TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságát az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal, a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal és a Lakásügyi Bizottsággal

 

 

2010. február 23-án  (kedd) 15.00 órára

 

együttes bizottsági ülésre  összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat

 

       1/1. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 44/2009.(XII.23.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna

 

      2/2. Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló2/2006.(I.24.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna

 

       3/3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról (az előterjesztés kiküldésére a későbbiekben kerül sor).

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Benicsák István alpolgármester

 

       4/4. Előterjesztés „Az Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” című pályázatról. 

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Benicsák István alpolgármester

 

        5/6. Kötelezettségek vállalása a 2010. évi téli-tavaszi közmunkaprogram kiegészítésének és a közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának végrehajtásával kapcsolatban.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

        6/7. Előterjesztés a települési kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Tóth Mariann köztisztviselő

 

        7/8. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

       8. Egyebek

 

Tiszavasvári, 2010. február 19.

                                                                                                                                  Császár József sk.                                                           

                                                                                                           bizottság elnöke                              

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: