katona József utca területéről a 10. szavazókörbe. Az esetről videó felvételekkel is rendelkezünk.

A Ve. 3. § (a) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket: a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása

Ez a fenti cselekmény véleményem szerint sérti a választási eljárásról szóló törvény 3. § a) d) pontja szerinti alapelveit. A választási eljárás szabályainak alkalmazása során ugyanis a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket:

a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,
d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás.”

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, amelyeket jelen kifogáshoz mellékelek, kérem a Tisztelt Helyi Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogsértést, a fent nevezett személyt szólítsa fel a jogsértés abbahagyására, valamint a Ve. 78.§ 1) bekezdésének c) pontja alapján a megjelölt körzetben a választási eljárást ismételtesse meg.


Bizonyítékként meghivatkozzuk a választókörökben készült jegyzőkönyveket. Amennyiben a felvételeken szereplő időpontokban a szavazáson megjelentek száma magasabb, vagy kiugróan magas a többi időponthoz képest, úgy álláspontunk szerint a bejelentett személy cselekménye nagymértékben befolyásolta a szavazás eredményét – az eredménytől függetlenül. Jelen kifogásomhoz mellékelem a jogsértésekről készült felvételeket, valamint a tanúk elérhetőségét.

Tanúk: Ráczné Mészáros Ágnes (….. alatti lakos), Rácz Zsolt (….. alatti lakos), Dr. Mező Balázs, valamint a barikad.hu stábja.”

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1)- (5) bekezdése értelmében:
„Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított 2 napon belül dönt.
(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
(5) Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ha a kifogás áttételére kerül sor, a kifogás határidőben történt benyújtásának vizsgálatakor azt az időpontot kell figyelembe venni, amikor az első választási bizottsághoz beérkezett.”

A Ve. 3. §-a értelmében: „A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,
b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása,
f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.”

A Ve. 78. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: „Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad
a) megállapítja a jogszabálysértés tényét,
b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,
c) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti.
(2) A szavazás megsemmisítését és megismételtetését nem zárja ki, ha a 73. § alapján a fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelenül eltelt, vagy a jogorvoslati eljárás már lezárult.
(3) Ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.

A Ve. 105/A § (2) bekezdés f) pontja alapján a bizottság megsemmisíti a polgármester-, illetőleg a képviselő- választás eredményét, ha olyan törvénysértést állapít meg, amely azt érdemben befolyásolta.”

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta.
A kifogás a 10. számú szavazókört (8. számú egyéni választókerület) érinti.
A bejelentésnek fenti jogszabályhely alapján a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított kettő napon belül kell beérkeznie.
A bejelentést 2012. október 28. napján tette meg papír alapon Dr. Fülöp Erik Sándor.
A melléklet DVD felvétel az eseményekből megállapíthatóan a választás napján készült.
A bejelentés tartalmazza a Ve. 77. § (2) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemeket, így a kifogás megfelel a jogszabály által előírt tartalmi kritériumoknak. (jogszabálysértés megjelölése Ve. 3. § a) pontja; jogszabálysértés bizonyítékai; kifogás benyújtójának, neve, címe, e-mail címe, telefonszáma)

Fentieken kívül, tekintettel arra, hogy 2012. október 29. napján a Tiszavasvári Rendőrkapitányság (Paronai János r. alezredes, rendőrkapitány) írásbeli tájékoztatással élt a Helyi Választási Bizottság elnöke felé, mely tájékoztató a választás napján történt szervezett szállítással kapcsolatos feljelentéseket tartalmazott, a bizottság egyidejűleg megvizsgálta a kifogásban is szereplő azon kérést, hogy a jogszabálysértés olyan súlyúnak minősül-e, amely mérték megalapozza a választókerület eredményének megsemmisítését. Döntésében tekintettel volt arra, hogy a Helyi Választási Bizottsághoz továbbított feljelentések alapján az illetékes nyomozóhatóság büntetőeljárást indított.
A bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességében értékelve, a beadványokban megjelölt – a Timári Istvánné azonos tartalmú kifogásával kapcsolatban meghallgatott - tanúk által elmondottak alapján úgy értékelte, hogy a szervezett szállítás a választás napján megvalósult. Bizonyítékként értékelte továbbá a jogsértés megállapítása kérdésében az érintett választókerületben nyilvánvaló nagyarányú részvételt. A 2012. október 28. napján a Helyi Választási Bizottsághoz érkezett kifogások mind a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület polgármesterjelöltjével kapcsolatban érkeztek, azonban egyik bizonyíték sem támasztja alá minden kétséget kizáróan azt, hogy a jogsértést a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület polgármesterjelöltje valósította meg.
Fentiekre tekintettel a bizottság bizonyítottnak látja a jogszabálysértés tényét, azonban személyi felelősséget a kérdésben a rendelkezésre álló bizonyítékok közvetettsége okán nem tud megállapítani, így hivatalból arról dönt, hogy a 8. számú egyéni választókerület (10. szavazókör) 2012. október 28. napjára kitűzött időközi egyéni választókerületi képviselő és polgármester választás eredményét megsemmisíti.

A bizottság fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A választási bizottság tájékoztatja a fellebbezést benyújtót, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a fellebbezés benyújtót, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. fent hivatkozott jogszabályhelyeire való hivatkozással, a Ve. 105/A § (2) bekezdés d) pontjában megjelölt hatáskörében hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul.


Tiszavasvári, 2012. október 29.


Dr. Simon József
HVB elnök


TISZAVASVÁRI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
75/2012. (XI. 5.) számú határozata

2012. október 28.-ára kiírt egyéni választókerületi képviselők és polgármester időközi választásán a kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselőkről
A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság, Tiszavasvári Város Önkormányzata települési képviselői megválasztása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választása alkalmával Tiszavasvári Városban állított kompenzációs listákról az alább felsorolt képviselőjelöltek váltak települési képviselővé:

Ráduly Zsolt a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított kompenzációs listáról,
Tündik András a Magyar Szocialista Párt (MSZP) által állított kompenzációs listáról,
Szabó Zoltánné a Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK) által állított kompenzációs listáról.

A határozat ellen annak meghozatalától számított kettő napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottságnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. november 7-én 16.00 óráig a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. E határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A 2012. október 28.-ára kiírt időközi helyhatósági választásokon Tiszavasvári Városban az alábbi jelölő szervezetek állítottak kompenzációs listát:

- Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület (SZEMpont),
- Tiszavasváriért Közéleti Egyesület,
- Magyar Szocialista Párt (MSZP),
- Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK)

A Bizottság a beérkezett választókerületi választási eredmények alapján megállapította, hogy a jelölő szervezetek az alábbi számú töredékszavazatok alapján kaptak mandátumot

- Budapesti-Pest Megyei SZEMpont Egyesület (SZEMpont) 116 szavazat,
- Tiszavasváriért Közéleti Egyesület 1024 szavazat,
- Magyar Szocialista Párt (MSZP) 585 szavazat,
- Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK) 511 szavazat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 15. § (1) és (2) bekezdései alapján:
„a kompenzációs lista …… a választókerületben összesített töredékszavazatok arányában kap mandátumot…”.;
„Töredékszavazatnak minősül az egyéni választókerületekben a jelölő szervezet jelöltjére leadott minden olyan szavazat, amellyel nem szereztek mandátumot.”
A 15. § (4) bekezdése meghatározza a kompenzációs listáról történő mandátumszerzés módját:
„A kompenzációs mandátum számítás módja:
a) Össze kell állítani egy táblázatot, amelyben minden lista neve alatt képezni kell egy számoszlopot. A számoszlop első száma az adott lista szavazatainak száma. A számoszlop következő számai az adott lista szavazatainak száma elosztva hárommal, öttel, héttel, rendre az új osztó az előző osztó kettővel megnövelt értéke.
b) Meg kell keresni a táblázatban előforduló legnagyobb számot, és amelyik lista számoszlopában találjuk meg azt, az a lista kap egy mandátumot. Ezt követően meg kell keresni a következő legnagyobb számot. Amelyik lista oszlopában találjuk, az a lista kap egy mandátumot. Ezt az eljárást kell folytatni mindaddig, míg kiosztásra kerül az összes mandátum.
c) Ha a táblázatban előforduló legnagyobb szám keresésekor egyenlő legnagyobb számok vannak, akkor az a lista kap mandátumot, amelyik addig még nem szerzett mandátumot, vagy amelyik kevesebb mandátumot kapott, végezetül, amelyik a listasorsolásnál kisebb sorszámot kapott.”

Fentiek alapján a Tiszavasvári Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak alapján megállapítja, hogy a 2012. október 28.-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választása alkalmával Tiszavasvári Városban állított kompenzációs listákról az alább felsorolt képviselőjelöltek váltak települési képviselővé:

Ráduly Zsolt a Tiszavasváriért Közéleti Egyesület által állított kompenzációs listáról,
Tündik András a Magyar Szocialista Párt (MSZP) által állított kompenzációs listáról,
Szabó Zoltánné a Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK) által állított kompenzációs listáról.
A települési szinten összesített kompenzációs szavazatok 5 %-át (112 db töredékszavazat) valamennyi jelölő szervezet elérte.
A rendelkező részben foglaltak pedig a 4 jelölő szervezet vonatkozásában a kompenzációs mandátum számítási módját meghatározó, fent hivatkozott jogszabályhely alapján kerültek megállapításra.

Ugyanezen törvény 16. §. (1) bekezdése kimondja, hogy „a kompenzációs listáról a jelöltek a bejelentés sorrendjében kapnak mandátumot…”.
A 16. § (2) bekezdése értelmében: „Ha a kompenzációs lista jelöltjét polgármesternek, vagy az egyéni választókerületben képviselőnek választották, a kompenzációs listáról törölni kell, és helyébe a listán következő jelölt lép.”

Tekintettel arra, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított lista 1. számú jelöltjét Sipos Ibolyát képviselőnek választották, így a Bizottság törölte őt a kompenzációs listáról és helyébe - a rendelkező részben foglaltak szerint - a listán következő jelölt: Szabó Zoltánné lép.

A Magyar Szocialista Párt által állított lista 1. számú jelöltje Timári Istvánné nyilatkozatában lemondott listán szerzett mandátumáról, így helyébe a sorrendben utána következő jelölt Tündik András lép.

Fenti jogszabályhelyek alapján a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A választási bizottság tájékoztatja a jelölő szervezeteket, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a jelölteket, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

A választási bizottság a határozatát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 15.§-16.§-ai, a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h.) pontjában biztosított jogkörében eljárva hozta meg, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-ain alapul.”

 

Tiszavasvári, 2012. november 5.


Dr. Simon József
HVB elnök

  

Advertisement