TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

a Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2012. január 18-án (szerda) 17.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

                                                             

2/2. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról.

      Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                                Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

3/3. Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) rendelet módosításáról.

      Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      

4/4. Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

      Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      

5/5. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

     Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

 

6/7. Előterjesztés a Tiszavasvári Ifjúsági Tábor üzemeltetésére létrejött megállapodás Mákvirág Centrum Egyesület általi felmondásáról.

     Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

7/8. Előterjesztés a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző önkormányzati tulajdonú Strandfürdő Kft. értékesítésére, illetve az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére vonatkozó

     pályázati felhívásról.

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

      

8/9. Előterjesztés folyószámla- hitelkeret szerződés módosításáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

      

9/10. Előterjesztés hitelszerződésről önkormányzati munkabérhitel nyújtására.

     Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

    

10/11. Előterjesztés az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. távhőtermelői engedélyének visszavonásához szükséges nyilatkozat megtételéről.

       Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                  

11/12. Előterjesztés a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzatai tulajdonában lévő viziközmű rendszer üzemeltetési szerződésének módosításáról.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

12/13. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

 

13/15. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

14/16. Előterjesztés a „Szent Anna” Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

15. Egyebek           

                                                         

Tiszavasvári, 2012. január 13.

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: