TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

az Oktatási és Kulturális Bizottsággal

 

2011. szeptember 28-án (szerda) 16.00 órára

együttes bizottsági ülésre

összehívom.

 

Az ülés helye: Képviselő - testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

Napirendi javaslat

 

1/3. Előterjesztés a Városi Piac 2010. augusztus 1. napja és 2011. szeptember 14. napja közötti üzemeltetéséhez kapcsolódó elszámolásról.

       Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

                                                        

2/4. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához   közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

       Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Kabai Jakabné köztisztviselő

 

3/5. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületén napelemek elhelyezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről.

     (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

 

4/6. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola Szakiskola és Kollégium és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett álláshelyeinek csökkentéséről végleges létszámcsökkentésből következően.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

 

5/7. Előterjesztés a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. Javadalmi Szabályzatának megalkotásáról.

       Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

6/9. Tájékoztató Tiszavasvári Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatairól.

        Előadó:                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                               Girus András osztályvezető

            

7. Egyebek

 

Tiszavasvári, 2011. szeptember 26.

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

   Kiadmány hiteles!

   Hitelesítem: