Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

2015. évi határozatok Nyomtatás

- 1 /2015. (I.22.) Kt. sz. határozata a Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi szakmai beszámolójáról

- 2/2015. (I.22.) Kt. sz. határozata A Városi Könyvtár szakértői vizsgálatához szükséges fenntartói nyilatkozat megadásáról

- 3/2015. (I.22.) Kt. sz. határozata a Vasvári Pál Múzeum 2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámolója

- 4/2015. (I. 22.) Kt. számú határozata Tájékoztató a Városi Piac 2014. évi üzemeltetéséről

- 5/2015.(I.22.) Kt. számú határozata A helyi közutak síktalanítása tárgyában kötendő megállapodás módosításáról

- 6/2015. (I. 22.) Kt. számú határozata a 2014. évi közmunka programok jóváhagyásáról

- 7/2015. (I.22.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 8/2015. (I.22.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

- 9/2015. (I.22.) Kt. számú határozata a gyári lakótelepen megvalósult játszótér többletköltségeinek önkormányzat által történő megtérítéséről

- 10/2015. (I.22.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról

- 11/2015. (I.22.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról

- 12/2015. (I.22.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Városháza felújítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 13/2015. (I.22.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Városi Kincstár felújítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 14/2015. (I.22.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Zeneiskola felújítása, koncertterem kialakítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 15/2015. (I.22.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Szabadidőpark és teniszpálya kialakítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 16/2015. (II.12.) Kt. számú határozata A Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez biztosított 2015. évi támogatás megállapításáról

- 17/2015. (II.12.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2014. évben végzett tevékenységéről

- 18/2015. (II.12.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Sportegyesület 2014. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról

- 19/2015. (II.12.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Városi Televízió 2014. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról

- 20/2015. (II.12.) Kt. számú határozata a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról

- 21/2015. (II.12.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 22/2015. (II.12.) Kt. számú határozata dr. Sveda Brigitta gyermekorvossal kötendő előszerződésről

- 23/2015. (II.12.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári II. sz. gyermekorvosi praxis betöltetlenné válásáról

- 24/2015. (II.12.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület bizottságainak létrehozásáról

- 25/2015. (II.12.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Mezei Ernő által kezdeményezett teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról

- 26/2015. (II.12.) Kt. számú határozata Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2015-2018 évekre vonatkozóan

- 27/2015. (II.12.) Kt. számú határozata a Vasvári Hírmondó 2014. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról

- 28/2015. (II.12.) Kt. sz. határozata a TISZEK 2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló

- 29/2015.(II.12.) Kt. sz. határozata A polgármester 2015. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

- 30/2015. (II.12.) Kt. számú határozata A támogató szolgáltatásra vonatkozó finanszírozási szerződés jóváhagyásáról

- 31/2015. (II. 12.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A gyermekek átmeneti elhelyezésének biztosítására vonatkozó szerződés megkötése Rakamaz Város Önkormányzatával”

- 32/2015. (II.12.) Kt. számú határozata A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás módosítás jóváhagyásáról

- 33/2015. (III.05.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Városháza felújítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 34/2015. (III.05.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Városi Kincstár felújítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 35/2015. (III.05.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Zeneiskola felújítása, koncertterem kialakítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 36/2015. (III.05.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Szabadidőpark és teniszpálya kialakítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 37/2015. (III. 5.) Kt. számú határozata A TISZEK szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése időbeli hatályának meghosszabbításához szükséges szakmai terv jóváhagyásáról

- 38/2015. (III.5.) Kt. számú határozata a helyi önkormányzat 2015. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről

- 39/2015. (III.5.) Kt. számú határozata a helyi önkormányzat 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről

- 40/2015. (III.05.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról

- 41/2015. (III.26.) Kt. számú határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

- 42/2015. (III.26.) Kt. számú határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 2014. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról

- 43/2015. (III.26.) Kt. számú határozata A TIVA-SZOLG Kft. jövőbeli működéséről (amely a TIVA-Szolg. Kft. taggyűlése vonatkozásában a 1/2015.(III.26.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 44/2015. (III.26.) Kt. sz. határozata a Wesselényi úton lévő közkút üzembe helyezéséről

- 45/2015. (III.26.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Középiskola igazgatójának fóliasátor áthelyezésével kapcsolatos kérelméről

- 46/2015. (III.26.) Kt. számú határozata A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola beszámolója a tiszavasvári óvoda 2014. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

- 47/2015. (III.26.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Sport Klub TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulásról

- 48/2015. (III.26.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Bölcsőde érdekképviseleti fóruma fenntartói tagjának kijelöléséről

- 49/2015. (III.26.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 50/2015.(III.26.) Kt. számú határozata Az önkormányzat költségvetési pozícióit javító bevételnövelő és/vagy kiadáscsökkentő lehetőségeinek vizsgálatáról

- 51/2015. (III.26.) Kt. számú határozata a Védőnői Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

- 52/2015. (III.26.) Kt. sz.határozata a A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi beszámolójáról

- 53/2015. (III.26.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

- 54/2015. (III.26.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi munkatervéről

- 55/2015. (III.26.) Kt. számú határozata a TISZEK alapító okiratának módosításáról

- 56/2015. (III.26.) Kt. számú határozata A Városi Kincstár 2014. évi szakmai munkájáról

- 57/2015.(III.26.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 58/2015.(III.26.) Kt. számú határozata (amely az 1/2015.(III.26.) számú alapítói határozatnak minősül) A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2015. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

- 59/2015.(III.26.) Kt. számú határozata (amely a 2/2015.(III.26.) számú alapítói határozatnak minősül) A TIVA-Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft. 2015. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

- 60/2015.(III.26.) Kt. számú határozata (amely az 1/2015.(III.26.) számú alapítói határozatnak minősül) A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

- 61/2015. (III.26.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Közlekedési Koncepciójának felülvizsgálatáról

- 62/2015. (III.26.) Kt. számú határozata Az Ifjúság utca egyirányúsításáról

- 63/2015. (III.26.) Kt. számú Határozata A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozásról

- 64/2015. (III.26.) Kt. számú határozata Települési Értéktár létrehozásáról

- 65/2015. (III.26.) Kt. számú határozata Mozgókonyha vagyonkezelési jogának átadásáról

- 66/2015. (III.26.) Kt. számú határozata a konténeres hulladékszállításra vonatkozó szerződés felülvizsgálatáról

- 67/2015. (III.26.) Kt. számú A tiszavasvári rekultivált hulladéklerakóra vonatkozó átadás-átvételi megállapodás jóváhagyásáról

- 68/2015.(III.26.) Kt. számú határozata Képviselők részére munkavégzésükhöz szükséges informatikai eszközök biztosításáról

- 69/2015. (III.26.) Kt. számú A tiszavasvári 044/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan más célú hasznosításáról

- 70/2015. (III.26.) Kt. számú határozata Rigacs János tiszavasvári 0707/29 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vásárlására vonatkozó kérelméről

- 71/2015 (III. 26.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi éves ellenőrzési tervének módosításáról

- 72/2015. (III.26.) Kt. számú határozata a szabadtéri tűzgyújtás helyi rendeleti szabályozásának felülvizsgálatáról

- 73/2015. (III.26.) Kt. számú határozata A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztása

- 74/2015. (IV.9.) Kt. számú határozata a Vasvári Pál Múzeum szakmai támogatásának (Kubinyi Ágoston Program ) megpályázásáról

- 75/2015. (IV.9.) Kt. számú határozata a Vasvári Pál Múzeum szakmai támogatásának (Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása ) megpályázásáról

- 76/2015. (IV.9.) Kt. sz.határozata A Vasvári Pál Múzeumra tekintettel beadandó pályázatokhoz szükséges fenntartói nyilatkozatok megadásáról

- 77/2015. (IV.9.) Kt. számú határozata a konténeres hulladékszállításra vonatkozó szerződés felülvizsgálatáról

- 78/2015. (IV.9.) Kt. számú határozata Közterületek elnevezésére irányuló törvényességi felhívásról

- 79/2015. (IV.9.) Kt. számú határozata Közútkezelői hozzájárulásról

- 80/2015. (IV.9.) Kt. számú határozata Közútkezelői hozzájárulásról

- 81/2015. (IV.9.) Kt. számú határozata Közútkezelői hozzájárulásról

- 82/2015. (IV.13.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Zeneiskola felújítása, koncertterem kialakítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 83/2015. (IV.13.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Városháza felújítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 84/2015. (IV.13.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Városi Kincstár felújítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 85/2015. (IV.13.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Szabadidőpark és teniszpálya kialakítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 86/2015. (IV.13.) Kt. számú határozata Előterjesztés az ÉAOP – 5.1.1/D-12-2013-0004 Funkcióbővítő Integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban pályázat megvalósításához hitel felvételéről

- 87/2015. (IV.13.) Kt. számú határozata A KEOP 2014-4.10.0/N „Napelemes rendszer telepítése Tiszavasvári Város Önkormányzatának épületeire” című pályázat megvalósításáról

- 88/2015. (IV.23.) „Az ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása” című, IFJ-GY-15-A kódszámú pályázatról

- 89/2015.(IV.23.) Tiszavasvári város 2014. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről

- 90/2015.(IV.23.) a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2014. évben végzetttevékenységéről

- 91/2015.(IV.23.) Tájékoztatás a fóliasátrak helyével kapcsolatos egyeztetés eredményéről

- 92/2015.(IV.23.) Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megbízása és alapító okiratának módosításárólmely, Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2/2015. (IV.23.) számú alapítói határozatának minősül

- 93/2015.(IV.23.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 94/2015.(IV.23.) a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás utalvány formájában történő nyújtásához szükséges – gyógyszertárakkal kötendő – szerződés jóváhagyásáról

- 95/2015.(IV.23.) Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2015-2019 évekre szóló gazdasági programjáról

- 96/2015.(IV.23.) A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv Mezei Ernő által kezdeményezett módosításának elfogadásáról

- 97/2015.(IV.23.) A Tiszalöki Mentőállomás támogatásáról

- 98/2015.(IV.23.) A „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében elkészült szivattyú üzemeltetésérekötendő megállapodásról

- 99/2015.(IV.23.) Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról

- 100/2015.(IV.23.) Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

- 101/2015.(IV.23.) A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletérekötött szerződések módosításáról

- 102/2015.(IV.23.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötendő bérleti szerződés módosításáról

- 103/2015.(IV.23.) A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyásamely, a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2/2015. (IV.23.) számú alapítói határozatának minősül

- 104/2015.(IV.23.) Rigacs Jánossal a tiszavasvári 0707/29 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 105/2015.(IV.23.) A Városi Kincstár és az AGRÁR-ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról

- 106/2015.(IV.23.) A tiszavasvári 0356 hrsz-ú önkormányzati ingatlanátminősítéséről

- 107/2015.(IV.23.) Előterjesztés az ÉAOP – 5.1.1/D-12-2013-0004 Funkcióbővítő Integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban pályázat többletköltségeinek fedezetére szolgáló hosszú lejáratú hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

- 108/2015.(IV.23.) „Az Év Pedagógusa” Kitüntető Díj odaítélésérőlPampuch Jánosné

- 109/2015.(IV.23.) „Az Év Pedagógusa” Kitüntető Díj odaítélésérőlCsomós Józsefné

- 110/2015.(IV.23.) „Az Év Pedagógusa” Kitüntető Díj odaítélésérőlFedor Jolán Éva

- 111/2015.(IV.23.) „Az Év Pedagógusa” Kitüntető Díj odaítélésérőlCzifra Sándorné

- 112/2015.(V.6.) „A Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására” című pályázatról

- 113/2015.(V.6.) a TISZEK alapító okiratának módosításáról szóló 55/2015. (III. 26.) Kt. számú határozat kiegészítéséről

- 114/2015.(V.6.) Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása című, KAB-KEF-15-A azonosító számú pályázat benyújtásáról

- 115/2015.(V.6.) Kábítószer-prevenciós programok támogatása című, KAB-ME-15-C azonosító számú pályázat benyújtásáról

- 116/2015.(V.21.) A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2014. éviegyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről, és 2015. évi üzleti tervéről

- 117/2015.(V.21.) A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és 2015. évi üzleti tervéről

- 118/2015.(V.21.) A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról

- 119/2015.(V.21.) A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról

- 120/2015.(V.21.) A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és 2015.évi üzleti tervéről.

- 121/2015.(V.21.) A Tiva-Szolg Kft. 2014. évi egyszerűsített évesbeszámolójáról és könyvvizsgálói jelentéséről

- 122/2015.(V.21.) A Kelet-Környezet Kft. 2014. évi egyszerűsített évesbeszámolójáról.

- 123/2015.(V.21.) A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentéséről, és 2015. évi üzleti tervéről.

- 124/2015.(V.21.) A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató KözhasznúNonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített évesbeszámolójáról.

- 125/2015.(V.21.) a Lippai és Lippai Temetkezési és Szolgáltató Kft. 2014. évi pénzügyi beszámolójáról

- 126/2015.(V.21.) Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása érdekében pályázat benyújtása

- 127/2015.(V.21.) a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása TSE részére a 2015/16-os bajnoki évre

- 128/2015.(V.21.) férőhelyszám bővítés a Tiszavasvári Bölcsődében

- 129/2015.(V.21.) A TISZATÉR Társulással a Tiszavasvári, Kossuthu. 12. sz. alatti nem lakás célú helyiségre kötendőbérleti szerződés jóváhagyásáról.

- 130/2015.(V.21.) Javaslat a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében teendő intézkedésekről

- 131/2015.(V.21.) A Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének támogatás iránti kérelme

- 132/2015.(V.21.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 133/2015.(V.21.) Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

- 134/2015.(V.21.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2014. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.

- 135/2015.(V.21.) a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 2014. évitámogatásáról szóló beszámoló elfogadása

- 136/2015.(V.21.) a Tiszalöki Mentőállomás 2014. évi támogatásáról szóló beszámoló elfogadása.

- 137/2015.(V.21.) Beszámoló a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.

- 138/2015.(V.21.) a TISZ alapító okiratának módosításáról

- 139/2015.(V.21.) Az ÉAOP – 5.1.1/D-12-2013-0004 Funkcióbővítő Integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban pályázat többletköltségeinek fedezetére szolgáló hosszú lejáratú hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról szóló 107/2015.(IV.23.) Kt. számú határozat 1. számú mellékletének módosításáról

- 140/2015.(V.21.) A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. kérelmeiről

- 141/2015.(V.21.) A Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti ingatlanra kötött bérleti szerződések megszüntetéséről.

- 142/2015.(V.21.) Az önkormányzat költségvetési pozícióit javítóbevételnövelő és/vagy kiadáscsökkentőlehetőségeinek vizsgálatáról szóló 50/2015.(III.26.) Kt.számú határozat módosításáról.

- 143/2015.(V.21.) a Vasvári Pál Gyermekdíj odaítéléséről

- 144/2015.(VI.8.) A Lurkó-Kuckó Óvoda épületének felújítása érdekében pályázat benyújtásáról

- 145/2015.(VI.8.) Az ÉAOP – 5.1.1/D-12-2013-0004 Funkcióbővítő Integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban pályázat többletköltségeinek fedezetére szolgáló hosszú lejáratú hitel felvételéről szóló pályázati eljárást lezáró döntésről

- 146/2015.(VI.8.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által Tiszavasvári városban fenntartott köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyona működtetése alóli mentesülés iránti kérelemről

- 147/2015.(VI.8.) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 126/2015. (V.21.) Kt. számú, ,,Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatásáról” szóló határozatának hatályon kívül helyezéséről

- 148/2015.(VI.8.) A „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására” című pályázatról szóló 112/2015.(V. 6.) Kt. hat. módosításáról

- 149/2015.(VI.17.) A 304/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozatban meghatározott közterületek nevének megváltoztatásáról

- 150/2015.(VI.25.) a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóság 2014. évben végzett tevékenységéről

- 151/2015.(VI.25.) A TIVA-Szolg Kft. alapító okiratának módosításáról (amely a TIVA-Szolg. Kft. taggyűlése vonatkozásában a 4/2015. (VI.25.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 152/2015.(VI.25.) A TIVA-Szolg Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés elfogadásárólamely a TIVA-Szolg. Kft. taggyűlése vonatkozásában az 5/2015.(VI.25.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 153/2015.(VI.25.) a Tiszavasvári Bölcsőde férőhelyszámának a szolgáltatói hatósági nyilvántartásban történő módosításáról

- 154/2015.(VI.25.) a Tiszavasvári Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

- 155/2015.(VI.25.) 2015-NJ kódszámú ,,Népi játékok rendezvényekre” című pályázat benyújtásáról

- 156/2015.(VI.25.) A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása mely, a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4/2015. (VI.25.) számú alapítói határozatának minősül

- 157/2015.(VI.25.) a 2015. évi közmunka programok jóváhagyásáról

- 158/2015.(VI.25.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 159/2015.(VI.25.) A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégiumáltal benyújtott, „DigitálisKözépiskola”elnevezésű, TÁMOP 3.2.1./B-09/2-20100022 számú pályázat keretében kiutalt előleg egyrészének visszafizetéséről

- 160/2015.(VI.25.) Forgalom csillapító bordák elhelyezésének költségéről

- 161/2015.(VI.25.) Térfigyelő kamerák elhelyezésének kijelöléséről

- 162/2015.(VI.25.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

- 163/2015.(VI.25.) Az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól

- 164/2015.(VI.25.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötött bérleti szerződés módosításáról

- 165/2015.(VI.25.) A tiszavasvári 0974/2 hrsz-ú önkormányzati szántó ingatlan haszonbérbe adásáról.

- 166/2015.(VI.25.) A tiszavasvári 0371/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részének megvásárlása iránt benyújtott kérelemről

- 167/2015.(VI.25.) A tiszavasvári 2611/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti kérelemről

- 168/2015(VI.25.) A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. tájékoztatása a gyógyfürdő körbekerítéséről

- 169/2015.(VI.25.) Az Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményezéséről

- 170/2015.(VI.25.) a konténeres hulladékszállításra vonatkozó szerződés módosításáról

- 171/2015.(VI.25.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai és koordinációs főigazgató helyettes álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről

- 172/2015. (VII.13.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás hiánypótlásáról

- 173/2015.(VII.30.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 174/2015.(VII.30.) A Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. 2015. éviüzleti tervéről és a 2015. évre szólóműködési támogatásának biztosításáról

- 175/2015.(VII.30.) Beszámoló a Magiszter Alapítvány Óvoda, ÁltalánosIskola, Középiskola és Szakiskola 2014/2015. tanévbenvégzett szakmai tevékenységéről.

- 176/2015.(VII.30.) Beszámoló az Egyesített Óvodai Intézmény 2014/2015-ös nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2015/2016-os nevelési év előkészületeiről

- 177/2015.(VII.30.) a Tiszavasvári Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

- 178/2015.(VII.30.) A 142/2015.(V.21.) Kt. számú határozattal módosított 50/2015.(III.26.) Kt. számú határozattal megalakított bizottság 2015. június 30-ig végzett munkájáról, illetve megállapításairól szóló tájékoztatás

- 179/2015.(VII.30.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (6) bekezdése alapján meghozott döntésről

- 180/2015.(VII.30.) Forgalom szabályozási táblák kihelyezéséről

- 181/2015.(VII.30.) Páli Józsefné bérleti jogviszonyának megszüntetésérevonatkozó kérelméről

- 182/2015.(VII.30.) Önkormányzati bérlakások értékesítéséről

- 183/2015.(VII.30.) A Katasztrófavédelmi Igazgatóság által leadott Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiségek bérbeadásáról

- 184/2015.(VII.30.) Üdülőingatlan felajánlásáról

- 185/2015.(VII.30.) Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

- 186/2015. (VII.30.) a „Pethe Ferenc” Kitüntető Díj odaítéléséről

- 187/2015.(VIII.28.) Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat között működési támogatás átadásáról szóló megállapodás megkötéséről

- 188/2015.(VIII.28.) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő feladat ellátási szerződés elfogadásáról

- 189/2015.(VIII.28.) A járóbeteg szakellátásban nem szakorvosi óraszámnövelés tárgyában többletkapacitás-benyújtásárairányuló kérelem benyújtásáról (amely az6/2015.(VIII.28.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 190/2015.(VIII.28.) Fóliasátrak Sopron útra (044/1 hrsz.) történő áthelyezéséről

- 191/2015.(IX.24.) A Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola tiszavasvári óvodája 2015. évi támogatása alapjául szolgáló költségvetése módosításáról

- 192/2015.(IX.24.) A Tiszavasvári Városi Polgárőrség részérevisszatérítendő támogatás biztosításáról

- 193/2015.(IX.24.) szándéknyilatkozat a fogyatékos személyekkel kapcsolatos feladatellátás átadásáról

- 194/2015.(IX.24.) A 142/2015.(V.21.) Kt. számú határozattal módosított 50/2015.(III.26.) Kt. számú határozattal megalakított bizottság 2015. augusztus 31-ig végzett munkájáról, illetve megállapításairól szóló tájékoztatás

- 195/2015.(IX.24.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

- 196/2015.(IX.24.) Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló módosított 4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató

- 197/2015.(IX.24.) a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról

- 198/2015.(IX.24.) a Wesselényi u. 1. szám alatti Teniszpálya üzemeltetésére vonatkozó koncepció kidolgozásáról

- 199/2015.(IX.24.) Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról

- 200/2015.(IX.24.) a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozásról

- 201/2015.(IX.24.) Kezdeményezés járóbeteg szakellátás finanszírozásához történő hozzájáruláshoz

- 202/2015.(IX.24.) A munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról

- 203/2015.(IX.24.) A Révai József utca és külterületi ingatlanok elnevezése 

- 204/2015.(IX.24.) Üdülő fejlesztési terv

- 205/2015.(IX.24.) A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. tájékoztatása a sósvíztározó rendbetételéről és a kempinggel kapcsolatos munkálatokról

- 206/2015.(IX.24.) A Ferment Hungary Kft. tiszavasvári 0301/21 hrsz-ú ingatlan vásárlása iránti kérelméről 

- 207/2015.(IX.24.) Önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról

- 208/2015.(IX.24.) Tiszavasvári Média Egyesület irodabérletre vonatkozó kérelméről

- 209/2015.(IX.24.) Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok értékesítéséről

- 210/2015.(IX.24.) A tiszavasvári 2611/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 211/2015.(IX.24.) a 190/2015. (VIII.28.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezése

- 212/2015.(IX.24.) a 0289/25. hrsz-ú terület bérleti szerződésének megszüntetéséről

- 213/2015.(IX.24.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás vagyontárgyain alapított zálogjogról

- 214/2015.(X.7.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény 2015. évben második alkalommal történő benyújtásáról

- 215/2015.(X.7.) A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, Reznek Zoltán által benyújtott kezdeményezésről.

- 216/2015.(X.7.) Honvédségi lakások rendelkezési jogának átadásáról.

- 217/2015.(X.7.) A NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT Kft.- vel kapcsolatos vagyoni jellegű döntés meghozataláról.

- 218/2015.(X.7.) A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.- vel kapcsolatos vagyoni jellegű döntés meghozataláról

- 219/2015.(X.7.) A Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

- 220/2015.(X.7.) A Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjének az intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízása visszavonásáról

- 221/2015.(X.7.) a „Ferment Hungary Kft. tiszavasvári 0301/21 hrsz-ú ingatlan vásárlása iránti kérelméről” szóló 206/2015. (IX. 24.) Kt. számú határozat 1. mellékletének módosításáról

- 222/2015.(X.7.) a jelzálog-szerződés elfogadásáról

- 223/2015.(X.29.) A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló kezdeményezésről

- 224/2015.(X.29.) A Tiszavasvári, Kossuth u. 76. sz. alatti iskolaépület fűtésrendszerének felújításához történő hozzájárulásról

- 225/2015.(X.29.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

- 226/2015.(X.29.) Forgalomcsillapító borda és közlekedési táblák kihelyezéséről

- 227/2015.(X.29.) a Vasvári Pál Múzeum által benyújtott KKETTKK CP-04 azonosítószámú pályázatról

- 228/2015.(X.29.) A Tiszavasvári Sportegyesület Magyar KézilabdaSzövetséghez benyújtott nyertes TAO pályázat önerőbiztosítása

- 229/2015.(X.29.) A Tiszavasvári Sportegyesület Magyar LabdarugóSzövetséghez benyújtott nyertes TAO pályázat önerőbiztosítása

- 230/2015.(X.29.) a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és gyermekjóléti központ kialakításáról

- 231/2015.(X.29.) Tiszavasvári Város Közlekedési Koncepciójának felülvizsgálatáról

- 232/2015.(X.29.) A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról

- 233/2015.(X.29.) a konténeres hulladékszállításra vonatkozó szerződés felülvizsgálatáról

- 234/2015.(X.29.) Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti vagyonkezelési szerződés módosításáról

- 235/2015.(X.29.) Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés megkötéséről

- 236/2015.(X.29.) Megállapodás megkötése közétkeztetési feladatok ellátásárólamely a 4/2015.(X.29.) Kt. számú alapítói határozatnak minősül

- 237/2015.(X.29.) Kezdeményezés a gyermekétkeztetési feladatellátáshoz szükséges helyiségek bérleti díjának eltörlésére

- 238/2015.(X.29.) A Tiszavasvári Sportcsarnok rezsiköltségének továbbszámlázása érdekében kötendő megállapodás módosításáról

- 239/2015.(X.29.) Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról

- 240/2015.(X.29.) Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok értékesítéséről

- 241/2015.(X.29.) Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok értékesítéséről

- 242/2015.(X.29.) Páli Józsefné bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fsz/2.sz. alatti bérlakás vásárlására vonatkozó kérelméről.

-243/2015. (XI.26.) Tiszavasvári Város Önkormányzata és a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosításáról. (amely a TIVA-Szolg. Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 6/2015. (XI.26.) számú alapítói határozatnak minősül)

-244/2015.(XI.26.) a városi köztemető jövőbeni üzemeltetéséről

-245/2015.(XI.26.) Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2015. évi üzemeltetéséről

-246/2015.(XI.26.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

-247/2015.(XI.26.) A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

-248/2015.(XI.26.) Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról

-249/2015.(XI.26.) A Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról

-250/2015.(XI.26.) A Lurkó-Kuckó Óvoda épületének felújítása érdekében benyújtott pályázat megvalósításáról

-251/2015.(XI.26.) A Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti társasház Szervezeti Működési Szabályzatának elfogadásáról

-252/2015.(XI.26.) a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és gyermekjóléti központ létrehozásáról

-253/2015.(XI.26.) a TISZ alapító okiratának módosításáról

-254/2015.(XI.26.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó 2016. évi feladat ellátási szerződés elfogadásáról

-255/2015.(XI.26.) A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, Reznek Zoltán által benyújtott kezdeményezéssel kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről

-256/2015.(XI.26.) A Tiszavasvári, Wesselényi u. 1. szám alattiTeniszpálya üzemeltetési koncepciója  

-257/2015.(XI.26.) A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. beszámolója a 2015. évben végzett beruházásokról

-258/2015.(XI.26.) A Rajk László utca nevének megváltoztatásáról

-259/2015.(XI.26.) Tiszavasvári Város Önkormányzat véleménye az általános iskola felvételi körzethatáráról

-260/2015.(XI.26.) Dr. Juhász Erika háziorvossal kötött feladatellátásiszerződés módosításáról

-261/2015.(XI.26.) A Magyar Telekom Nyrt-vel kötött bérleti szerződésmódosításáról

-262/2015.(XI.26.) a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról

-263/2015.(XI.26.) Méltatlansági eljárás megszüntetéséről

-264/2015.(XI.26.) Önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról

-265/2015.(XI.26.) Szabó Miklós Tiszavasvári, Bocskai u. 87. sz. alatti lakos 044/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részének értékesítésére vonatkozó kérelméről

-266/2015.(XI.26.) A Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium általános intézményvezető-helyettesi (magasabb vezető) álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről

-267/2015.(XI.26.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói álláshelyre benyújtott pályázatok véleményezéséről

-268/2015.(XI.26.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói álláshelyre benyújtott pályázatok véleményezéséről

-269/2015.(XI.26.) A Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok érvényességének megállapításáról

-270/2015.(XI.26.) A Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok érvényességének megállapításáról

-271/2015.(XI.26.) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-a, valamint e törvény szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet rendelkezései alapján (Nácsáné dr. Kalán Eszter pályázat)

-272/2015.(XII.17.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

-273/2015.(XII.17.) A Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatintézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozópályázat újbóli kiírásáról.

-274/2015.(XII.17.) A Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról.

-275/2015.(XII.17.) A Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati elbírálásáról.

-276/2015.(XII.17.) A Tiszavasvári, Wesselényi u. 1. szám alatti Teniszpálya használati szabályzat módosítása

-277/2015.(XII.17.) a városi köztemető jövőbeni üzemeltetéséről (amely a TIVA-Szolg. Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 7/2015. (XII. 17.) számú alapítói határozatnak minősül)

-278/2015.(XII.17.) A TIVA-Szolg Kft. alapító okiratának módosításáról (amely a TIVA-Szolg. Kft. taggyűlése vonatkozásában a 8/2015. (XII. 17.) számú alapítói határozatnak minősül)

-279/2015.(XII.17.) a közköltséges temetés költségeiről

-280/2015.(XII.17.) A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló kezdeményezéssel kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.

-281/2015.(XII.17.) A 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv

-282/2015.(XII.17.) A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. kérelme sósvíztározó létesítéséhez.

-283/2015.(XII.17.) A Művelődési Központ és Könyvtár behajthatatlan követelés elengedésére vonatkozó kérelméről.

-284/2015.(XII.17.) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi üléstervéről

-285/2015.(XII.17.) Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő egyesingatlanok ingyenes használatáról

-286/2015.(XII. 17.) A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló kezdeményezéssel kapcsolatos egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról

-287/2015.(XII.17.) Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2016.  január 04–től biztosítandó folyószámla-hitelkeretről

-288/2015.(XII.17.) a „Kabay János” Vállalkozói Díj odaítéléséről

-289/2015.(XII.21.) A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló Reznek Zoltán által benyújtott kezdeményezéssel kapcsolatos teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról

 

Advertisement