Gyengénlátó változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

2023. évi rendeletek Nyomtatás

- 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

- 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és felhasználásának szabályairól

- 5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021 (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 8/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 6/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 9/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

- 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 11/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 12/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és házszám-megállapítás szabályairól

- 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

- 14/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 21/2021 (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 15/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és a munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjakról

- 16/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 34/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 17/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

- 18/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 19/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási feladatok változásaiból eredő egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

- 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezményről

- 21/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 23/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a környezetünk védelméről szóló 24/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 24/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021 (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 25/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

 

 
 
 
 

 

 

Advertisement