TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE gazdasági ÉS Foglalkoztatási Bizottsága Elnökétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságát

 

 

2010. május 26-án (szerdán) 9.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Vasvári Pál Tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 4/2009. (II. 16.) rendelet végrehajtásáról szóló 12/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

2/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II. 17) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

3/3. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzési – Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2010. évi Üzleti Tervéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

4/4. Előterjesztés a TIVASZOLG Kft. 2009. évi gazdálkodásának mérlegadatairól.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

5/5. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

6/6. Előterjesztés a NYÍRVIDÉK TISZK Nonprofit Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2010. évi Üzleti Tervéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

7/7. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. 2009. évi gazdálkodásának mérlegadatairól.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

8/8. Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén megépített üzlethelyiségek hasznosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

9/12. Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályosulásáról, a temetőben végzett tevékenységekről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

10. Egyebek.

Tiszavasvári, 2010. május 21.

                                                                                                             Szabó Zoltán sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke