TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

a Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2012. március 28-án (szerda) 17.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Girus András osztályvezető

 

2/2. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 21/2011. (VI. 27.) rendelet módosításáról.

     Előadó:                                           Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                                Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

3/3. Előterjesztés a 11/2004.(VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.

      Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Dudás Ede mb. főépítész

 

4/4. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dojcsákné Pásztor Erika Intézményvezető- helyettes

 

5/5. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány beszámolója a 2011. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

 

6/6. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola és a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium részvételéről a TÁMOP 3.4.3-11/2 „Iskolai tehetséggondozás” című pályázaton.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Deli Zoltán köztisztviselő

 

7/7. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtani kívánt TÁMOP- 3.2.4.A-11/1- „Tudásdepó - Expressz” című pályázatról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                  Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

8/8. Előterjesztés Szabolcs- Szatmár - Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága által benyújtandó pályázatok támogatásáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

9/9. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény és a Tiszavasvári Általános Iskola által elnyert pályázati összegek előfinanszírozásáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Girus András osztályvezető

 

10/10. Előterjesztés a Tiszavasvári Ifjúsági Tábor üzemeltetésére létrejött megállapodás Mákvirág Centrum Egyesület általi felmondásáról szóló 10/2012. (I. 19.) Kt. számú határozat módosításáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      

  

11/11. Előterjesztés hitelszerződés önkormányzati munkabérhitel nyújtására 2012. április hónaptól érvényes hatállyal. (Az előterjesztés kedden kerül kiküldésre.)

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

 

12/12. Előterjesztés az OTP Bank Nyrt. által folyósított víziközmű társulati hitel lejárati idejének meghosszabbításáról. (Az előterjesztés kedden kerül kiküldésre.)

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

  

13/13. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi összesített közbeszerzési tervéről.                    

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

                                                            

14/14. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja működési engedélyének módosításáról.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                            

15/15. Előterjesztés a 2012. évi közmunkaigény jóváhagyásáról, és a Városi Kincstár Tiszavasvárival kötött együttműködési megállapodás módosításáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

16/17. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó terjedelmének növeléséről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      

17/18. Előterjesztés a tiszavasvári 0381/1 és 0381/2 hrsz - ú út megnevezésű ingatlanok átminősítéséről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő    

18/19. Előterjesztés a Losonczi és Losonczi Kft. tiszavasvári 0756/1 hrsz –ú önkormányzati csatorna és a tiszavasvári 0756/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan, árok részének vásárlására vonatkozó kérelméről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

  

19/20. Előterjesztés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti képviseletről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

 

20/22. Tájékoztatás a Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtott pályázatokról.

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      

21. Előterjesztés a Városi Kincstár Tiszavasvári Sportegyesülettel kötendő bérleti szerződésének jóváhagyásáról.

    Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

 

22. Egyebek           

                                                         

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

23/24. Tájékoztatás a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetésére és a Strandfürdő Kft.

      értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

 

Tiszavasvári, 2012. március 23.

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: