TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2016. december 22. (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:       minősített többség (megválasztott képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

2.         Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési tervről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

           

                       

3.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2017. január 02-től biztosítandó folyószámla-hitelkeretről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

 

4.         Előterjesztés Tiszavasvári város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Szociális és Humán Bizottság

 

5.         Előterjesztés a Becsület Légiójával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                       Szociális és Humán Bizottság

 

 

6.         Előterjesztés a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

7.         Előterjesztés Tiszavasvári város Önkormányzata Képviselő- testületének 2017. évi

üléstervéről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Koletta köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

8.         Előterjesztés a Tiszavasvári Járó-beteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi ellátásainak közbeszerzési kiírásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                   Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

 

9.         Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2016. december 27-30.-a közötti ügyfélfogadási rendjéről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

10.       Előterjesztés a Tiva-Szolg Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. alapító okirat módosításáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

11.       Tájékoztató a Kornisné Központ Szakápolási tevékenység végzésével kapcsolatban felmerült költségeiről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

12.       Előterjesztés támogatási megállapodás kezdeményezéséről a tiszadadi támogató szolgálat vonatkozásában

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

13.       Előterjesztés a Tiszavasvári, Kabay J. u. 21. sz. alatti épület használatba adásának utólagos jóváhagyásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

 

14.       Előterjesztés a Tiszavasvári Ady E. u. 8. sz. alatti épület egyes helyiségeinek az EKIK részére történő bérbeadásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

 

15.       Előterjesztés a Tiszavasvári Ady E. u. 8. sz. alatti irodaházban lévő irodák hasznosításáról (3 határozat)

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

16.       Előterjesztés forgalom szabályozási táblák kihelyezéséről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

17.       Tájékoztatás a Városi Piac 2016. évi vagyonhasznosításáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

18.       Előterjesztés a védőnői ellátás jövőbeli biztosításáról Szorgalmatos közigazgatási területén

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

19.       Tájékoztató a polgármester 2016. évi szabadság igénybevételéről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

 

 

 

20.       Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

21.       Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok értékesítéséről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

22.       Előterjesztés  Kitüntető Díjak odaítéléséről (2 határozat)

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

23.       Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. III/5. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötött adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

 

24.       Előterjesztés a tiszavasvári 6654, 6656 és 6657 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről (3 határozat)

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

25.       Előterjesztés Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka intézményvezető pótlékainak megállapításáról (2 határozat)

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

   Tiszavasvári, 2016. december 16.           

 

 

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester