TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságát a Városfejlesztési Bizottsággal, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsággal

 

 

 

2010. augusztus 30-án (hétfőn) 14.00 órára

 

együttes bizottsági ülésre  összehívom.

 

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

       1/1. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. .      Melléklet

Előadó:                                     Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Gáspár Ferenc köztisztviselő

 

 

 

       2. Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. augusztus 26.

                                                                                                                                  Császár József sk.                                                          

                                                                                                           bizottság elnöke                              

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: