TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület

 Ügyrendi és Jogi Bizottságát

 

2012. május 24-én (csütörtök) 13.30 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1/1. Előterjesztés a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2012. évi üzleti tervéről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

      

 

2/2. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés- szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2012. évi üzleti tervéről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

                                                              

3/3. Előterjesztés a TIVA -Szolg. Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgálói jelentéséről és 2012. évi üzleti tervéről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

                                                                                                                   

4/4. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentéséről és a 2012. évi üzleti tervéről. 

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

                                                     

 

5/5. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgálói jelentéséről és 2012. évi üzleti tervéről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

                                                                                                                                                                      

 

 

6/7. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásához szükséges pályázat kiírásáról és a pályázati eljárás meghatározásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

      

 

7/8. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és  Egészségügyi Szolgáltató Központja intézményvezetői megbízására vonatkozó javaslattételről.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                                                             

 

8/9. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

      

 

9/11. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás részére finanszírozási előleg  biztosításáról.

         Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

        

 

10/12. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról.

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                              

 

11. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

12/15. Előterjesztés az „Év Köztisztviselője” Kitüntető Díj, valamint a „Vasvári Pál” Gyermekdíj odaítéléséről. 

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

Tiszavasvári, 2012. május 18.

 

                                                                                                                      Bakné Répási Ágnes s.k           

                                                                                                                             a bizottság elnöke                                                                                                                  

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: