TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE oktatási, kulturális és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát

 

 

2010. május 26-án (szerda) 10.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti Tárgyaló terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

NAPIREND:

 

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 4/2009. (II. 16.) rendelet végrehajtásáról szóló 12/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

2/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II. 17) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

3/15. Előterjesztés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

4/16. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

5/17. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórumba képviselők delegálásáról az önkormányzat részéről. (az előterjesztés későbbiekben kerül kiküldésre.)

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

6/18. Tájékoztató a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban végzett közoktatási, helyszíni ellenőrzésről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

7. Egyebek.

Zárt ülés

8/21. Előterjesztés az „Év Pedagógusa”, az „Év Közalkalmazottja” és a „Cigány Közösségért” Kitüntető Díjak odaítéléséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

 

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. május 21.

 

                                                                                                          Lázár István sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke