TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

2012. június 26-án (kedd) 17.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

NAPIREND

                                                                                                                                                       

 

1/7. Előterjesztés önkormányzati részvételről a Tiszavasvári Diáksportegyesület által elnyert pályázat megvalósításához.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

 

2/9. Előterjesztés a Védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámolóról.

     Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Kabai Jakabné köztisztviselő

 

3/10. Előterjesztés az alapellátás keretében vállalkozó orvosok beszámolójáról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Kabai Jakabné köztisztviselő

      

4/13. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól.

      Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

5/14. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi Lakásfelújítási Tervéről.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 6. Előterjesztés egészségügyi kártevők elleni védekezés és azok hatékonyabb visszaszorítása érdekében szakmai konzultációról.    

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                             Kabai Jakabné  köztisztviselő

 

7. Előterjesztés lakásbérleti jogviszonyok felmondásáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

8. Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra szóló bérleti jogviszonyok meghosszabbításáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

9. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

10. Előterjesztés ápolási díj megállapításáról.

     Előadó:                                             Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

     Témafelelős:                                  Kató Attiláné

                                                               Tamás Attiláné

 

   

Tiszavasvári, 2012. június 22.

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: