TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

2012. május 22-én (kedd) 17.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

NAPIREND

                                                                                                                                                       

1/8. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja intézményvezetői megbízására vonatkozó javaslattételről.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

     

2. Előterjesztés egészségügyi kártevők elleni védekezés és azok hatékonyabb visszaszorítása érdekében szakmai konzultáció kezdeményezéséről.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                              Kabai Jakabné köztisztviselő

 

3. Tájékoztatás egyes háziorvosokkal közösen használt helyiségek takarítását érintően folytatott egyeztetés eredményéről.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                               Kabai Jakabné köztisztviselő

 

4. Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra szóló bérleti jogviszonyok meghosszabbításáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

5. Előterjesztés a Tiszavasvári, Őz u. 6. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról.

    Előadó:                                              Dr. Fülöp Erik polgármester

   Témafelelős:                                   Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

6. Előterjesztés munkaköri önkormányzati bérlakások kiutalásáról.

    Előadó:                                              Dr. Fülöp Erik polgármester

   Témafelelős:                                   Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

7. Egyebek

 

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

8. Előterjesztés ápolási díj megállapításáról.

     Előadó:                                             Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

     Témafelelős:                                 Tamás Attiláné

                                                         Virág Sándorné

 

 

   

Tiszavasvári, 2012. május 18.

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: