TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságát a Pénzügyi Bizottsággal és a Népjóléti és Sport Bizottsággal

 

 

2011. április 14-én (csütörtök) 15.00 órára

 

együttes bizottsági ülésre összehívom.

 

 

Az ülés helye:                 Képviselő - testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

             

 

Napirendi javaslat

 

1/1.Előterjesztés a háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő átminősítésének érdekében szükséges épület-felújításról. mell_1: mell_2

        Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Csikós László Márk Építési Irodavezető

 

2/2. Előterjesztés a LEADER program keretében elnyert „Városi Strandfürdő    körmedencéjének lefedése” című pályázat megvalósításához kiviteli terv megrendeléséről.

      Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Csikós László Márk Építési Irodavezető

      

 

3/3.  Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén megvalósuló fejlesztés érdekében telekalakítási eljárás megindításának és 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának kezdeményezéséről. mell:

        Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Csikós László Márk Építési Irodavezető

        

 

4/4. Előterjesztés  vállalkozói kezdeményezésről 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására. mell:

       Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Csikós László Márk Építési Irodavezető

      

 

5. Egyebek

 

Tiszavasvári, 2011. április 13.

 

                                                                                                                      Bakné Répási Ágnes s.k.                                                       a bizottság elnöke                                                                                                                                                          

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: