TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Népjóléti és Sport Bizottságát a Pénzügyi Bizottsággal és az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal

 

 

2011. április 14-én (csütörtök) 15.00 órára

 

együttes bizottsági ülésre összehívom.

 

 

Az ülés helye:              Képviselő - testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

NAPIREND

 

 

1/1. Előterjesztés a háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő átminősítésének érdekében szükséges épület-felújításról. Melléklet1: Melléklet2

          Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Csikós László Márk Építési Irodavezető

 

 

 

2. Egyebek

 

                                                       

 

Tiszavasvári, 2011. április 13.

 

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: