TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2018. január 25-én (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról

 

-     A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.         Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2.         Előterjesztés a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

3.         Előterjesztés ellátási szerződés megkötéséről közétkeztetési feladatok ellátására

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

                                    Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

4.         Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2017. évi támogatási szerződés módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

5.         Előterjesztés a Kornisné Központ részére új telephely biztosításáról, alapító okiratának módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                    Hajdu Imre köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

6.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleményéről az iskolák felvételi körzethatárainak tervezetéről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Hajdu Imre köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

 

7.         Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Hajdu Imre köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

 

8.         Előterjesztés a szilárd hulladéklerakó utógondozási munkálatainak elvégzésére kötött megbízási szerződés módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

9.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzatok közötti Együttműködési Megállapodások felülvizsgálatáról (2 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

10.       Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Labdarugó Szövetségtől elnyert TAO támogatás önrészének biztosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

11.       Előterjesztés a Városi Kincstár és a Magyar Államkincstár között létrejött ASP rendszerre vonatkozó szerződésről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

12.       Tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2017. évi II. félévi munkájáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

 

 

13.       Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

14.       Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok értékesítéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

15.       Előterjesztés a Tiszavasvári, Víz u. 3. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

16.       Előterjesztés a költségalapú bérleti díj mérsékléséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

17.       Előterjesztés a Ferment Hungary Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2018. január 19.

 

 

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester