TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szociális és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavavsari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Szociális és Egészségügyi Bizottságát a Pénzügyi Bizottsággal, az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal,

 

 

2010. szeptember 20-án (hétfőn) 14.30 órára

együttes bizottsági ülésre

összehívom.

 

 

 

Az ülés helye:                        Házasságkötő terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1/3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi   Helyzetelemzéséről és Intézkedési Tervének módosításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

2/4.  Előterjesztés a III. és VI. számú védőnői körzetek utcajegyzékének módosításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

 

3. Egyebek

 

     Tiszavasvári, 2010. szeptember 17.

 

 

 

                                                                                                             Szőke Zoltán  sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: