TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Városfejlesztési Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Városfejlesztési Bizottságát a Pénzügyi Bizottsággal, az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal, a  Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsággal és a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal

 

 

 

2010. augusztus 30-án (hétfőn) 14.00 órára

 

együttes bizottsági ülésre összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi  javaslat:

 

 

 

       1/1. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. .      Melléklet

Előadó:                                     Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                           Gáspár Ferenc köztisztviselő

 

 

 

       2/2. Előterjesztés a Kabay úti gyalog-és kerékpárút építési munkáit megvalósító kivitelező kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

Előadó:                                     Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                           Csikós László Márk köztisztviselő

 

 

 

3. Egyebek

 

 

 

   Tiszavasvári, 2010. augusztus 26.

                                                                                                             Nácsa Balázs sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

    Kiadmány hiteles!

    Hitelesítem: