TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE lakásügyi Bizottsága

Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Lakásügyi Bizottságát

 

2010. május 25-én (kedden) 14.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye:                        Vasvári Pál Tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 4/2009. (II. 16.) rendelet végrehajtásáról szóló 12/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

2. Előterjesztés a Tiszavasvári, Szarvas u. 14. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

3. Előterjesztés Szabó Zoltánné Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II.lh. II/5. sz. alatti bérlő lakáshasználatáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

4. Egyebek.

Zárt ülés

5. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről

Előadó:                                       Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Témafelelős:                             Kató Attiláné köztisztviselő

                                                               Tamás Attiláné köztisztviselő

                                                               Virág Sándorné köztisztviselő

 

 

Tiszavasvári, 2010. május 21.

 

 

                                                                                Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet sk.                                                          

                                                                        bizottság elnöke