TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

2012. március 28-án (szerda) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

NAPIREND

 

 1/4. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dojcsákné Pásztor Erika Intézményvezető- helyettes

               

2/14. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja működési engedélyének módosításáról.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

3/15. Előterjesztés a 2012. évi közmunkaigény jóváhagyásáról, és a Városi Kincstár Tiszavasvárival kötött együttműködési megállapodás módosításáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      

4/16. Előterjesztés az iskolafogászati ellátás valamennyi intézménybe történő kiterjesztésének eredményéről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Kabai Jakabné köztisztviselő

      

5. Előterjesztés Csikós Attila Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. II/4. sz. alatti bérlő lakásbérleti szerződés módosítására vonatkozó kérelméről.  

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

6. Egyebek

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

7. Előterjesztés ápolási díj megállapításáról.

     Előadó:                                             Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

     Témafelelős:                                 Kató Attiláné

                                                        Tamás Attiláné

                                                        Virág Sándorné

 

 

   

Tiszavasvári, 2012. március 23.

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: