TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi

 Bizottságát

 

2011. augusztus 23-én (kedd) 15.00 órára

rendkívüli ülésre

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                            (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1/1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  + melléklet

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

 

2/2.) Előterjesztés a 11/2004.(VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.  + melléklet1  + melléklet2

      Előadó:                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Dudás Ede mb. főépítész

 

3/3.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

      Előadó:                           Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

4/4.) Előterjesztés az építményadóról szóló rendelet megalkotásáról.

       Előadó:                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Jancsó Istvánné köztisztviselő

 

5/5.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 38/2003. (XII.22) rendelet felülvizsgálatáról.

       Előadó:                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Jancsó Istvánné köztisztviselő

 

6/6.) Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.

       Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                Bosák Nóra köztisztviselő

 

7/7.) Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Bosák Nóra köztisztviselő

 

8/8.) Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról.

      Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:               Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

9/9.) Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár – határozott idejű megbízás lejárta miatt- megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás visszavonásáról és a 173/2011. (VII.21.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről.

      Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:               dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

 

10/10.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja intézményvezetőjének személyére vonatkozó javaslattételről.

      Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

11/13.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011.évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához szükséges 94.137e Ft. beruházási hitel felvétele érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

 

 

12/14.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületén napelemek elhelyezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. (az előterjesztés melléklete későbbiekben kerül kiküldésre)  + melléklet

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

 

 

13/16.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

 

 

14/17.) Előterjesztés az autóbusszal végzett közúti személyszállítás végzéséről szóló közszolgáltatási szerződés felmondásáról.

      Előadó:                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

15/18.) Előterjesztés vállalkozói kezdeményezésről a 11/2004.(VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására.  + melléklet

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

 

 

16/19.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező volt Alkaloida Hulladéklerakó Telep üzemeltetéséről.  + melléklet

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

 

17/21.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Tiszavasvári Vasvári Pál utca 6.II. lph. 1/3.szám alatti és a magántulajdonban lévő Kabay János utca 35. szám alatti ingatlanok cseréjéről.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

 

 

18.Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2011. augusztus 19.

 

 

                                                               Bakné Répási Ágnes s.k     

                                                                    a bizottság elnöke                                                                                                                                                         

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: