TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület

 Ügyrendi és Jogi Bizottságát

 

2012. június 28-án (csütörtök) 13.30 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.    + Melléklet

   Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

 

2/2. Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról, a helyszíni és közigazgatási bírságkiszabásának szabályairól szóló rendelet megalkotásáról.

    Előadó:                                              Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                    Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

3/3. Előterjesztés a művészetoktatási intézmény térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. 

    Előadó:                                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                    Deli Zoltán köztisztviselő

                                                                             

4/4. Előterjesztés a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról szóló kezdeményezésről.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Csikós László Márk köztisztviselő

 

5/5. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. saját tőke pozíciójának rendezéséről.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

   

6/6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

 

 

7/7. Előterjesztés önkormányzati részvételről a Tiszavasvári Diáksportegyesület által elnyert pályázat megvalósításához.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

 

8/8. Előterjesztés a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2011. évben végzett  tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételéről.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

   

9/11. Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról.

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     

10/12. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről.

       Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     

11/15. Előterjesztés a 375 helyrajzi számú közterület –Kabók Lajos u. – nevének  megváltoztatására irányuló lakóközösségi kezdeményezésről.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Csikós László Márk köztisztviselő

 

12. Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2012. június 22.

 

                                                                                                                      Bakné Répási Ágnes s.k                                                        a bizottság elnöke                                                                                                                                                          

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: