TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

 

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2015. február 12-én (csütörtök) 8.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Eskütétel

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről.  

Előadó:                                  Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

 Szavazati arány:              minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. (1 rendelet, 1 határozat)

Előadó:                                 Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                    Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

 Szavazati arány:              minősített többség (7 fő képviselő)- rendelet, határozat

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról.

Előadó:                               Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                    Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó:                                 Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                    Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

 Szavazati arány:              minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                  

 1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Mezei Ernő által kezdeményezett teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról.  

Előadó:                                 Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

                                               Bodnár Barbara köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítványi óvodai neveléshez biztosított 2015. évi támogatás megállapításáról.  

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2015-2018 évekre vonatkozóan.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2014. évben végzett tevékenységéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2014. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2014. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2014. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a TISZEK 2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári II. sz. gyermekorvosi praxis megvételéhez történő hozzájárulásról. (2 határozat)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a polgármester 2015. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Támogató Szolgálat 2015. évi finanszírozási szerződésének jóváhagyásáról.

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a gyermekek átmeneti elhelyezésének biztosítására vonatkozó szerződés megkötéséről Rakamaz Város Önkormányzatával.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás módosításának jóváhagyásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Tájékoztató a 2015. évre tervezett startmunka mintaprogramokról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 1. Tájékoztató az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0015 kódszámú „Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című pályázat szakmai beszámolójáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 1. Egyebek

 

      Tiszavasvári, 2015. február 6.

     Dr. Fülöp Erik

      polgármester