TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

2012. január 18-án (szerda) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

NAPIREND

               

1/2. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról.

      Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

2/3. Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) rendelet módosításáról.

      Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

    

3. Előterjesztés a lakásbérleti jogviszonyok felmondásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

4. Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

 

 

5. Előterjesztés a lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről, ápolási díj

    megállapításáról.

     Előadó:                                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

     Témafelelős:                               Kató Attiláné

                                                        Tamás Attiláné

                                                        Virág Sándorné

   

Tiszavasvári, 2012. január 13.

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: