TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2017. január 26. (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.         Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                      Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

2.         Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                      Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:       minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

           

 

3.         Előterjesztés a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról

Előadó:                      Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:       minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                       

 

 

 

 

4.         Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 35/2012. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                      Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Gulyás Gabriella köztisztviselő

Szavazati arány:       minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

           

           

5.         Előterjesztés Tiszadada Község önkormányzatának kezdeményezéséről az önálló tiszadadai támogató szolgálat létrehozása vonatkozásában

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

6.         Előterjesztés az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat benyújtásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                       Szociális és Humán Bizottság

 

7.         Előterjesztés a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel a Központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött megbízási szerződés módosításáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.         Előterjesztés a ROJKO-MED Kft. 2016. évre vonatkozó beszámolójáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

9.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleményéről az általános iskola felvételi körzethatáráról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

10.       Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény éves nyitvatartási rendjének meghatározásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                       Szociális és Humán Bizottság

 

11.       Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

12.       Előterjesztés a szociális otthon végleges engedélyének az ellátotti létszám vonatkozásában történő kiegészítéséről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

13.       Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzatok közötti Együttműködési Megállapodások felülvizsgálatáról (2 határozat)

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                       

14.       Előterjesztés az Alfa Fish Tiszavasvári Gyártó és Szolgáltató Kft. Ady E. u. 8. sz. alatti iroda bérletre vonatkozó kérelméről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

15.       Előterjesztés az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című pályázat benyújtásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

 

16.       Előterjesztés a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívására pályázat benyújtásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                  

 

17.       Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

Előadó:                      Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:             Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

18.       Előterjesztés az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról (2 határozat)

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

19.       Tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi munkájáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

 

 

20.       Tájékoztató a polgármester 2016. évi szabadság igénybevételéről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

 

 

21.       Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

22.       Előterjesztés tiszavasvári 6502, 6503, 6517, 6518, 6519 és 6520 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötött adásvételi szerződések jóváhagyásáról (2 határozat)

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

23.       Előterjesztés Tiszavasvári város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének javadalmazásáról (2 határozat)

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                       

 

 

 

 

   Tiszavasvári, 2017. január 20.           

 

 

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester