TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

a Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal

 

 

2011. szeptember 27-én (kedd) 16.00 órára

együttes bizottsági ülésre

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                   (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

NAPIREND

 

1/4. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához   közbeszerzési  eljárás lefolytatásáról. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

       Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Kabai Jakabné köztisztviselő

 

2/9. Tájékoztató Tiszavasvári Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatairól.

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                                               Girus András osztályvezető

                                                  

3. Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. szeptember 26.

 

 

 

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: