Gyengénlátó változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

2019. évi rendeletek Nyomtatás

- 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról

- 2/2019(I.31.) önkormányzati rendelete A köztisztviselők javadalmazási helyzetéről szóló 37/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

- 3/2019. (II.1.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról 34/2010 (XII.17.) rendelet módosításáról

- 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

- 5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 6/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 7/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 8/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 9/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról

- 10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 32/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 11/2019.(III.29.) önkormányzati rendelete a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól

- 12/2019.(IV. 1.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról

- 13/2019.(V.1.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 14/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról

- 15/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálatról

- 16/2019.(V.2.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város településképének védelméről

- 17/2019.(V.2.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

- 18/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 19/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2018. (II. 20.) rendelet végrehajtásáról

- 20/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 21/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról

- 22/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 23/2019.(VI.26) Önkormányzati rendelete a sportról

- 24/2019. (VII.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 25/2019.(VII.26.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 26/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város településképének védelméről

- 27/2019.(IX.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 28/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról

- 29/2019.(X.1.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 30/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 31/2019. (X.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 32/2019.(X.1.) önkormányzati rendelete a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól

- 33/2019.(X.22.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 34/2019.(X.22.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 35/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 36/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 32/2017.(XI.30.) ökormányzati rendelet módosításáról

- 37/2019. (XII.2.) önkormányzati rendelete A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 38/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 39/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról

- 40/2019.(XII.17.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 41/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról

- 42/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Advertisement