TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

a Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2012. június 26-án (kedd) 17.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  + Melléklet

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

   

2/4. Előterjesztés a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról szóló kezdeményezésről.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Csikós László Márk köztisztviselő

 

3/5. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. saját tőke pozíciójának rendezéséről.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

 

4/6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

   

5/7. Előterjesztés önkormányzati részvételről a Tiszavasvári Diáksportegyesület által elnyert pályázat megvalósításához.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

 

6/8. Előterjesztés a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2011. évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételéről.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

                                                

7/11. Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról.

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                   

8/14. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi Lakásfelújítási Tervéről.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

9/15. Előterjesztés a 375 helyrajzi számú közterület –Kabók Lajos u. – nevének megváltoztatására irányuló lakóközösségi kezdeményezésről.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Csikós László Márk köztisztviselő

 

10/16. Előterjesztés a tiszavasvári 513/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon történő átjárás engedélyezéséről.

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

                                                

11/17. Előterjesztés a Zöldmező Szövetkezet javára történő szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges hozzájárulásról.

       Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

               

12/18. Előterjesztés a 2012. évi iskolatej program folytatásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Deli Zoltán köztisztviselő

 

13. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. részére történő önkormányzati tulajdonú iroda bérbeadásáról.

    Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

    

14. Előterjesztés Szóláth Miklós bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 12. sz. alatti üzlethelyiség bérleti díjának csökkentésére vonatkozó kérelméről.

      Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

15. Előterjesztés Szabó Zoltán Tiszavasvári, Adria u. 2. sz. alatti lakos önkormányzati ingatlan vásárlása iránti kérelméről.

     Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

 16. Egyebek

          

 

Tiszavasvári, 2012. június 22.

 

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: