TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi

 Bizottságát a Népjóléti és Sport Bizottsággal

 

 

 

2011. szeptember 27-én (kedd) 16.00 órára

együttes bizottsági ülésre

összehívom.

 

 

 

Az ülés helye:            Képviselő – testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

           

 

Napirendi javaslat

 

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Városőrségről szóló rendelet megalkotásáról.  + Melléklet

         Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

                                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

         Témafelelős:                         Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

 

2/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő- testülete Polgármesteri  Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                           Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      

 

3/3. Előterjesztés a Városi Piac 2010. augusztus 1. napja és 2011. szeptember 14. napja közötti üzemeltetéséhez kapcsolódó elszámolásról.

       Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                          Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      

                                                        

 

4/4. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához   közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

       Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                          Kabai Jakabné köztisztviselő

 

 

 

5/5. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületén napelemek elhelyezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről.

       (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                        Csikós László Márk Építési Irodavezető

 

 

6/7. Előterjesztés a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. Javadalmi Szabályzatának megalkotásáról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                           Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

7/8. Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. Szervezeti és Működési szabályzatának jóváhagyásáról.

        Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                          Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

8/9. Tájékoztató Tiszavasvári Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatairól.

         Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                          Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                           Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                                           Girus András osztályvezető

 

 

9. Egyebek

                                                           

Zárt ülés

 

10/11. Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetőjének kérelméről munkaszerződés  jóváhagyása iránt

       Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                            Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. szeptember 26.

 

 

                                                                                                                 

                                        

                                                                                                              Bakné Répási Ágnes sk.                                      

                 bizottság elnöke                              

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: