TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE lakásügyi Bizottsága

Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Lakásügyi Bizottságát a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal és az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal

 

2010. február 25-én (kedden) 15.00 órára

 

 

együttes bizottsági ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi ülésterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

1/3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról (az előterjesztés kiküldésére a későbbiekben kerül sor).

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Benicsák István alpolgármester

                              

2/4. Előterjesztés „Az Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” című pályázatról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Benicsák István alpolgármester

 

3. Egyebek

 

                              

Tiszavasvári, 2010. február 19.

                                                                                Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet sk.                                                          

                                                                        bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: