TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE gazdasági ÉS Foglalkoztatási Bizottsága Elnökétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságát

 

 

2010. június 21-én (hétfőn) 9.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti Tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

2/4. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal való feladatellátási szerződés megkötéséről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                              Rácz Mónika és Girus András osztályvezetők

3/5. Előterjesztés a Városi Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges beruházási hitel felvétele érdekében megkötött kölcsönszerződés módosításának kezdeményezéséről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

4/6. Előterjesztés az Ifjúsági Tábor üzemeltetéséről kötött szerződés módosításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

5/7. Előterjesztés a TIVA-Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft. 2010. évi üzleti tervéről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

6/10. Előterjesztés a Városi Piac hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálásáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

7/11. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola és Egyesített Óvodai Intézmény komplex infrastrukturális fejlesztése” című pályázat engedélyes tervdokumentációját elkészítő tervező kiválasztásáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

 

8. Egyebek.

Tiszavasvári, 2010. június 18.

                                                                                                             Szabó Zoltán sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: