Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Hírek »
Tisztulj Telep- A fejekben is rendet kell tenni! Nyomtatás

Mint köztudott, a butaság az emberi szellem terméke, magából táplálkozik, és másokat is táplál. Nagyszerű példája mindennek a Tisztulj Telep akciót övező, bizonyos csoportok által szándékosan gerjesztett közhangulat. Korábban már nyilvánosságra került, hogy a város vezetése igen szavazatával támogatta dr. Fülöp Erik Polgármester azon ötletét, hogy nem lehet tovább várni a cigánykérdés megoldásával, tettekre van szükség, méghozzá azonnal. A testület által elfogadott Cselekvési Terv egyfajta kiindulópontként szolgál csupán, az élet folyamatosan bővíti az elvégzendő feladatok körét. A közelmúltban lezajlott fertőző betegségek miatt elsődleges tennivaló a szegregált településrész megtisztítása. A város vezetése úgy döntött, egy nagyszabású takarítási akció keretében minden ott élőt köteleznek arra, hogy a saját maguk által beszennyezett portát rendbe tegyék. Ennek az ötletnek a megvalósításához csatlakozik az Önkormányzat is április 12-én, azzal, hogy célul tűzi ki a közterületek megtisztítását. A programot népszerűsítő felhívás, melyben csatlakozási lehetőséget kínálnak, nagy értetlenséget, mi több, felháborodást váltott ki a városlakókból. A közleményből egyértelműen kiolvasható: „nem az ott élők HELYETT kell kitakarítani a telepet”, ennek ellenére helyi támadások kereszttüze zúdult a tettek mezejére lépett Polgármester nyakába.
 

• Mit gondol, miért ennyire elutasító a lakosság egy része az ötlettel szemben?
 

• Ennek több oka is van. Egyrészt a lakosság tűrőképessége olyannyira a határon van, hogy ha csupán meghallják a cigány szót, már ökölbe szorul a kezük, tehetetlen dühükben mindenfélét mondanak, és hajlamosak gondolkodás nélkül véleményt alkotni. A fotelforradalmárok az otthonaikból internetezve osztják az észt, attól érzik jól magukat, ha beolvashatnak valakinek. Én ezekkel nem foglalkozom, mindenki olyan eszközökkel és képességekkel harcol, amelyekre szert tett élete folyamán. Másrészt bizonyos emberek, csoportosulások szándékosan gerjesztik a hangulatot a városban, álhíreket, valótlan információkat terjesztenek. Az úgynevezett suttogó kampány igyekszik gyengíteni bennünket, de nem fog sikerülni, mert hajthatatlan vagyok az ügyben. Harmadrészt sokan azt hiszik, hogy a cigány lakásokat és udvarokat szeretnénk a cigányság helyett kitakarítani, holott a közterületek megtisztításáról van szó. Még egészen kicsi gyerek voltam, amikor már jelentős problémákat okozott az itt élő cigány lakosság szocializálatlansága, normaszegése. Az elmúlt évtizedek alatt egyetlen városi vezetés sem volt hajlandó venni a fáradtságot, hogy valamilyen gátat szabjon az irritáló viselkedések és a különböző veszélyhelyzetek folyamának. Tudjuk jól, hogy a legtöbb kárt maga a politika okozta ezen a téren. A kormányzati szintű döntések olyan helyzeteket teremtettek, amikor egy kevésbé erőskezű és akaratú városvezető inkább elnéző volt a helyi viszonyok tekintetében, mert nem mert konfrontálódni sem a nagyhatalommal, sem a helybéliekkel szemben.
 

• A jogszabályok azért ma sem igazán könnyítik meg a számonkérő, az együttélési normákat betartatni kívánó városvezetés munkáját.
 

• Ez valóban így van. Már a testületi döntésnél is voltak mondvacsinált tartózkodások, nem minden képviselő vállalta fel, hogy tegyen a kialakult helyzet ellen. Ez a kisebbik probléma csupán. A nagyobb gondot az jelenti, amikor a háttérből irányítva, bábuként mozgatnak fújoló embereket, gerjesztve ezáltal az amúgy is rossz közhangulatot. Mindez persze nem gátol meg bennünket abban, hogy megvalósítsuk az elképzeléseinket és javítsunk a városban élők mentális komfortfokozatán, biztonságérzetén. Megtaláltuk azokat a jogi lehetőségeket, melyek segítségével megkövetelhetjük a cigány lakosoktól is azoknak a szabályoknak a betartását, amit minden egyes Tiszavasváriban élőtől elvárunk.
 

• Ezek hangzatos szavak, de mi van konkrétan mögöttük?
 

• Április elsején 20 közmunkás kezdi meg a környék megtisztítását és több héten keresztül kizárólag ez lesz a munkájuk. Az áthatolhatatlan bozótost el kell tüntetniük, és meg kell kezdeniük a szemét összegyűjtését is. Április 12-én a városból azok, akik úgy érzik, maguk is szeretnének ebben részt venni, csatlakozhatnak az akcióhoz. Senkit nem kötelezünk rá, senkitől nem várjuk el. Teljes mértékben igaza van annak, aki azt mondja, az takarítsa el a szemetet, aki odarakta. Akik képesek túllépni a saját maguk által szabott korlátaikon, azokat szívesen várjuk.
 

• Akkor miért akar mindehhez külső segítséget?
 

• Tudjuk jól, a cigányságot bizonyos körök szándékosan tartották abban a „különleges helyzetben”, hogy tudatlanok, iskolázatlanok, gyermekvállalásból élők, önmagukkal szemben igénytelenek legyenek. Ez nagyon sokszor jött már jól a politikának. Ma adott számunkra egy meglehetősen nagyarányú cigány lakosság, amelynek zöme képzetlen, bűnözésből, gyermekáldásból tartja fenn saját magát. Ezek az emberek nem szocializálódtak, hiszen a társadalom mindig is igyekezett magából kivetni ezt a népcsoportot – tegyük hozzá, abszolút érthető módon, hiszen ki akarna bármiféle közösséget vállalni egy koszos, normális emberi kommunikációra és viselkedésre képtelen, sokszor veszélyt jelentő személlyel. A szocializáció egyfajta minta átadása, átvétele, a szokások, elvárások megtanítása, elsajátítása. Tetszik vagy sem, ezek az emberek nem szocializálódtak megfelelő mértékben. A nevelés alapja pedig a példamutatás.
 

• De hiszen milliókat, vagy talán milliárdokat áldoztak már a cigányság felzárkóztatására állami szinten. Ennyire nincs eredménye?
 

• Azok a képzések nagyon jók voltak, elsősorban azoknak, akik tanítottak rajta. Rosszul kidolgozott képzési programok ezreire dobta ki a pénzt az állam és igen halovány eredmények születtek csupán. Ezeknek az embereknek nem a napocskát kell megtanítani rajzolni, hanem azt, hogy ha rájön a szükség, ne csak egyszerűen leguggoljon valahol és elvégezze a dolgát, hanem mindezt valamiféle WC alkalmatosságban tegyen. Nem tanította meg nekik soha senki, hogyan tisztálkodjanak, hogyan táplálkozzanak, hogyan éljenek emberi életet, hogyan és miért tartsák be az alapvető együttélési normákat. A legnagyobb probléma azonban az, hogy ezt nem is igen kérte tőlük számon senki, nem voltak retorziók, szankciók.
 

• Ezzel azt akarja mondani, hogy Tiszavasváriban lesznek retorziók?
 

• Igen. Kérni fogjuk minden egyes engedély nélkül épített lakóépítmény lebontását a Járási Hivataltól, így az életveszélyes putrikat reményeink szerint megszüntethetjük. Nem vállalhatjuk a felelősségét annak, hogy a szeszélyes időjárási viszonyok közepette összedőljenek ezek a tákolmányok és maguk alá temessék a benne élőket. Azokat a gyermekeket, akiknél fennáll a súlyos veszélyeztetés, gondozásba vetetjük, kiemeljük őket a családból, és büntető feljelentést teszünk. Járványok közepette, víz, villany, fűtés, megfelelő táplálék, ruházat nélkül a jövő letéteményeseinek számító gyerekek éppen olyan nincstelen, normaszegő felnőttekké lesznek, mint a szüleik. Furcsállom, hogy a jogvédő szervezetek egyike sem emelt szót Brüsszelben, vagy Strasbourgban azon cigány szülők ellen, akik gyermekek tucatjait hagyták és hagyják felnőni ilyen körülmények között! Pedig rengeteg tehetséges cigány gyermek van a szegregált településrészen, esélyt kell adnunk nekik egy jobb, emberibb életre. Rajtunk is múlik, milyen felnövekvő generációt adunk a világnak. Ha ott maradnak abban a közegben, abszolút esélytelen, hogy olyan emberekké váljanak, akik képesek a normális együttélésre a társadalom többi tagjával. Azt is megköveteljük minden ott lakótól ezen túl, hogy a környezetét tartsa rendben, fizessen a szemétszállításért úgy, mint mindenki más. Ha kell, büntetéssel érjük el, hogy betartsák a szabályokat.
 

• Büntetéssel?
 

• Ha a porta szemetes lesz, minden ott élőtől visszatartjuk a járandóságot mindaddig, amíg rendben nem tartják a környezetüket. Ezzel egy idő után elérhetjük azt, hogy saját maguk követeljék meg saját közösségük tagjaitól, hogy ne dobálják el a szemetet és ne az utca közepén végezzék el a dolgukat. Büntetni fogjuk azokat, akik a kötelező védőoltásokat nem adatják be gyermekeiknek, akik a kötelező orvosi vizsgálatokat nem végeztetik el. Évek óta nagy problémát jelent, hogy kiskorú leánygyermekek teherbe esnek és szülnek. A védőnői szolgálattól, a szülész-nőgyógyász orvosoktól kérni fogjuk ezeknek az eseteknek a bejelentését és kiskorú megrontása miatt feljelentést teszünk azok ellen, akik teherbe ejtették a még gyermeknek számító kislányokat.
 

• Mi lesz azokkal, akik engedély nélkül épített vályogházakban laknak?
 

• Keresnek maguknak lakóhelyet, mert szinte biztosra veszem, hogy a Járási Hivatal kötelezni fogja ezen életveszélyes épületek lebontását. A gyermekeket nevelőszülőknél helyezik majd el, akiket a szülők csak akkor kaphatnak vissza, ha normális lakhatási körülményeket teremtenek. Egyébként azt gondolom, hogy ehhez kormányzati szintű segítséget is igénybe kell vennünk, javaslattal élünk majd a Miniszterelnök irányába, hogy az ócsai lakópark üresen álló házaiba beköltözhessenek azok, akik elveszítik a fedélt a fejük felől. Azt akarom, hogy Tiszavasvári élhető település legyen, és ha ezért sokak szemében rossznak tűnő eszközökhöz kell nyúlnom, akkor is megteszem. Nem a választások miatt, nem kampányfogásként. Itt élek, itt akarok családot alapítani. A híresztelésekkel ellentétben nincs házam Budapesten, nem akarok innen elköltözni, itt akarok élni, dolgozni és felnevelni majd a gyermekeimet. Nem akarok egy olyan város polgármestere lenni, ahonnan az embereknek azért kell elmenekülniük, mert nem voltuk elég bátrak megoldani az egyik legégetőbb problémát. Aki támogat mindezek megvalósításában, annak tiszta szívből megköszönöm, aki segíteni nem akar, az legalább ne gátoljon.
 

• Nem is olyan régen, takarítási akciók sokaságát szervezték a városban bizonyos politikai csoportosulások. Szemetet szedtek, kutyát fogadtak örökbe, jótékonykodtak, megmutatták azt az oldalukat, amit azóta sem láthatunk. Ön most kiket vár a Tisztulj Telep akcióra?
 

• Való igaz, tavalyelőtt sok érdekes kampányfogást láttunk, amit persze a választások után rögtön talonba is tettek és majd valamikor nyár végén újra elővesznek. Most itt a kiváló alkalom, szeretettel várom például a Közéleti Egyesületet is, a különböző pártok tagjait, szimpatizánsait, van szemét bőven, nem csak a választások előtt egy héttel lehet jót cselekedni és példát mutatni. Azokat is váron, akik az előző rendszerek valamelyikében hozzájárultak ahhoz, hogy ma ilyen állapotok uralkodnak Tiszavasváriban. Rajtuk kívül azokat várom, akik úgy érzik, akarnak és tudnak segíteni. Nem várom el senkitől, hogy felkeljen a puha karosszékéből és kimenjen egy bűzölgő, mocskos cigánytelepre, hiszen több ezer vasvári soha nem is látta, milyen körülmények között élnek ott olyan kicsi gyermekek is, akiknek egyetlen bűne mindössze az, hogy odaszülettek. Lehet idealistának, álmodozónak és minden egyébnek titulálni, szándékos hazugságokkal hátráltatni, suttogó kampányolni, de akkor sem fogok félúton megállni. Ezt vállaltam, ezt kell tennem!
• Ön ott lesz április 12-én a szemétszedők között?
• Ez nem kérdés. Nem csak ott leszek, magam is dolgozni fogok, mert úgy vélem, a jó vezető nem azt mondja, hogy előre, hanem azt, hogy utánam. Sosem tudhatjuk, milyen eredményei lesznek a cselekedeteinknek, de ha nem cselekszünk, eredményünk sem lesz.

Az egyetlen útmutató az emberhez a lelkiismerete. Az egyetlen pajzs tetteink becsületességének és őszinteségének emléke. Nagyon meggondolatlan dolog végigsétálni az életen e pajzs nélkül, mert reményeinket gyakran gúnyolja ki a kudarc és borulnak fel terveink. De ezzel a pajzzsal, még ha játszik is velünk a sors, mindig becsületesen menetelhetünk. 

Advertisement