TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2018. július 26-án (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-     A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

 

Napirendi javaslat:

 

1.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

2.         Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

3.         Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályáról és ezek megszegésének következményeiről szóló rendelet megalkotásáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

4.         Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

5.         Előterjesztés a 2018. évi önkormányzati költségvetésben szereplő öt felújítási munkához szükséges hitel felvételéről szóló döntések módosításáról (5 határozat)

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

6.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervéről és 2018. évi működési támogatásáról szóló 140/2018 (V.31.) Kt. számú határozat módosításáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

7.         Előterjesztés az egészségügyi feladatellátás önkormányzati átvételével kapcsolatos feladatokról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Mariann osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.         Előterjesztés többletkapacitás befogadás kezdeményezéséről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Mariann osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

9.         Beszámoló a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2017/2018. tanévben végzett szakmai tevékenységéről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Mariann osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság       

 

 

10.       Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2017/2018-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről a 2018/2019-es nevelési év előkészületeiről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Mariann osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság       

 

11.       Előterjesztés a Rojkó-Med Kft. járóbeteg, háziorvosi és háziorvosi ügyeleti feladatellátásával kapcsolatos használati szerződés módosításáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

12.       Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2018. évi támogatási szerződés utólagos jóváhagyásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

13.       Előterjesztés köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött hulladékszállítási szerződés módosításáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

14.       Előterjesztés az általános iskola jövőjével kapcsolatos ismételt önkormányzati kezdeményezésről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

15.       Előterjesztés polgármesteri biztosítás felmondásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

16.       Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

17.       Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 pályázat kulcsprojektjéről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

18.       Előterjesztés Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

19.       Tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévi munkájáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

20.       Egyebek

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

21.       Előterjesztés kártérítési ügyben belső ellenőrzés elrendeléséről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

22.       Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

23.       Előterjesztés a Tiszavasvári, Krúdy Gy. u. 16. III./8. sz. alatti bérlakás bérbeadásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

24.       Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 6. I./1. sz. alatti bérlakás Nyíregyházi Tankerületi Központ részére történő bérbeadásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

25.       Előterjesztés a tiszavasvári 1297 hrsz-ú beépítetlen terület és a 871 hrsz alatti, volt magtár ingatlanának értékesítése (2 határozat)

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

26.       Előterjesztés a tiszavasvári 049/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2018. július 20.

 

   Sipos Ibolya

általános helyettesítésre megbízott

                                                                               alpolgármester