TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

 

2011. augusztus 24-én (szerda) 11.00 órára

rendkívüli ülésre

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                        (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

NAPIREND

 

1/3. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

      Előadó:                           Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

 

2/10. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja intézményvezetőjének személyére vonatkozó javaslattételről.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

3/15. Előterjesztés Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete által benyújtani kívánt TÁMOP-5.5.1.B-11/2 azonosító számú pályázat támogatásáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

4/21. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Tiszavasvári Vasvári Pál utca 6.II. lph. 1/3.szám alatti és a magántulajdonban lévő Kabay János utca 35. szám alatti ingatlanok cseréjéről.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

5. Egyebek

 

Tiszavasvári, 2011. augusztus 19.

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: