TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület

 Ügyrendi és Jogi Bizottságát

 

2012. március 29-én (csütörtök) 13.30 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                            (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Girus András osztályvezető

 

2/2. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 21/2011.(VI. 27.) rendelet módosításáról.

     Előadó:                                           Bundáné Badics Ildikó jegyző

     Témafelelős:                                 Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

  

3/3. Előterjesztés a 11/2004.(VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.

      Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Dudás Ede mb. főépítész

 

4/5. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány beszámolója a 2011. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

 

5/6. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola és a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium részvételéről a TÁMOP 3.4.3-11/2 „Iskolai tehetséggondozás” című pályázaton

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Deli Zoltán köztisztviselő

  

 6/9. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény és a Tiszavasvári Általános Iskola által elnyert pályázati összegek előfinanszírozásáról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Girus András osztályvezető

    

7/10. Előterjesztés a Tiszavasvári Ifjúsági Tábor üzemeltetésére létrejött megállapodás Mákvirág Centrum Egyesület általi felmondásáról szóló 10/2012. (I. 19.) Kt. számú határozat módosításáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

            

8/11. Előterjesztés hitelszerződés önkormányzati munkabérhitel nyújtására 2012. április hónaptól érvényes hatállyal. (Az előterjesztés kedden kerül kiküldésre.)

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

 

9/12. Előterjesztés az OTP Bank Nyrt. által folyósított víziközmű társulati hitel lejárati idejének meghosszabbításáról. (Az előterjesztés kedden kerül kiküldésre.)

     Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Girus András osztályvezető

  

 10/13. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi összesített közbeszerzési tervéről.                    

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

                                                    

11/14. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja működési engedélyének módosításáról.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

     

12/15. Előterjesztés a 2012. évi közmunkaigény jóváhagyásáról, és a Városi Kincstár Tiszavasvárival kötött együttműködési megállapodás módosításáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

             

13/16. Előterjesztés az iskolafogászati ellátás valamennyi intézménybe történő kiterjesztésének eredményéről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Kabai Jakabné köztisztviselő

 

14/17. Előterjesztés a Vasvári Hírmondó terjedelmének növeléséről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

15. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

16/24. Tájékoztatás a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetésére és a Strandfürdő Kft.

      értékesítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

 

Tiszavasvári, 2012. március 23.

 

                                                 Bakné Répási Ágnes s.k     

                                                  a bizottság elnöke                                                                                                                                                         

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: