Gyengénlátó változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

2007. évi rendeletek Nyomtatás

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról

A Tiszavasvári város területén közlekedő menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjainak megállapításáról szóló többszörösen módosított 26/2003.(XII.02.) rendelet módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 6/2006. ( II. 13.) rendelet végrehajtásáról és a 2006. évi ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóról

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2007.(II.21.) rendeletének módosításáról

A távhőszolgáltatásról szóló 4/2006. (II. 15.) rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006. (VI. 22.) rendelet módosításáról

A gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) rendelet módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló módosított 4/2007.(II.21.) rendeletének módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairől szóló módosított 4/2007.(II.21.) rendeletének módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2007.(II.21.) rendeletének módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2007.(II.21.) rendeletének módosításáról

A helyi közművelődésről

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2007. (III.27.) rendelet módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2007.(II.21.) rendeletének módosításáról

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 15/2007. (IV. 27.) rendelet felülvizsgálatáról

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 15/2007. (IV. 27.) rendelet módosításáról

A Vasvári Kártya bevezetéséről és használatáról szóló 19/2007. (VI.26.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004. (IX. 15.) rendelet módosításáról

Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról

A közterületek használatáról, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 23/2003. (XI. 5.) rendelet módosításáról

A talajterhelési díjról szóló módosított 39/2004.(XII.22.) rendeletének módosításáról

Az ivóvíz- és szennyvízelvezetés, -tisztítás és –kezelés díjának megállapításáról

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/2002.(II.19.) rendelet módosításáról

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/2002. (II. 19.) rendelet módosításáról

A temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 15/2005. (IX. 19.) rendelet módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2007.(II.21.) rendeletének módosításáról

A 2008. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról

Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról szóló 5/2007. (II.27.) rendelet módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2006.(II.13.) rendeletének módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról

A lakáscélú kölcsönök kamatemelése miatt nyújtandó önkormányzati támogatás feltételeiről szóló módosított 18/2003. (IX. 16.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2006. (II.13.) rendeletének módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2007. ( II. 21.) rendeletének módosításáról

 

 

 

Advertisement