TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440.   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület

Pénzügyi Bizottságát az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal és a Népjóléti és Sport Bizottsággal

 

 

 

2011. április 14-én (csütörtök) 15.00 órára

 

együttes bizottsági ülésre meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

   1/1. Előterjesztés a háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő átminősítésének érdekében szükséges épület - felújításról. mell_1: mell_2:

       Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Csikós László Márk Építési Irodavezető

 

 

2/2.Előterjesztés a LEADER program keretében elnyert „Városi Strandfürdő       körmedencéjének lefedése” című pályázat megvalósításához kiviteli terv megrendeléséről.

      Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Csikós László Márk Építési Irodavezető

      

 

3/3.  Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén megvalósuló fejlesztés érdekében telekalakítási eljárás megindításának és 11/2004. (VI. 23.)  rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának kezdeményezéséről. mell:

        Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Csikós László Márk Építési Irodavezető

        

 

4/4. Előterjesztés vállalkozói kezdeményezésről 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására. mell:

       Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Csikós László Márk Építési Irodavezető

             

 

 5.  Egyebek

 

 Tiszavasvári, 2011. április 13.

 

                                                                                                             Papp Mária s.k.

                                                                                                            a bizottság elnöke

  Kiadmány hiteles!

  Hitelesítem: