TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Pénzügyi Bizottságát az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal

 

 

2010. szeptember 20-án (hétfőn) 14.30 órára

együttes bizottsági ülésre

összehívom.

 

 

 

Az ülés helye:                        Házasságkötő terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

       1/3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéséről és Intézkedési Tervének módosításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

 

 

       2. Egyebek

 

     Tiszavasvári, 2010. szeptember 17.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Palló Sándor sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

   Kiadmány hiteles!

   Hitelesítem: