Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban

Szavazás

ITS Nyomtatás

 

Integrált Településfejlesztési Stratégia

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a városi önkormányzat által elkészítendő, fejlesztési szemléletű, középtávot (7-8 évet) átfogó dokumentum, mely főként az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott források felhasználását készíti elő és melynek eredményeként jelentős beruházások valósulhatnak meg. Egy olyan alapdokumentum, amely azt szolgálja, hogy a benne foglalt tevékenységek, projektek megvalósuljanak és a város optimálisan kihasználja a következő uniós pályázati ciklus, azaz a 2014-2020 közötti időszak fejlesztési lehetőségeit.
A „Fenntartható településfejlesztés a kis-, és középvárosokban (és a fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében, a Belügyminisztérium EU-s támogatás igénybevételével biztosította az Integrált Településfejlesztési Stratégiák elkészítését. Ennek köszönhetően az ország majdnem minden járásszékhelyén egy időben, egymással párhuzamosan történt a stratégiák kidolgozása, amelyek alapját képezik a pályázati források igénybevételének.
A fent nevezett projekt keretében Tiszavasvári városa a 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet szakmai-tartalmi követelményei alapján elkészítette a 2015-2020-as időszakra szóló középtávú stratégiáját. Az elkészítésben szakmai partnereink az ITS Konzorcium tagjaiként a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. és a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. voltak.

Dokumentumok:

- Megalapozó helyzetelemzés

- Integrált Településfejlesztési Stratégia

 

 

Advertisement