TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szociális és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől

4440  Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavavsari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságát

 

2010. május 27-én (csütörtökön) 13.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő –testületi ülésterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi  javaslat:

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 4/2009. (II. 16.) rendelet végrehajtásáról szóló 12/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

2/13. Előterjesztés a Tiszavasvári telephellyel működő egyes szakorvosi szolgáltatások Rakamaz és Tiszalök telephelyen történő biztosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

3/14. Előterjesztés radiológiai szolgáltató tevékenység változásáról, valamint Siemens adara UH készülék bérbevételéről, illetve megvásárlásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

4/15. Előterjesztés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

5/16. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

6. Egyebek.

Zárt ülés

7. Előterjesztés méltányossági ápolási díj megállapításáról, felülvizsgálatáról

Előadó:                                       Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Témafelelős:                             Tamás Attiláné köztisztviselő

                                               Virág Sándorné köztisztviselő

                                               Kató Attiláné köztisztviselő

 

Tiszavasvári, 2010. május 21.

                                                                                                             Szőke Zoltán sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke