TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

a Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2012. május 23-án (szerda) 17.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

    

 

1/1. Előterjesztés a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves  beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2012. évi üzleti tervéről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

 

2/2. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés- szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2012. évi  üzleti tervéről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

                                                              

3/3. Előterjesztés a TIVA -Szolg. Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgálói jelentéséről és 2012. évi üzleti tervéről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

                                                                                                                   

4/4. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentéséről és a 2012. évi üzleti tervéről. 

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

                                                     

 

5/5. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgálói jelentéséről és 2012. évi üzleti tervéről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

                                                                                                                                                                      

 

6/6. Előterjesztés a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. 2011. évi pénzügyi beszámolójáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                              

 

7/7. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásához szükséges pályázat kiírásáról és a pályázati eljárás meghatározásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

                                                                                                                            

 

8/10. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtani kívánt TÁMOP-3.2.12 12/1, Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében című

      pályázatról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

9/11. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás részére finanszírozási előleg biztosításáról.

         Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                              Girus András osztályvezető                                           

 

 

10. Előterjesztés az EuroCable Magyarország Kft. Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz. alatti nem lakás célú helyiség bérletére vonatkozó kérelméről.

      Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

 

11. Egyebek

 

                                                         

 

Tiszavasvári, 2012. május 18.

 

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: