TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal

 

 

 

2011. augusztus 30-án (kedd) 16.00 órára

együttes bizottsági ülésre

összehívom.

 

 

 

Az ülés helye: Képviselő - testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1/1. Előterjesztés az építményadóról szóló rendelet megalkotásáról.

        Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

        Témafelelős:                             Jancsó Istvánné köztisztviselő

 

 

2/2. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 38/2003. (XII.22) rendelet    felülvizsgálatáról.

       Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                             Jancsó Istvánné köztisztviselő

 

      

3. Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2011. augusztus 29.

 

 

 

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

   Kiadmány hiteles!

   Hitelesítem: