TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület

 Ügyrendi és Jogi Bizottságát

 

2012. január 19-én (csütörtök) 13.30 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

                                                             

2/2. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról.

      Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

3/3. Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) rendelet módosításáról.

      Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

4/4. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

      Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      

5/5. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

     Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

6/6. Előterjesztés a 2012. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célokról.

     Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

     Témafelelős:                               Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

 

7/7. Előterjesztés a Tiszavasvári Ifjúsági Tábor üzemeltetésére létrejött megállapodás Mákvirág Centrum Egyesület általi felmondásáról.

     Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

    

8/8. Előterjesztés a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző önkormányzati tulajdonú Strandfürdő Kft. értékesítésére, illetve az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívásról.

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

9/9. Előterjesztés folyószámla- hitelkeret szerződés módosításáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

 

10/10. Előterjesztés hitelszerződésről önkormányzati munkabérhitel nyújtására.

     Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

 

11/11. Előterjesztés az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. távhőtermelői engedélyének visszavonásához szükséges nyilatkozat megtételéről.

       Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                  

12/12. Előterjesztés a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzatai tulajdonában lévő viziközmű rendszer üzemeltetési szerződésének módosításáról.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

13/13. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

 

14/14. Előterjesztés vállalkozói kezdeményezésről a 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására.

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Csikós László Márk Építési irodavezető

        

15/15. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       

16/16. Előterjesztés a „Szent Anna” Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

        

 

17.) Egyebek

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

18.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja intézményvezetői megbízására történő javaslattételről.

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

        

 

Tiszavasvári, 2012. január 13.

 

 

                                                                                                                      Bakné Répási Ágnes s.k

                                                                                                                            a bizottság elnöke                                                                                                                                                          

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: