TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Városfejlesztési Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Városfejlesztési Bizottságát

 

2010. május 25-én (kedden) 14.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi  javaslat:

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 4/2009. (II. 16.) rendelet végrehajtásáról szóló 12/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

2/8. Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén megépített üzlethelyiségek hasznosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

3/10. Előterjesztés ajánlattételi felhívásról terepi műszaki ellenőri feladatok ellátására a volt Alkaloida Hulladéklerakó kármentesítési területén.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

4/11. Előterjesztés ajánlattételi felhívásról a környezetvédelmi szakértői feladatok ellátására a volt Alkaloida Hulladéklerakó kármentesítési területén.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

5/19. Tájékoztató a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő volt Alkaloida „Hulladéklerakó Telep” környezeti kármentesítéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

6. Egyebek

Tiszavasvári, 2010. május 21.

                                                                                                             Nácsa Balázs sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke