TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságát

 

2010. május 25-én  (kedden) 16.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

       1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 4/2009. (II. 16.) rendelet végrehajtásáról szóló 12/2010. (IV.30) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

      2/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II.17) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

       3/3. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzési – Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2010.évi Üzleti Tervéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

       4/4. Előterjesztés a TIVASZOLG Kft. 2009. évi gazdálkodásának mérlegadatairól.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

       5/5. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

        6/6. Előterjesztés a NYÍRVIDÉK TISZK Nonprofit Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2010. évi Üzleti Tervéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

        7/7. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. 2009. évi gazdálkodásának mérlegadatairól.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

 

        8/8. Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén megépített üzlethelyiségek hasznosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

 

        9/13. Előterjesztés a Tiszavasvári telephellyel működő egyes szakorvosi szolgáltatások Rakamaz és Tiszalök telephelyen történő biztosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

 

        10/17. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórumba képviselők delegálásáról az önkormányzat részéről. (az előterjesztés későbbiekben kerül kiküldésre.)

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

11. Egyebek

 

 

Zárt ülés

 

 

 

        12/21. Előterjesztés az „Év Köztisztviselője” Kitüntető Díj, valamint a „Vasvári Pál”

        Gyermekdíj odaítéléséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

 

 

 

 

 

 

     Tiszavasvári, 2010. május 21.

                                                                                                                                  Császár József sk.                                                           

                                                                                                        bizottság elnöke